maandag 31 oktober 2016

Taiwan stopt in 2019 met het testen op dieren voor cosmetica

In Taiwan is er een wet aangenomen die het testen van cosmetica op dieren verbiedt. Het verbod treedt in 2019 in werking en geldt voor zowel het gebruik van dierproeven voor eindproducten als voor de ingrediënten van cosmetica.


Dierproeven
Taiwan doet dierproeven voor cosmetica in de ban: Foto Rick Eh? via Compfight cc

De #BeCrueltyFree campagne die de Taiwanese tak van de Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) en de Humane Society International (HSI) afgelopen twee jaar hebben gevoerd is succesvol gebleken. Deze organisaties hebben nauw samengewerkt met Wang Yu-Min, wetgever in Taiwan en zij hebben ook steun ontvangen van bekende Taiwanezen. Uit opiniepeilingen van SPCA is naar voren gekomen dat 69,2 procent van de consumenten achter het verbod op dierproeven voor cosmetica staat en dat maar liefst 76,5 procent is ervan overtuigd dat dieren niet zouden moeten lijden in de naam van schoonheid.

Claire Mansfield, #BeCrueltyFree campagneleider voor HSI, laat weten:
“Dit is een moment om te vieren nu Taiwan zich aansluit bij de groeiende internationale beweging die het testen van cosmetica in de ban doet en zij neemt de leiding door als eerst in Zuidoost-Azië een verbod op dierproeven voor cosmetica in te voeren. Het is zowel een overwinning voor de dieren als voor de meedogende consumenten, en een succes voor de #BeCrueltyFree campagne. Helaas kunnen de Taiwanese consumenten na 2019 nog steeds cosmetica kopen die op dieren is getest nu er geen importverbod gaat gelden voor op dieren geteste cosmetica. Daarom is onze campagne nu gericht op het invoeren van een import- en verkoopverbod voor cosmetica die op dieren is getest.”
dierproeven
Taiwan doet dierproeven voor cosmetica in de ban | Foto: PETA

Ook Joy Liou, #BeCrueltyFree campagne coördinator voor SPCA heeft gereageerd op het goede nieuws:
“Wij zijn blij dat Taiwan deze positieve stap heeft genomen en gestemd heeft voor een verbod op dierproeven voor cosmetica. Het testen van cosmetica op dieren veroorzaakt bij hen pijn en zij lijden onder de testen waarvan nooit is bewezen dat deze betrouwbaar zijn om de veiligheid van mensen te waarborgen en de proeven vertegenwoordigen ook geen moderne wetenschap. Vandaag vieren we deze belangrijke overwinning en morgen kijken we vooruit naar een campagne om een verkoopverbod voor op dieren geteste cosmetica in Taiwan te realiseren zodat de wreedheid die met op dieren geteste cosmetica gepaard gaat verbannen kan worden van de Taiwanese markt.”
Taiwan is dan wel het eerste land in Zuidoost-Azië dat een verbod invoert. Al meer dan 30 landen gingen haar voor. In die 30 landen wonen meer dan 1,7 miljard consumenten


Bron: Humane Society International ©PiepVandaag.nl Lianne Raat


zondag 30 oktober 2016

Dierenbescherming: Minder boeren en een drastische krimp van de totale veestapel in Nederland

Erkenning: roer moet versneld om in veehouderij

       
Alleen een voorhoede van duurzamer werkende boeren zou nog op steun van de overheid moeten kunnen rekenen. Dat staat in een advies van de commissie duurzame veehouderij van de Sociaal Economische Raad dat dinsdag door SER-kroonlid Ed Nijpels is aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken."De economische positie van een grote groep bedrijven in de veehouderij is buitengewoon zorgelijk en de risico's van de veehouderij voor volksgezondheid, milieu en dierenwelzijn worden maatschappelijk niet meer geaccepteerd. Overheid en bedrijfsleven moeten dringend en gezamenlijk het heft in handen nemen. Partijen moeten worden afgerekend op resultaten en niet langer op goede bedoelingen", aldus Ed Nijpels.

Andere werkwijze landbouw

In het rapport staat onder meer dat het onontkoombaar is om versneld op een andere manier te gaan werken in de landbouw. De Dierenbescherming is blij met de analyse van de commissie dat het roer om moet en dat de SER de grote problemen in de veehouderij erkent: aantasting van dierenwelzijn, milieu en volksgezondheid. "Wij waarderen de analyse van de commissie en de brede raadpleging waar ook de Dierenbescherming bij betrokken is", stelt directeur Peter Verdaasdonk van de Dierenbescherming.

Alleen duurzame boeren

Volgens de Dierenbescherming staan er veel goede voorstellen in het SER-advies. De intentie is om alleen de duurzamer producerende boeren - naar verwachting zal dat een derde van het huidig aantal zijn – nog in staat te stellen leningen van banken te krijgen. Ook moeten deze 'koplopers' op het gebied van duurzaamheid voorrang krijgen bij de verdeling van de rechten op het gebied van hoeveelheden te produceren mest en aantallen te houden dieren. Volgens de commissie moet de rest van de boeren in staat worden gesteld te stoppen. De productierechten van deze boeren dienen dan volgens de Dierenbescherming wel van de markt te worden gehaald, want anders zouden deze beschikbaar komen voor bedrijven die ze weer kunnen gebruiken voor verdere schaalvergroting en nog meer megastallen.

Allemaal prachtige ambities, concludeert de Dierenbescherming, maar het advies van de commissie Nijpels moet niet één van de vele worden dat "na alle goede bedoelingen en inzet dreigt dood te bloeden", aldus Peter Verdaasdonk. Ook Nijpels ziet dit probleem, want "er is een karrenvracht aan rapporten en onderzoeken gedaan, maar een echte omslag is tot nu toe te weinig voortvarend van de grond gekomen", aldus het SER-kroonlid.

varkens BLK 1 ster

Politiek aan zet

Om dit risico in te dammen, moet er volgens de Dierenbescherming nog wel het nodige gebeuren bij de vertaalslag naar de praktijk van het nieuwe advies. Zo ontbreekt het helaas aan concrete invulling, planning en financiering van de voorstellen van de commissie Nijpels. Ook Nijpels ziet dat de politiek nu aan zet is en zegt: "Als de politiek geen keuze maakt, kun je de verduurzaming op je buik schrijven".

Wat de Dierenbescherming betreft moet die keuze ook gaan over een krachtige regie. "Een echt 'deltaplan' voor de veehouderij vraagt om een onafhankelijke regisseur", zegt Verdaasdonk. Deze regisseur moet volgens de Dierenbescherming over een instrumentarium kunnen beschikken, waaronder sancties, om de uitvoering van de omslag in de veehouderij daadwerkelijk te garanderen. In de plannen van Nijpels zijn er weliswaar zogenaamde 'regiegroepen' voorgesteld, maar de Dierenbescherming heeft hier weinig vertrouwen in. "Deze zijn namelijk goeddeels samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectoren uit de veehouderij zelf. Maatschappelijke organisaties staan spijtig genoeg aan de zijlijn, terwijl nota bene de Dierenbescherming met haar Beter Leven keurmerk met marktpartijen heeft bereikt waar de politiek en de sector tot nu toe niet in zijn geslaagd", stelt Verdaasdonk.

Drastische krimp veestapel

Verder benadrukt de Dierenbescherming dat de plannen sowieso zijn gedoemd te mislukken als niet expliciet wordt gekozen voor een drastische krimp van de totale veestapel in Nederland. Volgens de Dierenbescherming is het tenslotte ook van groot belang dat onder meer supermarkten, levensmiddelenbedrijven en de 'foodsector' bij de omslag in de veehouderij betrokken worden en voor verduurzaming gaan meebetalen en dit aan de consument gaan doorberekenen. Duurzaamheid vraagt een inspanning en investering; van alles en iedereen, zo vindt de Dierenbescherming.

    

zaterdag 29 oktober 2016

10 bedrijven die gifstoffen en tegengiffen produceren nemen enorme hoeveelheden bloed af van paarden ( petitie )
Beste lezers,


Helaas is mijn computer kapot en heb ik nu even een uurtje een leen computer. Volgende week woensdag zou ik met een beetje geluk mijn eigen PC weer terug hebben. Vriendelijke groeten, Erna


Dierenartsen en een wetenschapper van PETA India onderzochten in 2015 samen met andere experts 10 faciliteiten die antigifstoffen en tegengiffen produceren. Alle faciliteiten – met de uitzondering van een die haar werk uitbesteed – namen enorme hoeveelheden bloed af van paarden, ezels of muilezels. De onderzoekers hebben veel verontrustende problemen vastgelegd, waaronder het volgende:

  • Dieren leden aan bloedarmoede, bloedende en geïnfecteerde wonden en andere ernstige gezondheidsproblemen.
  • Andere veel voorkomende lichamelijke problemen waren door ziekte aangetaste hoeven, ondervoeding, infecties, parasieten, opgezwollen ledematen, afwijkende tred en oogaandoeningen zoals blindheid.  
  • Met regelmaat gebruikten de faciliteiten pijnlijk grote naalden om het bloed sneller af te nemen. 
  • Veel paarden waren bang en schuw en wanneer  mensen op hen afkwamen probeerden ze met moeite weg te komen
  • Dieren werden over het algemeen gehouden in overbevolkte, kale weides en stonden vaak vastgebonden met touwen die hun bewegingsruimte enorm beperkten.
  • Velen werden gedwongen te staan en te liggen in hun eigen urine en uitwerpselen en sommige leden aan "capped elbow", een pijnlijke ontsteking en opzwelling van het gewricht dat ontstaat door op harde ondergrond te liggen.
  • Simpele veehouderijprocedures zoals mondverzorging of het bijhouden van de hoeven leken te worden genegeerd en voor het bijhouden van de vacht werd het verkeerde gereedschap gebruikt
  • Er waren talrijke, aanduidbare overtredingen van wetten en richtlijnen, zo faalden de faciliteiten om zich te registreren voor het uitvoeren van deze verrichtingen op dieren.


De Indiase wet verplicht mensen die verantwoordelijk zijn voor dieren om alle mogelijke maatregelen te treffen om hun welzijn te garanderen en pijn of leed te voorkomen – in overduidelijk contrast met de mishandeling en verwaarlozing die werd vastgelegd bij deze faciliteiten.
Spreek u alstublieft uit voor deze dieren! Verzoek de Indiase regering om deze wrede faciliteiten te sluiten – stuur een bericht door het formulier hieronder in te vullen. 


http://action.peta.nl/ea-action/action?ea.client.id=43&ea.campaign.id=54864
 

maandag 24 oktober 2016

World Animal protection: Ons lobbywerk loont VN steunt wereldwijd betere welzijn boerderijdieren

www.worldamimalprotection.nl

Ons lobbywerk loont: VN steunt beter welzijn boerderijdieren      

Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Commissie voor Mondiale Voedselzekerheid van de Verenigde Naties verklaard dat boerderijdieren wereldwijd beter beschermd moeten worden. Dat blijkt uit het aannemen van een grensverleggende reeks beleidsaanbevelingen, op 17 oktober in Rome.


Dat deze aanbevelingen er zijn gekomen, is het rechtstreekse gevolg van een tweejarige lobby door World Animal Protection.
DirkJan Verdonk van het Nederlandse kantoor droeg bij aan deze lobby. Hij zegt: “Deze wijziging in het beleid van de VN is een forse stap vooruit en zet dierenwelzijn in de veehouderij centraal. Het betekent dat landen niet langer vragen ‘moeten we dierenwelzijn opnemen in onze aanpak?’ maar ‘hoe bereiken we beter dierenwelzijn?’ Door dieren goed te behandelen kunnen we armoede bestrijden, menselijke gezondheid verbeteren, de klimaatverandering aanpakken en de biodiversiteit op onze planeet beschermen.”

Volgens Verdonk hebben hij en zijn collega’s ervoor gezorgd dat het wezenlijke belang van dierenbescherming op wereldniveau wordt onderschreven. Het gaat om de erkenning dat beter dierenwelzijn bijdraagt aan meer voedselzekerheid. Hiermee kunnen duurzame ontwikkelingsdoelen, als een eind maken aan honger, betere voeding en bevordering van duurzame landbouw worden bereikt .

Door het opnemen van teksten over dierenwelzijn wordt duidelijk gemaakt dat regeringen dit tot prioriteit moeten maken bij het vormgeven van hun landbouwsysteem. Daarbij wordt beklemtoond dat dieren vrij van pijn, nood en honger moeten kunnen leven. En ook dat ze zich naar hun aard moeten kunnen gedragen, zoals dat is omschreven in de Vijf Vrijheden en in de standaarden van Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE).
Wij kunnen het lobbywerk voor dierenwelzijn blijven doen dankzij de steun van onze supporters.

Mens en dier geholpen:Samen met de omringende bevolking van Tsavo Park Kenia krijgen weesdieren veterinaire zorg

Vorige maand werd er door het weesdierenproject van de Tsavo Trust een jonge duiker opgevangen

Caracals Mavric en Goose waren nog zo jong dat hun navelstreng er nog niet eens af was.
Een jonge duiker werd vorige maand binnengebracht, nadat haar moeder in een strik vast was komen te zitten.
Een jongvolwassen zebra was afgedwaald tussen een kudde koeien, tot grote verwondering van de herder.
Dotty de luipaardwelp werd door wildlife-autoriteiten ontdekt en naar het centrum overgebracht voor dringende medische zorg; ze was nog zo jong dat haar oogjes nog niet open waren. De autoriteiten denken dat haar moeder is vergiftigd door gewetenloze stropers.

Pasgeboren caracals Mavric en Goose werden na hun redding voor rehabilitatie overgebracht naar het centrum ©Tsavo TrustPasgeboren caracals Mavric en Goose werden na hun redding voor rehabilitatie overgebracht naar het centrum ©Tsavo Trust

Dit zijn de Weesdieren van Tsavo National Park in Kenia. http://www.tsavopark.com/  Groot of klein, gevlekt of gestreept, allemaal hebben ze dringend medische zorg nodig en een goede begeleiding om ze voor te bereiden op een terugkeer naar een wild bestaan.


In nauwe samenwerking met de Kenya Wildlife Service heeft de Tsavo Trust de afgelopen drie jaar alle formaliteiten doorlopen voor registratie van het Tsavo-reservaat als veldlocatie voor de rehabilitatie en uitzetting van verweesde en gewonde kleine zoogdieren binnen de Tsavo Conservation Area. Nu de registratie is afgerond en de vergunningen zijn afgegeven, kan het centrum dieren opvangen die hulp nodig hebben. Het centrum creëert nieuwe banen voor de nabijgelegen gemeenschap en betekent een impuls voor bedrijven in de buurt die het centrum bevoorraden. Zo heeft Tsavo vijf lokale oppassers in dienst en leveren geitenboerderijen melk aan voor jonge dieren.
Het IFAW en de Tsavo Trust zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de oprichting van dit centrum, waarbinnen het IFAW expertise en middelen beschikbaar stelt.
Samen vangen we de gewonde en verweesde dieren van Tsavo op tot ze weer voor zichzelf kunnen zorgen, waarna ze worden vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.
--GA

www.ifaw.org

zondag 23 oktober 2016

Maandag 24 oktober begin van de Beter Leven Week 2016...... ook op uw bord?Beter leven week 2016

Maandag 24 oktober gaat voor de 4e keer de Beter Leven campagneweek van start. Met de week wil de Dierenbescherming de naamsbekendheid van het dierenwelzijnslabel vergroten én mensen stimuleren om in de supermarkt te kiezen voor diervriendelijker producten.
kippen met campagnelogo beter leven week

Wat merk je van de Beter Leven week?

Het keurmerk wordt deze week onder de aandacht gebracht met radiospotjes op een tiental landelijke radiozenders en met abri’s in winkelcentra door het hele land. Daarnaast zijn we ook online zichtbaar en met advertorials in tijdschriften.

Beter Leven in de winkel

We doen het niet alleen. Aan de  Beter Leven week werken ook de grote supermarktketens, voedselproducenten en foodservicebedrijven mee. Zij maken deze week extra promotie in de vorm van aanbiedingen in de supermarktfolders, zichtbaarheid in de winkel, win-acties op Facebook en met radio- of tv-commercials. De volgende supermarkten en bedrijven besteden deze week extra aandacht aan het keurmerk.
In alfabetische volgorde: Albert Heijn, Aldi, COOP, Dekamarkt, Dirk, Emté, Hoogvliet, Jumbo, Lidl, Plus, Sodexho (bedrijfsrestaurants), Struik en Wild Bean Café (tankstations BP).

Wat kun jij doen?

Als je vlees, kip of eieren eet, let deze week dan extra op de Beter Leven aanbiedingen in de supermarkt. En wil je nog diervriendelijker bezig zijn? Eet dan minder vlees en maak eens vaker een vegetarische maaltijd klaar. We blijven tenslotte de Dierenbescherming.

De abri die je tijdens de Beter Leven week kunt tegenkomen in winkelcentra

Waarom een Beter Leven week?

De Dierenbescherming heeft 4 jaar geleden de Beter Leven week in het leven geroepen om meer bekendheid te geven aan dit dierenwelzijnskeurmerk  en om mensen te stimuleren  te kiezen voor vlees en eieren afkomstig van dieren die onder betere omstandigheden worden gehouden dan in de gangbare vee-industrie.
Want hoe groter de bekendheid van het keurmerk en hoe beter de beschikbaarheid in de winkel, hoe logischer het wordt dat vlees afkomstig van dieren die onder betere omstandigheden zijn gehouden,  de nieuwe norm wordt. Uiteraard ten koste van regulier industrie-vlees.

Explosieve groei

Het gaat goed met het keurmerk. De bekendheid van het keurmerk is sinds 2014 flink gestegen en het aanbod in de supermarkten is nog harder gegroeid. Er zijn inmiddels bijna 4000 producten met een Beter Leven keurmerk en het aantal dieren dat een Beter Leven heeft gehad is dit jaar met 27% gestegen. Het gaat dan om 26 miljoen dieren dit jaar, een stijging van 5,5 miljoen ten opzichte van 2015. En een beter leven voor steeds meer dieren, daar is het de Dierenbescherming uiteindelijk om te doen.

Topkeurmerk

Een extra opsteker is het predikaat ‘topkeurmerk’, dat afgelopen week werd toegekend aan het Beter Leven keurmerk. Milieucentraal beoordeelde in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
90 voedselkeurmerken op duurzaamheid, transparantie en betrouwbaarheid. Het Beter Leven keurmerk met 2 en 3 sterren hoort tot de beste 11 keurmerken.


zaterdag 22 oktober 2016

Stop de illegale handel: Afgelopen jaar zijn in Afrika 30.000 olifanten en 1.400 neushoorns gestroopt ( petitie)

Bron: www.wnf.nl


Stop nú de illegale handel in Vietnam!


Afgelopen jaar zijn er in Afrika 30.000 olifanten en bijna 1.400 neushoorns gestroopt. Veel van hun hoorns en slagtanden worden door criminele bendes naar Vietnam gesmokkeld. Vietnam doet nagenoeg niets om de illegale handel in bedreigde dieren te stoppen. Samen kunnen we de druk op de overheid van Vietnam opvoeren om een einde te maken aan deze illegale handel.
Kom in actie en teken de petitie!

http://stopwildlifecrime.panda.org/nl/

Samen kunnen we dit stoppen!“Eind april was ik getuige van de grootste ivoorverbranding ooit. Zo veel olifanten en neushoorns, afgeslacht, puur en alleen voor hun ivoor en hoorn. Hoe ik me toen voelde, valt met geen pen te beschrijven. Eén ding weet ik wel: we moeten samen in actie komen!”

Harm Edens, Wildlife Crime Fighter bij WNF


Waarom Vietnam?

De huidige crisis in het stropen van neushoorns is tien jaar geleden ontstaan, toen er in Vietnam geruchten rondgingen dat de hoorn van een neushoorn kanker zou genezen. Sindsdien is de lokale vraag enorm en is neushoornhoorn een statussymbool geworden. En ondanks dat het illegaal is, is neushoornhoorn in Vietnam openlijk te verkrijgen, net als ivoor.
Lees meer

Op 17 en 18 november vindt in Hanoi, Vietnam, de 3e International Conference on Illegal Wildlife Trade plaats. Vietnam is gastheer van deze conferentie. Dit is dus hét moment om de druk op de overheid op te voeren en te zorgen dat zij de wet gaan handhaven en hiermee de handel in bedreigde dieren, als de neushoorn en de olifant, stoppen. Teken daarom nu de petitie! Wij bieden deze voor de start van de conferentie aan de premier van Vietnam aan.
vrijdag 21 oktober 2016

Goed nieuws: 'Animal Birth Control' en veterinaire zorg voor zwerfhonden in Kathmandu ( veel foto's )


www.animalnepal.org   link naar veel meer foto's

Animal Nepal team vaccinated no less than 130 dogs at Swyambhunath area at the end of July 2016. Swayambhunath area located in the heart of Kathmandu valley is also a world heritage site of Nepal and popular destination for travelers both locals and foreigners. Being a popular destination for followers of Buddhism and Hinduism, the increasing number of animals living in this holy shrine needs to be protected. With the help of such activities, we also aim to develop future strategies of including Swyambhu into our Annual programme.


Animal Nepal plans to conduct a pilot Animal Birth Control (ABC) program at Swyambhunath and Shova Bhagwati area at the end of year 2016, where we plan to vaccinate and sterilize at least 100 stray dogs of the area, carry out community awareness raising activities, create a happy and healthy environment for both animals, locals and tourists at Swyambhunath.
More

donderdag 20 oktober 2016

Hoera! Supermarkten Jumbo en Albert Heijn zetten flinke stappen om bijensterfte tegen te gaan ( petitie )Hoera! Supermarktketen Jumbo gaat flinke stappen zetten om de bijensterfte tegen te gaan. Greenpeace maakte stevige afspraken met de prijsvechter. Jumbo gaat het gebruik van bestrijdingsmiddelen op aardappels, groenten en fruit van Nederlandse akkers en boomgaarden aanzienlijk beperken. Intussen maakte Albert Heijn vergelijkbare afspraken met Natuur & Milieu. Ook namens de bij: bedankt!

Roep ook Lidl op in actie te komen:

Wat heeft Greenpeace met Jumbo afgesproken?

Om wilde bijen, hommels en vlinders te beschermen, gaat Jumbo voor 2020:
• Nederlandse groenten en fruit aanbieden volgens de criteria van Milieukeur waarbij Jumbo het belangrijk vindt dat aardappelen groente en fruit bij voorkeur uit Nederland komen. Milieukeur betekent een drastische vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen op akkers en boomgaarden.
• 2 of zelfs 3 (!) keer zoveel biologische producten verkopen.
• boeren voor duurzame productie eerlijk belonen.
• minimaal de helft van de verkochte bloemen en planten uit Nederland voldoet aan stevige duurzaamheidseisen.
En wat betreft de ondersteuning van de biologische productie zetten ze er meteen vaart achter: nog dit jaar gaat Jumbo van minimaal 4 producten uitsluitend de biologische variant aanbieden. Hallo Jumbo!Is dit ook goed nieuws voor de boeren?

Zowel Jumbo als Greenpeace vindt het belangrijk dat boeren de mogelijkheid hebben om in duurzaamheid te investeren. Door afspraken te maken voor de lange termijn en een eerlijke prijs voor hun product, wordt het voor boeren een stuk aantrekkelijker hun producten te verduurzamen. Dit was voor ons een belangrijk punt: een betere beloning van duurzamere productie staat centraal in ons wensenpakket aan alle supermarkten.

Wat doen Albert Heijn en Lidl?

Ook Albert Heijn zet stappen in de goede richting. Zij spraken vergelijkbare doelen af met Stichting Natuur en Milieu. Dat betekent dat meer dan de helft van alle Nederlandse supermarktschappen gevuld worden met groenten en fruit die beter zijn voor de bij. “Greenpeace verwelkomt de belangrijke stappen van Jumbo en Albert Heijn. De twee marktleiders in de Nederlandse supermarkten laten zien dat ze het lot van de bijen en andere bestuivers serieus nemen,” zegt Sylvia Borren, directeur Greenpeace Nederland. “De rest van de supermarkten kan echt niet achterblijven. We roepen ook Lidl op om met ons in gesprek te gaan en ambitieuze plannen te maken. Waar wachten ze op?”

Bijen vriendelijk

In april begon Greenpeace met de campagne ‘Red de bijen’, waarin Nederlandse supermarkten worden aangespoord te zorgen voor het terugdringen van bestrijdingsmiddelengebruik in de productie van groenten en fruit en zich in te spannen voor meer ecologische boeren. Al zo’n 90.000 mensen tekenden de oproep aan Albert Heijn, Jumbo en Lidl. Het bracht ons om de tafel met Jumbo en Albert Heijn en leidde tot constructieve afspraken met Jumbo. Ed van de Weerd, commercieel directeur Jumbo, is trots op de gezamenlijke aanpak: “Als familiebedrijf willen we stappen blijven zetten om steeds meer duurzamere producten in de schappen te leggen. Nu is het moment om ook met onze groente- en fruitproducten aan de slag te gaan en bijvriendelijke maatregelen toe te passen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen immers cruciaal in onze voedselvoorziening. We hebben gezamenlijk een strategie uitgestippeld om gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De overstap naar Milieukeur sluit hier naadloos bij aan.”

Waar blijft Lidl?


Lidl is de grote afwezige in dit succesverhaal. Ze dralen en geven nauwelijks thuis. Waarom luisteren ze niet naar jou en de duizenden andere bijenliefhebbers? Naast alle oproepen aan de supermarkten, deelden veel mensen hun wens voor meer biologische producten massaal op social media en zoemden bijenbrigades door de supermarkten. Maar als we de bijen blijvend willen beschermen, moeten de andere supermarkten ook kiezen voor landbouw zonder schadelijke bestrijdingsmiddelen. Daar is een lange adem voor nodig. Wil je ons helpen dat mogelijk te maken? Dan gaan we verder met Lidl!
 
 

woensdag 19 oktober 2016

Petitie: Geen kolencentrale naast het grootste mangrovebos ter wereld in Bangladesh en red de Bengaalse tijgers
Het werkt! Sommige banken hebben al gezegd dat ze hun investering heroverwegen -- laten we een miljoen handtekeningen verzamelen voor het rapport naar buiten komt -- doe mee:


                                              

TEKEN NU

Banken willen miljoenen stoppen in een nog te bouwen kolencentrale, die precies naast een gigantisch natuurgebied moet komen, het leefgebied van sommige van de laatste Bengaalse tijgers. Een typisch voorbeeld van de ontkoppeling van mens en natuur en de doorgeslagen hebzucht van grote bedrijven. Maar wij kunnen het tegenhouden.


Nadat een uitgelekt VN-rapport gehakt maakte van het project gingen wij rechtstreeks naar de grote, internationale banken. Deze beraden zich op vervolgstappen en willen voorkomen dat hun namen genoemd worden in een wereldwijd schandaal. Als wij druk zetten op JPMorgan, Crédit Agricole, Deutsche bank en andere grote banken, kunnen we het project zodanig besmeuren dat ze er voorgoed bij weglopen.

Zowel JPMorgan als Crédit Agricole zijn eerder gestopt met soortgelijke projecten. Laten we met één miljoen tegelijk hun CEO’s overtuigen dat nu ook te doen.

Klik hier om de tijgers te redden

De Sundarbans is het grootste mangrovebos ter wereld en een van de weinige plekken op aarde met meer dan honderd Bengaalse tijgers. Het heeft vanwege haar unieke biodiversiteit de status van werelderfgoed.

Zowel de UNESCO als experts zeggen dat een gigantische kolencentrale in dit gebied, Rampal, een serieuze bedreiging zou zijn voor het bos en de diersoorten die er leven.

Het beschadigen van werelderfgoed gaat tegen JPMorgans beleid in. Deutsche Bank heeft gezegd af te zien van financiering van een andere kolencentrale die schadelijk zou kunnen zijn voor het Groot Barrièrerif. En Crédit Agricole had al toegezegd niet in deze kolencentrale te investeren. Maar de banken werven toch financiering voor dit dodelijke project, hoewel ze weten dat het een ramp is voor dier en milieu! Laten wij ze oproepen hun steun aan dit project stop te zetten.

Lokale activisten hebben alles gedaan om deze centrale tegen te houden, maar nu hebben ze onze hulp nodig. Laten wij één miljoen handtekeningen verzamelen en zo de tijgers redden van smerige steenkool:

Klik hier om de tijgers te redden

We kennen de effecten van klimaatverandering, maar er is een andere crisis die we nog maar net beginnen te begrijpen -- het verlies van biodiversiteit. Wat we in elk geval weten is dat de laatste stukjes ongerepte natuur bewaard moeten blijven, om de meest complexe ecosystemen die onze planeet kent van de ondergang te redden. Juist hier moeten we de meest vervuilende energiesoort op aarde niet toestaan! Laten we er samen voor zorgen dat het welzijn van onze planeet voorrang krijgt op de winsten van grote bedrijven.

Met hoop en vastberadenheid,

Risalat, Iain, Alice, Christoph, Luca, Fatima, Ricken en het hele Avaaz-team

MEER INFORMATIE:

Steenkolencentrales bedreigen grootste mangrovebos ter wereld (Knack)
http://www.knack.be/nieuws/planet-earth/steenkoolcentrales-bedreigen-grootste-mangrovebos-ter-wereld/article-normal-684777.html

IN HET ENGELS:

UNESCO calls for shelving Rampal project (Prothom Alo)
http://en.prothom-alo.com/environment/news/122299/Unesco-calls-for-shelving-Rampal-project

Exim Bank raises $500 million via green bond sale (Economic Times)
http://economictimes.indiatimes.com/markets/bonds/exim-bank-raises-500-million-via-green-bond-sale/articleshow/46692296.cms

A new power plant could devastate the world’s largest mangrove forest (Washington Post)
https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/07/18/a-new-power-plant-could-devastate-the-worlds-largest-mangrove-forest/

Sundarbans Has 182 Tigers, Pollution A Major Concern (NDTV)
http://www.ndtv.com/india-news/sundarbans-has-182-tigers-pollution-a-major-concern-report-1395277

Not merely a forest but life (The Daily Star)
http://www.thedailystar.net/frontpage/not-merely-forest-1290406

Risky and Over-subsidised: A Financial Analysis of the Rampal Power Plant (IEEFA)
http://www.ieefa.org/wp-content/uploads/2016/06/Risky-and-Over-Subsidised-A-Financial-Analysis-of-the-Rampal-Power-Plant-_June-2016.pdf
De Sundarbans zijn de grootste mangrovebossen ter wereld. Ze bevinden zich in de rivierdelta van de Gangesrivier. Hoewel het één grensoverschrijdend gebied is, werd het tweemaal opgenomen in de UNESCO-werelderfgoedlijst als natuurerfgoed: eenmaal bij India in 1987 en eenmaal bij Bangladesh in 1997.
Het woud is bekend omwille van zijn rijke fauna, waaronder de (soms mensenetende) Bengaalse tijger (een 200-tal), gevlekte axisherten (een 30000-tal), krokodillen, slangen en talrijke vogelsoorten. Het gebied wordt echter bedreigd als gevolg van de opwarming van de Aarde. Als de zeespiegel langs de Bengaalse kust ten opzichte van het jaar 2000 met 28 centimeter stijgt, zoals wordt voorspeld, dreigt 96% van het leefgebied van de Bengaalse tijgers in de Sundarbans te verdwijnen[1]

dinsdag 18 oktober 2016

Als het gaat om natuurbescherming dan staat Bhutan op een eenzame hoogte ( video )Bron: www.ifaw.org

Als het gaat om natuurbescherming, dan staat Bhutan op eenzame hoogte. Het IFAW en de Wildlife Trust of India (WTI) zijn dan ook trots op hun ruim vijfjarige samenwerking met Bhutan voor de bescherming van de tijgers en andere wilde dieren in het land tegen stroperij, illegale handel en conflicten met mensen.
Ingeklemd tussen India en China met hun snel groeiende bevolking, vormt Bhutan een oase voor dieren die uitwijken voor conflicten tussen mensen en wilde dieren, verlies van leefgebied door klimaatverandering en stroperij.

De gevarieerde natuur van Bhutan, van de besneeuwde toppen van de Himalaya tot de weelderige bossen langs de grens met India, komt hiermee steeds verder onder druk te staan. Reden voor het IFAW om deze natuur aan te wijzen als leefgebied dat dringend bescherming nodig heeft.
In de afgelopen vijf jaar hebben IFAW en WTI meer dan 800 eerstelijnsmedewerkers in 13 verschillende beschermde gebieden en lokale gebiedsdelen getraind en uitgerust. Hierdoor zijn ze beter toegerust om patrouilles op ruw terrein uit te voeren, conflicten tussen mensen en wilde dieren te voorkomen en te verlichten en stropers op te sporen en af te schrikken. Daarnaast hebben we meer dan 250 handhavingsambtenaren getraind in de opsporing van smokkelaars in Bhutan.

In navolging van het modelproject dat we eerder in India startten, hebben we in samenwerking met het Department of Forests and Park Services (DoFPS) van Bhutan een aantal Rapid Action Projects opgezet. Dankzij deze projecten kan het DoFPS ingrijpen bij noodsituaties met dieren in gemeenschappen. Deze projecten zijn essentieel voor het bouwen van bruggen tussen handhavers en de mensen die het dichtst in de nabijheid van wilde dieren leven. Zo laten we deze mensen zien dat we er ook zijn om hen te beschermen.

Het IFAW en de WTI hebben veel waardering voor de regering van Bhutan en het Department of Forests and Park Services, die bereid zijn samen met ons op te trekken om tijgers overal waar ze voorkomen te beschermen.
--VM

maandag 17 oktober 2016

Hoe een olifanten project een ommekeer bracht in een arme Afrikaanse gemeenschap ( video )Bron:www.ifaw.org

Toen ik in 2011 op bezoek was in Malawi, een straatarm land in zuidelijk Afrika, speelde er één belangrijke vraag door mijn hoofd. Hoe kon ik lokale gemeenschappen ervan overtuigen dat het in hun eigen belang was om olifanten en andere wilde dieren te beschermen die in en rond het prachtige natuurgebied Liwonde National Park leven?

 
Op mijn vlucht van de hoofdstad naar Liwonde werd ik getroffen door de grootschalige ontbossing die ik beneden mij zag. Het was heel duidelijk te zien waar het nationaal park begon. Het was een groen eiland in een uitgestrekt kaalgekapt landschap.
 
Ik wist dat de gemeenschappen in de nabijheid van het park nauwelijks redenen waren gegeven om het park, en de wilde dieren daarin, te beschouwen als een waardevol bezit. Ik weet dat in andere delen van zuidelijk Afrika gemeenschappen de kruimels aangeboden krijgen van de trofeejacht, maar hier wilde ik een zinvolle manier zoeken om de gemeenschappen rondom Liwonde National Park te laten profiteren van die natuur.

 
Bij het IFAW geloven we in de intrinsieke waarde van dieren en dat betekent dat we geen oplossing zien in het doden van olifanten om ze te beschermen - iets wat in veel andere landen in de regio wel gebeurt.
Net als in veel andere gemeenschappen rondom het park, waren er in het dorp Chikolongo veel doden en gewonden gevallen door conflicten tussen mensen en dieren. Daarom was het belangrijk dat we een manier vonden om de situatie voor mensen en dieren veilig te maken. Ik vertelde de dorpshoofden dat het IFAW de mensen in het dorp zou beschermen, en tegelijkertijd de veiligheid voor de olifanten in het park wilde vergroten.
 
Het IFAW hielp het park te beveiligen met en speciaal hekbewakingssysteem, dat ervoor moest zorgen dat het hek rondom het park goed zou blijven functioneren. In samenwerking met de Chikolongo-gemeenschap zorgde het IFAW ervoor dat de mensen toegang kregen tot een waterbron buiten het park. Daarbij werd er ook een programma opgezet dat een alternatieve inkomstenbron bood (een commerciële, coöperatieve visfarm). Hierdoor zouden ze niet langer afhankelijk zijn van visserij en stroperij binnen de grenzen van het park. In samenwerking met onze lokale partner HELP Malawi hebben we een lesprogramma ontwikkeld voor omliggende scholen, met aandacht voor broodwinningsmogelijkheden in de regio én dierenwelzijn.
 
Toen we tijdens een recente reis naar Malawi het dorp bezochten, zagen we de olifanten in deze video rustig bij de rivier water drinken en samenzijn.
De veranderingen in het dorp waren spectaculair.
Er waren geen mensen meer gedood of verwond door olifanten, en er waren geen olifanten gedood door stropers.
Dat we erin geslaagd zijn een oplossing te vinden voor de dieren en de mensen hier, dat is onbeschrijflijk mooi.
We hopen de lessen die we hebben geleerd van ons succes in Liwonde ook te kunnen toepassen bij ons nieuwe project in Kasungu.
 
Binnenkort zal ik hier meer foto's en video's van ons bezoek plaatsen, maar ik wil één ding vast benadrukken. Ik heb jouw hulp nodig bij het bouwen van een wereldwijd netwerk van mensen die bereid zijn projecten te steunen om de veiligheid van dieren, en de mensen die ze beschermen, te waarborgen.
--AD
 

zondag 16 oktober 2016

Mensen boven multinationals: Kom ook op 22 oktober en sla alarm tegen TTIP.....

Kom je ook zaterdag 22 oktober? Bekijk de online versie
r de TTIP manifestatie zaterdag 22 oker


Dit is het moment om van je te laten horen. Europa staat op het punt om achter gesloten deuren een aantal gevaarlijke handelsverdragen te tekenen. Stel jij de belangen van mens, dier en milieu boven die van grote bedrijven? Eis jij transparantie in plaats van geheime onderhandelingen? Dit laten we massaal zien aan minister Ploumen en haar Europese collega’s op zaterdag 22 oktober bij de nationale TTIP-manifestatie.
Veeg TTIP, CETA en TiSA van tafel
We kunnen deze verdragen tegenhouden. Miljoenen mensen in heel Europa kwamen al in verzet tegen TTIP. Daardoor staat dit verdrag al op losse schroeven, maar het gevaar is nog niet geweken. Nu is het tijd om TTIP samen met de Canadese variant CETA en dienstenverdrag TiSA van tafel te krijgen. Hoe? Door ouderwets te demonstreren!
Wat/wanneer/waar
Evenement:
Nationale TTIP-manifestatie 2016
Datum:
zaterdag 22 oktober
Tijd:
13:00 tot 16:00
Locatie:
Museumplein Amsterdam
Meer informatie:
- Website
- Facebook
Wat staat er op het spel?
Als we deze verdragen niet stoppen, schrijven multinationals ons straks de wet voor over het gif op onze akkers, de chemicaliën in cosmetica en onze digitale privacy. Politici aarzelen, burgers zijn boos, organisaties slaan de handen ineen. We moeten ons NU laten horen voor een duurzame en eerlijke economie. Daarom gaan Greenpeace, Foodwatch, TNI, Milieudefensie, SOMO, FNV en de Consumentenbond opnieuw de straat op, mét jou. Eén middag demonstreren voor een transparante, veilige toekomst. Doe mee!
KOM NAAR DE NATIONALE TTIP-MANIFESTATIE
Laat weten dat je komt
Teken ook de petitie
Met vriendelijke groet,

Faiza Oulahsen
Greenpeace Nederland
t#stopTTIPCETA
eGeef suggesties en tips
Doe een donatie
ftyc
SERVICE
»Contact
»Veelgestelde vragen
My Greenpeace
»Aanmelden
»Mijn account
TTIP
»Lees meer
Greenpeace
Je ontvangt deze mail op eevanderploeg@kpnmail.nl (registratienr: 12134175) omdat je geabonneerd bent op de actiemail om milieuwinst te realiseren. Als je de actiemail voor nieuwe campagnes, petities en acties niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om je af te melden.