zondag 1 juli 2018

In eerste kwartaal 2018 werden 22.513 dieren onbedwelmd geslacht


De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in het eerste kwartaal 2018 bij Nederlandse slachterijen 22.513 onbedwelmd aangesneden dieren geregistreerd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2018 wordt onbedwelmde rituele slacht uitgevoerd volgens de aangescherpte regels, die volgen uit het 'Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten', die opgenomen zijn in het Besluit houders van dieren. Slachterijen die onbedwelmd willen slachten geven dit vooraf aan bij de NVWA. De NVWA wijst een toezichthouder toe, die gedurende de tijd dat er onbedwelmd geslacht wordt, uitsluitend belast is met het toezicht houden op de uitvoering van de onbedwelmde slacht. Hierbij registreert de NVWA alle aantallen dieren die onbedwelmd worden aangesneden.

In totaal werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 22.513 dieren onbedwelmd geslacht. Het ging om 353 kalveren, 3.962 runderen, 1.243 geiten, 13.803 schapen jonger dan 1 jaar en 3.152, schapen ouder dan 1 jaar. Dit betreft alle onbedwelmd aangesneden dieren: dieren die direct na het aansnijden een bedwelming kregen, dieren die binnen 40 seconden een bedwelming kregen en dieren die geen bedwelming kregen omdat ze binnen 40 seconden na het aansnijden het bewustzijn verloren hadden. Kippen komen in het overzicht niet voor, omdat in alle pluimveeslachthuizen de dieren aangesneden worden na een elektrische bedwelming of na gasbedwelming.

Zie voor meer informatie de site van het ministerie van LNV.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten