maandag 27 mei 2013

Petitie: Landbouwgif oorzaak enorme bijensterfte maar de landbouw heeft de bijen nodig !!


 


Ik heb iets met bijen. In onze bloementuin stikt het zomers van de bijen, wespen en hommels. De buren zijn er panisch voor dus lekker rustig !! Met mooi weer zit ik graag buiten en kijk met plezier naar deze altijd actieve beestjes.

 
Bijen bestuiven meer dan 70% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor ons. Helaas zijn veel nieuwe bestrijdingsmiddelen levensbedreigend voor de bij.

De Europese Commissie verbiedt nu drie bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, maar absoluut niet genoeg om de massale bijensterfte te stoppen. Greenpeace wil een verbod op álle schadelijke landbouwgiffen.

Onze bijen
 
Geen enkel dier werkt zo hard voor ons als de bij. Een bij neemt per vlucht zo'n 30 mg nectar mee. Als we uitgaan van gemiddeld 10 vluchten per dag verzamelt een bij in haar leven 3600 mg of 3.6 gram nectar. Daarvan blijft uiteindelijk 1.25 gram honing over. Een bijenvolk bestaat uit drie soorten bijen: werksters (de vrouwtjes), darren (de mannetjes) en de koningin. De koningin is het middelpunt omdat zij de enige is die eitjes legt en dus voor nageslacht zorgt.
Wij zijn veel afhankelijker van bijen dan we ons realiseren. Honingbijen, wilde bijen en hommels bestuiven een groot deel van onze landbouwgewassen. Van de 100 gewassen die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren, wordt 70 procent bestoven door bijen. Niet minder dan 4.000 in Europa verbouwde groenterassen bestaan puur bij de gratie van deze harde werkers. Zonder de bij zou de voedselvoorziening voor de mens en talloze dieren in gevaar komen.
Diertjes om zuinig op te zijn, is daarom het devies. Toch sterven de laatste jaren meer en meer bijen.
Ecologische landbouw
zonder gif
is

pure
noodzaak
 

Bijensterfte

Ons landbouwlandschap wordt steeds monotoner. Er is steeds minder variëteit in gewassen, bloemen en planten op het land. En onaangetaste ecosystemen zijn nauwelijks meer te vinden. Voor een uitgebalanceerd bijendieet is een variëteit in bloemen en bloeiende planten cruciaal. Helaas verwacht de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) dat in de komende decennia nog eens 20.000 bloeiende plantensoorten verdwijnen. In tegenstelling tot de honingbij, die door mensen wordt gehouden, hebben wilde bijen ook een ongestoorde omgeving nodig om hun nesten te bouwen. Dit soort veilige plekken wordt in Nederland steeds zeldzamer.
Parasieten als de varroamijt maken wereldwijd bijenvolken ziek. De mijt nestelt zich in de kasten en parasiteert op bijen al vanaf dat ze een larf zijn. De bijen raken daardoor niet alleen verzwakt maar worden vaak tegelijk besmet met virussen en bacteriën die desastreus kunnen zijn.
Verzwakte bijen zijn extra gevoelig voor schadelijke pesticiden, en andersom: bestrijdingsmiddelen verzwakken de weerstand van bijen waardoor ze meer last krijgen van parasieten en ziektes.
In de landbouw, maar ook in parken, op schoolpleinen, (achter)tuinen enzovoort gebruiken we al jaren enorme hoeveelheden giftige bestrijdingsmiddelen om onkruid en plaaginsecten te bestrijden. Vooral de bestrijdingsmiddelen imidacloprid, thiamethoxam, clothianidine, fipronil, chlorpyriphos, cypermethrin en deltamethrin zijn extreem giftig maar erg populair onder boeren en tuinders. Deze middelen zijn 'systemisch', dat wil zeggen dat ze zich door de hele plant verspreiden. Bijen kunnen het gif dus via het stuifmeel binnenkrijgen, maar ook via de nectar of de druppeltjes sap die aan de plant hangen.
Afhankelijk van de pesticide en de dosis sterven bijen onmiddellijk of op de langere termijn aan de bijwerkingen: bijen verliezen hun orientatievermogen waardoor ze hun korf niet terug kunnen vinden, vergeten de geuren van bloemen en herkennen hun eigen nest niet meer.
 

Bijensterfte in Nederland



In Europa en Noord-Amerika melden imkers al sinds eind jaren negentig ongewoon hoge sterftecijfers van hun bijenvolken. Nederland spant daarbij de kroon: jaarlijks overleeft 20 tot 25% van al onze bijenvolken de winter niet.
In sommige regio's sterft zelfs ruim de helft van de bijen. Als we nu niet de overstap maken naar gezonde, ecologische landbouw zonder gif, dan kan dit het sterftecijfer in rap tempo stijgen en onze voedselproductie ernstig in gevaar komen. Ecologische landbouw is dus geen luxe, maar absolute noodzaak.

 

Red de bijen



Bijen bestuiven meer dan 75% van onze belangrijkste landbouwgewassen zoals fruit en groente. Ze zijn dus niet alleen erg belangrijk voor het ecosysteem, maar ook voor de mens. Helaas sterft in Nederland tot wel 50% van de bijenvolken.

De overstap van de huidige industriële landbouw met gif naar een ecologische, gevarieerde landbouw zonder gif is bittere noodzaak en moet dus de norm worden. . Niet alleen voor het overleven van de bij, maar voor ook de toekomst van onze voedselvoorziening.
Video bekijken

Oplossingen
 
Bloeiende bloemen en planten zijn van levensbelang voor bijen. Daarom moeten we maatregelen nemen om nog intacte ecosystemen te beschermen. Daarnaast moeten we het aantal planten- en bloemensoorten op landbouwgrond vergroten door bijvoorbeeld stroken wilde bloemen rondom akkers aan te leggen.
Om te overleven, hebben wilde bijen en andere bestuivers ruimte nodig om nesten te bouwen, en natuurlijk voldoende voedsel. Landbouw zonder bestrijdingsmiddelen en meer afwisseling en variatie in gewassen moet de norm worden.
 

Dit wil Greenpeace

 • 1. Een Europees verbod op bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen. Mocht Europa hierin falen, dan moet Nederland deze maatregel in eigen land nemen.
 • 2. EU-lidstaten moeten nationale actieplannen aannemen voor bescherming van bijen en wilde bestuivers met specifieke aandacht voor bevordering van duurzame landbouw.
 • 3. Behoud van natuurlijke leefomgevingen van bijen en wilde bestuivers en meer biodiversiteit in agrarische gebieden. Dat wil zeggen meer leefruimte en voedsel voor de bijen in en om akkers en weiden.
 • 4. Meer financiering voor onderzoek naar en toepassing van ecologische landbouwmethodes, zowel via het Europese Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) als via het Europese financieringsprogramma voor onderzoek Horizon 2020.

Wat kan ik doen?

http://www.greenpeace.nl/  Teken de petitie om bijen te redden!! Alvast bedankt



          
               
              
 

2 opmerkingen:

 1. Wat ik mij de hele tijd af vraag is: Werden die landbouwgiffen die bijen laten sterven, vroeger niet gebruikt? Ik heb juist het idee dat zeker in de stad en in beschermde landschappen/natuurgebieden juist veel meer bloemen blijven staan. We doen dus ook wel wat goed?
  Maar waarom sterven die bijen dan? Een andere optie schijnt straling van mobiele telefoons te zijn. Maar nu is de hele actie gericht op landbouwgif.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Greenpeace vroeg mij om dit artikel te plaatsen vanwege de petitie. Vorig jaar was de eerste keer dat ik echt over de bijensterfte ging nadenken. Wat was het geval? 2012 was in heel Europa het jaar van de bij. Het is goed geweest want opeens kreeg dit ijverig diertje de aandacht die het verdiende. Eigenlijk wordt en werd het belang van de bij onderschat en ook door mij. Je vraag kan ik niet beantwoorden ik schrijf wat Greenpeace beweerd en hoop dat de informatie juist is. Het is blijkbaar toch het landbouwgif die de oorzaak is van de hoge sterftecijfers van de bij. Het zou dramatisch zijn voor de hele wereld als hier geen verandering in komt. Ik ga er maar vanuit dat de staatssecretaris actie gaat ondernemen. Bedankt voor je reactie.

  BeantwoordenVerwijderen