maandag 5 januari 2015

Lachen met Lubach: De waanzin van de Oostvaardersplassen op de hak genomen ( video )Notitie t.b.v. de Bijzondere Procedure Oostvaardersplassen op 15 april 2014.

Auteur: Dr. C.F. van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer.
"STAATSBOSBEHEER IS DE WEG KWIJT"

Sterfhuis als topnatuur. 


TEKEN DE PETITIE:
http://www.thepetitionsite.com/803/174/110/laat-de-opgesloten-dieren-in-de-oostvaardersplassen-niet-verhongeren/

 
In de Oostvaardersplassen speelt zich iedere winter een drama af, onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en de minister van  Economische Zaken ( EZ), Henk Kamp. Het gaat om het gestuurd laten verhongeren van grote aantallen paarden, herten en runderen. Deze vorm van dierenmishandeling wordt ons door de betrokken deskundigen en beheerders verkocht als de normaalste zaak van de wereld. Sterker, als het hoogste goed! Het sterfhuis Oostvaarderplassen wordt namelijk met trots gepresenteerd als Nederlands mooiste natuurontwikkelingsproject. "Het doel van dit project is," zo lezen we op de website van SBB, "natuurlijke dynamiek de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend. De natuur kiest haar eigen weg. Precies dat maakt de Oostvaardersplassen zo’n uniek gebied." Imponerende bezweringen, gevolgd door wervende kreten: "Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden." De realiteit wordt paradijselijk ingekleurd:
 "Met elkaar leven de dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft."

 
Natuur met een hek erom heen. Hoe verzin je het ( eigen archief )


 
 

 Hoe natuurlijk is de natuur in de Oostvaardersplassen eigenlijk?
 
Het is een gebied in ontwikkeling, potentieel rijk aan biodiversiteit, maar wel binnen kunstmatige randvoorwaarden, namelijk de waterhuishouding, de in rastering van het gebied en de keuze van de ingezette grote grazers. En juist bij die grote grazers wringt de schoen. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden of uitwijkmogelijkheden zijn ze gaan "woekeren" ten koste van de rest van het ecosysteem. Ze vreten de hele primaire productie op. Grof gezegd bestaat dat ecosysteem nu uit niet veel anders dan gras en grazers: Een zwaar gestoord systeem, dat zich bevindt op het niveau van een intensieve veehouderij. En dat brengt Staatsbosbeheer aan de man als "het Nederland van duizenden jaren geleden." 
 Kan het anders? 


 Het ontwikkelen en beheren van ecosystemen is een vak dat alles te maken heeft met het leiden van stuurbare processen in gewenste banen. Concreet: Als grote grazers worden ingezet om habitat en soorten te sturen naar een gewenste kwaliteit en samenstelling, moet men ofwel de randvoorwaarden ofwel de processen ofwel beide tegelijk corrigeren als dat niet goed gaat. Dat is ten onrechte niet gebeurd en daardoor is het z.g. natuurlijke proces voorspelbaar ontspoord.
Hoe is het zover gekomen?

In het oorspronkelijke beheersplan van 1995 staan de grote grazers ten dienste van de prioritaire vogelsoorten. Ze vormen geen op zichzelf staande doelstelling, ze zijn uitsluitend middel! Die doelstelling verandert in het ontwikkelingsplan van 2008. Het in stand houden van het gebied ten behoeve van prioritaire soorten is geschrapt. De doelstelling luidt nu: "Het scheppen van
 randvoorwaarden voor natuurlijke processen en deze in stand houden. Welke randvoorwaarden en voor welke processen dat zijn wordt ontleend aan de spontane ontwikkeling in het gebied zelf en aan natuurlijk functionerende ecosystemen elders in de wereld die als referentiekader dienen."

 Een soort toverformule waarmee je veel kanten op kunt. "Natuurlijke processen" hebben een absoluut karakter gekregen en zijn een geloofsartikel geworden. Dat blijkt ook uit de toon van het document; die is niet zakelijk meer. "De kern van de toekomstvisie OVP is dat wat er tot nu toe aan kwaliteit tot stand kwam en nog komt, de uitkomst was, is en zal zijn van natuurlijke processen." "Niets anders wacht ons dan de top! " Ik zie eerder een afgrond: De natuurlijke processen, te weten het uit de hand laten lopen van de grazerpopulaties, bevorderen de biodiversiteit niet maar brengen die juist om zeep. Ik vind het schokkend dat dit aanvechtbare document, geschreven door één enkele persoon, door Staatsbosbeheer – blijkbaar met goedkeuring van het toenmalige ministerie van Landbouw - is geaccepteerd als basis voor het beheer. Het heeft geen wetenschappelijk fundament, maar is gebaseerd op een blind vertrouwen in natuurlijke processen. 
Foto met dank aan www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl 

 Kortom:

1. Het heersende regiem is een ecologische ramp.

2. Het is gebaseerd op een blind geloof in natuurlijke processen.

3. Het is het volkomen zinloos.

4. Het is een bron van dierenleed en heilloze maatschappelijke discussie. 
 

Als een officiële beheersinstantie desondanks volhardt in de ingeslagen weg, moet zij daar toch wel heel goede argumenten voor hebben. Welnu, die argumenten zijn er niet. Staatsbosbeheer, met al haar commissies en adviseurs, laat zich leiden door een waan, een irrationeel geloof. Het zijn de kleren van de keizer. En bijna iedereen trapt erin, zelfs de politiek. Het is tragisch dat zo’n schitterend en veelbelovend natuurproject als de Oostvaardersplassen zo ver heeft kunnen afglijden

Oplossing.

De oplossing is eenvoudig: Terugbrengen van de dichtheid aan grote grazers tot op het niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van het ecosysteem en die dichtheid handhaven. Daarvoor hoeft het beleid niet te worden aangepast, men haalt de angel eruit. De huidige praktijk is slechts het bedenksel van enkele personen.

Gevolgen als de huidige praktijk wordt gecontinueerd:

Eindeloze voortzetting van onnodig dierenleed, met alle daaruit voortvloeiende maatschappelijke polarisatie en discussie. Een bedroevend resultaat in termen van natuurkwaliteit. Aantasting van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer. Voortzetting van kwalijke misleidende publieksvoorlichting. Uiteindelijk riskeert Staatsbosbeheer, bij ongewijzigde koers, zich ernstig te blameren. 
 


Meer weten?

http://voordierenblogger.blogspot.nl/search?q=oostvaardersplassen

Met dank aan: www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl

1 opmerking:

 1. De OVP, het jaarlijkse grote sterven. Het grote lijden veroorzaakt door een aantal wereldvreemde mensen. Mensen die compleet van het padje zijn. Mensen waarover men in SBB en andere organisaties (fluisterend) geen goed woord voor over heeft op een paar na. die zelf ook grootste 'dromen'hebben. De dromen van enkelen, de nachtmerrie van velen! Mensen die dermate veel interne macht hebben dat collega's en andere medewerkers hun mond niet open durven te trekken, bang voor hun baantje.

  Dat het jaar in jaar maar doorgaat is als een zweer die maar door ettert. Ze doen aan een soort van uitputtingsslag en denken dat als er maar zo weinig mogelijk over gezegd wordt in de winterperiode men het vanzelf wel zal vergeten. Nou niet dus, want ook zonder vorst en winter ellende is er nu niets te vreten. De hele biodiversiteit gaat eraan. Biologen en anderen die geen oogkleppen ophebben roepen als eenzamen in de woestijn dat er vele soorten verdwijnen, een kaalsalg onder de diversiteit van soorten, dieren zowel als planten. Kaalsag en prut is wat erover blijft. Een plek waar geen hoefdier ooit uit zichzelf vrijwillig zou blijven. Natte kale bende, moras, dras en rietgebied. Ooit een geweldig gebied voor de ganzen. Maar nee die moesten weg en nu elders bij de honderdduizenden worden afgemaakt vanwege overlast. Oernatuur durven ze het te noemen, dat ze het hun strot uit kunnen krijgen. Oer wat? In dit zakdoekenlandje, als het niet zo triest was dan zou het om te lachen zijn.

  Een parkje waar men God speelt, over dood en leven gaat en beslist welke soorten wel gewenst en welke soorten niet gewenst zijn. Walgelijk en een nationale schande! Al deze mensen zouden voor het gerecht gedaagd moeten worden, voor een rechter die ook de roze bril heeft afgezet. En de verantwoordelijken voor dit kerkhof, dit grote lijden, die moeten persoonlijk worden gestraft net zoals een boer die zijn dieren dermate zou verwaarlozen tot de dood erop volgt. Schande en dat het wederom weer akelig stil is rondom dit gruwelijke drama is verbijsterend. Elk jaar weer honderden en soms zelfs duizenden dieren die op een afschuwelijke wijze sterven goedgekeurd door een paar waanzinnigen, een paar mensen die van een andere planeet zijn afgevallen die geen enkele realiteitszin hebben die totaal buiten de werkelijkheid staan. Je word er verdrietig van en het gevoel van machteloosheid neemt elk jaar toe.
  Laten we met zijn allen hopen dat het snel door begint te dringen dat dit de 'kleren van Vera zijn' (de keizer) een leugen die door teveel mensen onder invloed van hun roze bril wordt gelooft. Dit moet gewoon stoppen!!! En dit mag dan ook nooit meer gebeuren en men zou wettelijk moeten regelen dat geen enkele organsatie onder welke noemer dan ook, dierenleed aan mag richten. Ook zij, ook SBB heeft een zorgplicht en ook zij mogen niet boven de wet staan! In andere naturgebieden doen ze het gelukkig anderts. Kijk bv eens naar oa. NH Duinreservaat/ llandschap daar zijn alleen maar gecastreerde mannetjesdieren, geen veulens, geen kalveren en het is evengoed prachtig om te zien. Andere gebieden komen daar tegenwoordig kijken hoe zij het ook anders kunne gaan doen. Daar prevaleert zorg en verstand boven megalomane egocentrische dromen van enkele mensen die teveel macht hebben gekrgen en die ontheven zouden moeten worden uit hun functie vanwege zware dierenmishandeling en het laten lijden tot de dood van duizenden dieren.
  Nogmaals een Nationale Schande!!!!

  BeantwoordenVerwijderen