vrijdag 13 april 2018

Dit is een goed voorbeeld, wat één geweldige dierenvriend voor heel veel zwerfdieren in pure ellende toch weet te bereiken.

Nieuwsbericht www.dierennood.nl
Wij ontvingen een smeekbede van onze trouwe dierenvriendin Carla Hoeben. "Willen jullie alsjeblieft aandacht besteden aan Gordana Jovicevic? Zij is een van de zeer weinigen die de vele hulpbehoevende zwerfdieren in Odzaci / Servië zo geweldig helpt".
Carla heeft al jarenlange Facebook contact met deze bijzondere vrouw, die echt de reddende engel is voor onnoemlijk veel dieren in diepe ellende.
Zij helpt als enige de gewonde dieren op straat en probeert op vele manieren geld in te zamelen om de heel noodzakelijke sterilisaties mogelijk te maken.
De dierenartsrekening is dan ook torenhoog vanwege die sterilisaties, nood-operaties, vaccinaties, enz.
Ze laat alles eerlijk zien op haar Facebook. Maar het lukt haar gewoon niet om eens een keer fatsoenlijk hulp te krijgen.
Ze zou het zóóó verdienen om een keer een hulpproject van Dierennood te krijgen...
En nadat wij deze vrouw zeer nauwkeurig hadden gecheckt op betrouwbaarheid en alles keurig in orde was, hadden wij haar op onze wachtlijst opgenomen.
Nu na bijna een jaar tijd, is zij eindelijk aan de beurt.
Gordana is inderdaad van de weinige helpers voor dieren in de wijde omgeving. Er is zelfs geen gemeenteasiel. Ook de eigen huisdieren van de inwoners van het stadje worden niet gesteriliseerd.
Door armoede en onverschilligheid. Servië is sowieso een land vol ellende en onbeschrijfelijk veel dierenleed.
 

Gordana helpt ook veel hongerige zwerfdieren op straat.

Op deze foto's heeft een vrijwilliger van Gordana, een hond gered, die op de rails was vastgebonden om hem te doden. Hij verloor hierbij 'gelukkig' alleen maar een van zijn achterpoten en werd snel naar de dierenarts gebracht.

Ook deze pups werden uit een auto gezet, omdat de eigenaar hen kwijt wilde. Gordana heeft hen gevonden en dus weer een paar mondjes erbij...

Ook veel zwerfkatjes die niet meer op straat konden blijven, werden door Gordana in haar kleine huisje opgenomen.

De hond van de rails mist nu een poot en een paar tenen

Demodex is te bang om zich te laten pakken. Komt alleen eten al iedereen weg is

Bang diertje dat in een hol woont en niet verder durft

Leven in het riool als je bang bent voor mensen…

De straat betekent vaak de dood want zwerfdieren zijn niet geliefd. Vogelvrij worden ze vaak op een gruwelijke manieren gedood. We zullen je de details besparen...
Momenteel heeft Gordana slechts 4 medestanders in de hele stad. Maar wel de zorg over bijna 100 honden en 40 katten.
Daarnaast voert ze dagelijks vele zwerfdieren in de omgeving. Vooral in de winter is het leven voor de dieren extreem zwaar.
Vele zullen deze lente niet meer te zien krijgen.
Gordana is een doener. Zelf voert ze ook allerlei acties om geld in te zamelen en in haar spaarzame vrije tijd maakt ze ook spulletjes om te verkopen.
Onder het motto: 1 euro is 2 kilo voer. Ze zit dus beslist niet af te wachten tot er zomaar geld binnenstroomt maar gaat zelf volop aan de slag.
Maar heel veel krijgt ze niet voor elkaar, hoe hard ze ook werkt. Het laat veel mensen domweg koud wat er met de vele dieren-in-nood gebeurt.
Zij is vaak de wanhoop nabij. Vaak krijgen dierenredders op een gegeven moment ook zelf gezondheidsproblemen vanwege de voortdurende stress en financiële zorg om hun dieren.
Daarbij komt het gevoel van het er helemaal alleen voorstaan.
Zelf schrijft ze ons:
“Wat heerlijk om een beetje aandacht te krijgen. De winter neemt altijd veel dierenlevens en is een tijd vol zorgen. In de ogen van veel dieren op straat zie ik zoveel verdriet en diepe wanhoop. Ik kan en wil niet al deze dieren aan hun ellendig lot overlaten. Dat verdienen ze niet...”.
 

Iedere dag voedt zij vele hongerige dieren op straat.

Dit dier voelt heel goed aan, hoeveel liefde en veiligheid Gordana wil geven...

Deze pups werden in een doos door Gordana gevonden en van een wisse dood gered....

Natuurlijk is dit een oneindig verhaal, zoals in al die landen.
Maar dit is weer een goed voorbeeld, wat één geweldige dierenvriend voor heel veel zwerfdieren in pure ellende toch weet te bereiken.
Wij zijn het dan ook helemaal met Carla eens dat Gordana het ongelooflijk zou verdienen, om nu eens een supermooi bedrag mag ontvangen van veel van onze dierenvrienden om haar èn haar vele dieren echt de helpende hand te bieden!
Even een denkbeeldige arm om haar heen. Even een denkbeeldig schouderklopje. Wat zou ze dat waarderen!
En wat zou ze er weer veel dieren mee kunnen redden!
Rechtstreekse donatie is mogelijk naar onze bankrekening:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v. '102e Hulpactie-van-de-Maand' en wij zorgen dat de donatie voor 100% en heel snel alleen voor dit goede doel besteed zal worden. Bij ons geen aftrek voor salarissen, huisvesting en andere overbodige franje!
Of doneer via onderstaande knoppen:
 
Mede namens de dieren, alvast hartelijk dank!

Weer een vuilniszak met pups die door Gordana gevonden werd. Weer veel zorg erbij, maar natuurlijk kon zij de diertjes niet aan hun lot overlaten.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten