woensdag 25 april 2018

De kleine Nederlandse stichting "Little Tigers" helpen belangeloos veel zwerfkatten in het buitenland ( veel ontroerende foto's )


"Little Tigers" is de naam die Dierennood-collega Loes en dierenvriendin Lisa hebben gegeven aan een kleine stichting die katten helpt in barre omstandigheden in het buitenland.
En met succes. Want ze werken nu al samen met toegewijde mensen op 7 plekken in Spanje, 2 in Roemenië en zelfs sinds kort met een opvang in Bulgarijë.
Gelukkig zijn er meestal wel mensen die zich ter plaatse vrijwillig willen inzetten voor zwerfkatten, maar voor hen is het erg moeilijk om zonder hulp iets wezenlijks voor elkaar te krijgen.
Stichting Little Tigers helpt o.a. door adopties mogelijk te maken om voor lieve, sociale en gezonde dieren een huis te vinden in Nederland.
Deze katten worden ingeënt, getest op kattenziektes zoals leukemie en kattenaids, gechipt, ontwormd, ontvlooid en kunnen dan naar Nederland komen.
Loes en Lisa proberen een zo goed mogelijke match te maken tussen kat en adoptiegezin, werken met een contract waarin is bepaald dat een kat nooit in een asiel terecht mag komen en in het onverhoopte geval dat een adoptie niet goed gaat, dan mag de kat terug worden gebracht bij de stichting en wordt een nieuw goed tehuis gezocht.

Verder zorgt Little Tigers dat ook het leven van de achterblijvende katten verbetert.
In Spanje werken ze samen met dierenartsen die voor elk te adopteren dier, dat tegen betaling wordt gesteriliseerd, gratis ook een zwerfdier gratis dezelfde operatie zal worden uitgevoerd.
Dan is er duidelijk sprake van een win-win situatie! De vrijwilligers vangen die dieren en zetten ze na de sterilisatie weer uit. Dit is echt uniek.
Dus als er genoeg geld binnenkomt voor één sterilisatie worden het er automatisch twéé en dit is een extra stimulans om via Little Tigers een katje te adopteren.

Hieronder een paar katten die momenteel voor adoptie beschikbaar zijn.
Ook probeert Little Tigers adopties-op-afstand mogelijk te maken, zodat mensen symbolisch een kat adopteren, die om medische redenen in een asiel moet blijven. Hierdoor kunnen de kosten voor voer en verdere verzorging beter betaald worden.
Hun inspanningen hebben duidelijk al resultaten laten zien. In een van de Spaanse asielen waar zij mee samenwerken, worden de binnengebrachte katten nu niet meer gedood, omdat men ziet dat er interesse is voor deze dieren. Het is officieel nog steeds een dodingsstation maar er is al twee jaar geen kat meer gedood...

Maar niet alleen asielen, ook individuele vrijwilligers die al jarenlang zwerfkatten met hart en ziel willen helpen, kunnen soms (na goede controle) door Little Tigers worden geholpen.
Zij staan meestal helemaal alleen elke dag weer voor de katten klaar. Voor deze mensen is deze steun heel veel waard, niet alleen met een eventuele financiële bijdrage, maar ook het besef dat iemand hun werk de moeite waard vindt en hen begrijpt is heel belangrijk en geeft hen weer de moed om ermee door te gaan.
Little Tigers probeert zoveel mogelijk te helpen door het betalen voor castraties, kittenvoer, of bijv. vlooienpipetjes. Of medische hulp voor een gewonde kat, die anders pijn zou blijven lijden.

Zelf zijn Loes en Lisa uiteraard vrijwilligers, maar zij werken ook alleen samen met dierenvrienden die ook het helpen van zwerfkatten geheel belangeloos doen. Iedereen werkt met hart en ziel. En met langzaam aan steeds meer succes.
Behalve dat wij iedere dierenvriend graag uitnodigen om een kat via hen te gaan adopteren, zijn ook financiele donaties héél erg welkom. Deze zullen dan voor de volle 100% alleen gebruikt worden om zwerfkatjes te helpen met voer en voor medische behandelingen.

Hoeveel katten ga JIJ helpen?

Rechtstreekse donatie is mogelijk naar onze bankrekening:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v. 'Klein Hulpproject 35' en wij zorgen dat de donatie voor 100% en heel snel alleen voor dit goede doel besteed zal worden. Bij ons geen aftrek voor salarissen, huisvesting en andere overbodige franje!
Of doneer via onderstaande knoppen:
 

Streefbedrag: 1.250 euro - Stand per 23 april: 25 euro


Geen opmerkingen:

Een reactie posten