donderdag 31 oktober 2013

'Bouwen aan een Europa dat geeft om gezelschapsdieren' dat moet een realiteit worden

Daily cute.....die gunnen we toch bescherming door betere Europese maatregelen?

http://youtu.be/FGrnvP5qWd0    video

Persbericht van Stichting Vier Voeters  www.vier-voeters.nl

Nieuw hoofdstuk voor gezelschapsdieren in Europa
Eerste EC conferentie over honden- en kattenwelzijn
 
Amsterdam, 31 oktober 2013 – De Europese Commissie heeft voor het eerst een conferentie gehouden over het welzijn van honden en katten. De conferentie ‘Bouwen aan een Europa dat geeft om gezelschapsdieren’ had als doel het oplossen van kernproblemen rond honden en katten in de Europese Unie en vond afgelopen maandag plaats in Brussel. Meer dan 470 belanghebbenden kwamen bij elkaar met bemoedigende standpunten en eensgezindheid.
 “In Europa worden ruim honderd miljoen honden en katten gehouden voor gezelschap of als hulpdier. Dit heeft een enorme industrie op gang gebracht, voor bijvoorbeeld diervoeding en geneesmiddelen. Helaas is er ook een groeiende grijze markt voor honden ontstaan – puppyfabrieken waar honden gefokt worden onder de meest erbarmelijke omstandigheden. De illegale handel veroorzaakt ernstige problemen voor de dieren zelf, voor de consument en voor de markt”, aldus Marlene Wartenberg, directeur van het Europese beleidskantoor van VIER VOETERS in Brussel.
 
Daar komt bij dat enkele lidstaten met grote problemen kampen door ongeremde voortplanting van op straat achtergelaten honden en katten. Hoewel de EU op dit punt geen wettelijke bevoegdheden heeft,  kunnen er wel verdere maatregelen ontwikkeld worden om de lidstaten te voorzien van hulpmiddelen. Daarmee kan een gemeenschappelijke interpretatie van dierenwelzijn en verantwoordelijk bezit tot stand komen, bijvoorbeeld met een binnen alle EU-landen werkzaam systeem voor identificatie en registratie.
 

 
Tijdens de conferentie werden een aantal goed functionerende voorbeelden op het gebied van nationale wetgeving in het kader van gezelschapsdieren belicht. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat er een dringende behoefte is aan maatregelen om het principe van ‘verantwoordelijk bezit’ in praktijk te brengen. Deze maatregelen omvatten o.a. specifieke wetgeving met betrekking tot vakbekwaamheid, voorlichting en onderwijs, een verplicht identificatie- en registratiesysteem, castratieprogramma’s als alternatief voor euthanasie, regels voor asielen en voor het houden van gezelschapsdieren, en adoptie in plaats van de aanschaf van dieren via twijfelachtige bronnen.


 
“Omdat honden en katten het dichtst bij de mens leven, kan met deze dieren een begin gemaakt worden met het ontwikkelen van een Europese cultuur van verantwoordelijk bezit en het EU-breed invoeren van een identificatie- en registratiesysteem voor alle honden”, besluit Wartenberg.
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten