woensdag 10 februari 2016

De ' missing lynx ' keert terug in Spanje en Portugal  


In het bergachtige gebied van de oostelijke Sierra Morena, op zo’n 240 kilometer ten zuiden van Madrid, is deze week een jonge Iberische vrouwtjeslynx in het wild uitgezet. In totaal herintroduceert WNF met partnerorganisaties dit jaar 37 lynxen in de natuur.

Hoewel de Iberische lynx nog altijd de meest bedreigde katachtige in het wild is, kruipt de soort langzaam maar zeker uit het diepe dal. Was de populatie in 2000 geslonken tot minder dan honderd, vorig jaar zijn er weer 327 geteld. Eind februari brengt de Spaanse overheid de nationale telling van 2015 naar buiten. WNF heeft goede hoop dat de teller richting 400 exemplaren gaat. Ook staat het roofdier sinds vorig jaar in Rode Lijst van IUCN niet meer te boek als ernstig bedreigd, maar als bedreigd. Volgens WNF een bewijs dat je met effectieve natuurbescherming prachtige resultaten kan bereiken. Daarnaast is van belang dat bijna alle gebieden waar de katachtige voorkomt onderdeel zijn van het Europese Natura 2000 netwerk.

Monitoren

WNF werkt al 15 jaar intensief aan de bescherming en terugkeer van de Iberische lynx in zijn historische leefgebied. Uitbreiding van het leefgebied van de kleine katachtige en het fokprogramma (Iberian Lynx Exsitu Conservation Programme) zijn van groot belang voor het herstel van de populatie in het wild.  Er zijn vier fokcentra in Spanje en Portugal. Het vrouwtje dat in de buurt van Ciudad Real is uitgezet is een jaar oud en komt uit het fokcentrum in Portugal. Ze draagt een zender zodat onderzoekers haar kunnen blijven volgen. In 2015 en 2015 zijn in totaal 45 Iberische lynxen uitgezet in de vier herintroductiegebieden.

Konijnen


Cruciaal voor het succes van het Iberische Lynxen beschermingsprogramma is het weer op peil brengen van de konijnenpopulaties, zegt Luis Suarez, coördinator van het soortenbeschermingsprogramma van WNF in Spanje: „Het dieet van de Iberische lynx bestaat voor 90 procent uit konijn. Zijn dagelijkse voedselbehoefte is precies het gewicht van één zo’n diertje. Voor een wijfje met jongen is dat twee tot drie keer zo veel.” Probleem was dat de konijnen in de regio de afgelopen decennia een paar keer zijn getroffen door virusepidemieën, zoals myxomatose. In sommige gebieden zijn de knaagdieren zelfs bijna helemaal verdwenen. Om de konijnenstand een handje te helpen heeft de natuurorganisatie de afgelopen jaren zo’n 10.000 diertjes uitgezet in omheinde verblijven in de natuurgebieden. Ook zijn maatregelen getroffen om de konijnenpopulaties te laten herstellen, zodat de Iberische lynxen voldoende voedsel hebben.
Vorig jaar zomer hebben in de regio Extremadura twee eerder uitgezette vrouwtjes in totaal zes kleintjes gekregen. Het was voor het eerst in lange tijd dat de Iberische lynx zich buiten Andalusië heeft voortgeplant.

Big Cat Month


Tijdens Big Cat Month, deze maand op de tv-zender Nat Geo Wild, vragen WNF en Fox samen aandacht voor de bedreigde katachtigen in het wild. Er is speciale aandacht voor de Iberische lynx. Op 16 februari wordt de documentaire Mystery of the lynx twee keer uitgezonden, om 15.35 en 22.50.
Kijk hier voor de programmering van de Big Cat Month.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten