maandag 7 oktober 2013

Dutch Cell Dogs trots op hun kersverse ambassadeur de bekende strafrechtadvocaat Mr. Gerard Spong ( video)

20 jaar geleden werkte ik als vrijwilligster in de Marwei :http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/Penitentiaire-inrichtingen/PI-Leeuwarden/ Waarom? Omdat ik vind dat iedereen een tweede kans verdient. Mijn taak was het bezoeken van buitenlandse gevangenen die nooit bezoek kregen. Ik zorgde voor nieuwe kleding, schoenen en noem maar op wat ze nodig hadden. De gedetineerden werkten in de gevangenis, kregen er geld voor en via de administratie kreeg ik het geld terug. Verder ging ik één keer n de week 2 uren op bezoek. Praten en schaken. Ik heb in 5 jaar tijd veel geleerd over andere landen. Hadden we toen maar een Dutch Cell Dogs programma gehad.
 
 Bericht van Dutch Cell Dogs:
Wij zijn trots op onze kersverse ambassadeur, de bekende strafrechtadvocaat Mr. Gerard Spong die zich geheel belangeloos heeft verbonden aan onze stichting. Een man met een groot gevoel voor gerechtigheid en een groot hart voor honden.
 
Mr. Gerard Spong behoort tot de top van de Nederlandse strafrechtadvocatuur. Hij is meerdere malen door zijn collega’s gekozen tot beste strafpleiter van het land.  In mei 2013 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als advocaat en verscheen zijn boek getiteld ‘De Breuk’.  In het dagelijks leven is hij een groot hondenliefhebber, op dit moment deelt hij zijn huis én zijn kantoor met Rex, een Yorkshire Terriër.
 
 
 
http://youtu.be/MJRLhzblzBg  leuke video van enthousiaste honden in training


De missie van Dutch Cell Dogs is de maatschappij iets veiliger maken door twee kansarme groepen, asielhonden en gedetineerden die beiden buiten de maatschappij geplaatst zijn, meer aansluiting te laten vinden met de samenleving.
 
Wat willen wij bereiken?

. De nieuwe leerervaringen en het feit dat de gedetineerden na het geven van deze trainingen meer positief in het leven staan, vergroot hun kans op een succesvolle re-integratie. De asielhonden worden sneller geplaatst doordat zij goed getraind zijn maar ook weer vriendelijk en sociaal acceptabel zijn voor gezinnen.
 
 
Hij/zij doet graag mee aan het project
 
 
In Amerika lopen soortgelijke projecten als “Cell Dogs, “Dogs in Prison”en “Puppys in Prison” al jaren met veel succes. Het unieke van Stichting Dutch Cell Dogs is dat wij een bij het Biopt-geregistreerde trainingsmodus ontworpen hebben, waardoor wij ten alle tijden de veiligheid en het welzijn van de hond kunnen garanderen. De honden verblijven niet in de gevangenis maar worden twee keer per week naar de gevangenis gebracht en na de training weer terug naar het asiel vervoerd. Door onze kennis en professionaliteit hebben wij ook de volledige goedkeuring en steun van de Hondenbescherming en de Dierenbescherming, alsmede de enthousiaste medewerking van dierenopvangcentra door heel Nederland.
 
Ik doe ook graag mee!
 
 
Zowel gedetineerden als asielhonden weten hoe het is om buitengesloten en opgesloten te zijn. Hierdoor ontstaat vrijwel direct een band en wederzijds begrip. Het leren geven en krijgen van liefde heeft grote emotionele impact op de gedetineerden. Binnen de gevangenismuren ontstaan vaak negatieve tendensen en vergeten ze vaak wat liefde, respect en positief gedrag voor invloed kan hebben op anderen.
Daarnaast hebben de trainingen een groot positief effect op hun communicatieve vaardigheden. Ze kunnen zich beter uiten en leren beter om te gaan met frustratie, waardoor ze meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Dit kan vermindering van het aantal recidieven en vermindering van drugsgebruik tot gevolg hebben. Zo helpen de trainingen de gedetineerden om sneller en effectiever te re-integreren in de maatschappij
 
Resultaat

Stichting Dutch Cell Dogs boekt goede resultaten. De ervaren trainers zijn de sleutel tot dit succes, zij hebben passie en kennis van zaken. De instructeurs gaan er 100% voor, weten waar ze het over hebben en hoe ze moeten handelen in onvoorziene situaties. Een belangrijk onderdeel van de begeleiding is educatie en het coachen op gedragsverandering om gedetineerden te stimuleren open te staan voor nieuwe leerervaringen. De combinatie van kennis en de juiste mindset geeft gegarandeerd resultaat en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. Iedere gedetineerde en iedere hond is speciaal en Dutch Cell Dogs levert daarom maatwerk. Met de juiste opleiding, kennis en ervaring, maken de instructeurs de perfecte match tussen gedetineerden en asielhonden en halen ze het beste in beide partijen naar boven.
 
http://www.dutchcelldogs.nl/in-het-programma/   De honden die momenteel meedraaien in het programma.
 
 
Huis

Iedere hond verdient het om een goed thuis te hebben en stabiliteit en liefde te ervaren. Als een asielhond agressie vertoont of extreem druk is, wordt het moeilijk voor hem om een nieuw thuis te vinden. Stichting Dutch Cell Dogs besloot daarom om deze asielhonden met aanpassingsproblemen te laten trainen door gedetineerden om zo voor beide groepen van betekenis te kunnen zijn. De gedetineerden trainen de honden door middel van positieve bekrachtiging en clicker-training. De focus ligt enkel op het goede gedrag van de hond. Ze hebben immers al genoeg ellende mee gemaakt en worden daarom niet blootgesteld aan correcties. Ongewenst gedrag wordt genegeerd. Het motto is: als de hond het niet doet, moet de trainer zijn trainingsplan en houding aanpassen. Hierdoor blijft de trainer alert en de training leuk voor de hond.
 
Het trainen van de asielhonden is kostbaar. De honden worden twee keer per week naar de gevangenis gebracht en worden daar onder begeleiding getraind. Ieder mens en dier verdient een tweede kans, vindt u niet? Wij hebben uw steun hard nodig! Help ons en doneer.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten