maandag 13 mei 2013

Drie aandoenlijke welpjes ( schattige foto's) aangekomen bij weesberenopvang in Harghita, Roemenië


Drie aandoenlijke welpjes bij weesberenopvang in Harghita
Stichting Vier Voeters steunt ook in 2013 de weesberenopvang in Harghita, Roemenië. ( Bekijk even de website van dit weesberenpark het is ontroerend mooi). De opvang biedt een veilig onderkomen voor weesberen en bereidt hen voor op het leven in de wildernis. In de lente zijn drie beertjes naar het ongerepte, goed verborgen gebied in Noordoost Roemenië gebracht. Hier worden met behulp van de internationale dierenwelzijnsorganisatie, de welpjes grootgebracht zonder menselijke invloed om later weer vrijgelaten te worden in het wild. Tot nu toe zijn er bijna zestig beren uitgezet via dit bijzondere conservatieproject.
Roemenië, 13 mei 2013. Vier Voeters startte dit bijzondere opvangproject in 2004. Het ‘drie-fasen-vrijlatingsprogramma’ bereidt weesbeertjes voor op een zelfstandig leven in het wild. De welpjes verblijven eerst een aantal weken in quarantaine waarbij ze onder medisch toezicht staan. In de tweede fase krijgen ze meer ruimte om te klimmen, graven, eten zoeken en spelen met andere beren. In de laatste fase, krijgen ze speciale, individuele training gebaseerd op natuurlijk berengedrag. Het uitzetten in het wild is afhankelijk van de individuele ontwikkeling van de beer. Voordat de jonge beren de weesberenopvang verlaten, worden zij uitgerust met een GPS zender, zodat het team hun bewegingen kan volgen. “De beren komen zo min mogelijk in contact met mensen. Dit verhoogt de kans op een succesvolle vrijlating. Om die reden zijn bezoekers niet toegestaan in de opvang”, aldus Leonardo Bereczky, manager van de weesberenopvang.
De kleine Boogster en nog twee andere welpjes zijn door een grote wilde zwijnenjacht en werkzaamheden van een houtverwerkingsbedrijf gescheiden geraakt van hun moeders. In beide gevallen zijn zij door betrokkenen mee naar huis genomen en kort daarna overgedragen aan de weesberenopvang Harghita. Zij zijn inmiddels gewend geraakt aan hun nieuwe omgeving en brengen het grootste deel van hun tijd spelend door.
Naar schatting leven er zo’n 5.000 beren in de bossen van Carpathia en Transsylvanië ; na Rusland is dit Europa’s grootste berenpopulatie. Deze wordt echter dagelijks bedreigd door de jacht en habitat fragmentatie en –vernietiging. Het zijn veelal de volwassen beren die gedood worden of verdwijnen uit het bos. Terwijl welpjes juist hun moeder nodig hebben om te kunnen overleven en eindigen vaker als wees door acties van de mensheid dan door natuurlijke invloeden. In Roemenië worden elk jaar tussen de drie en tien welpjes gevonden.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten