donderdag 31 mei 2018

De aanpak van bijtincidenten bij honden vraagt om een totaal aan maatregelen ( video hoorzitting )Rondetafelgesprek bijtincidenten door hoog risico-hondenDe Tweede Kamercommissie van LNV kwam vorige week bijeen om zich door verschillende deskundigen te laten informeren over de ‘Aanpak en reductie van bijtincidenten door honden.’ Het gaat om bijtincidenten van zogenoemde hoogrisicohonden. De Dierenbescherming was een van de genodigden om een bijdrage te leveren aan het gesprek.Complex probleem

De aanpak van bijtincidenten kent geen simpele oplossing, maar vraagt om een totaalpakket aan maatregelen. Vertegenwoordigers uit verschillende hoeken, o.a. politie, gemeente, universiteit en de advocatuur, lieten hun licht schijnen over de problematiek.

Verschillende ideeën

Oplossingen werden gezocht in het stoppen van louche handelskanalen, het bestrijden van criminele activiteiten met honden en een zorgvuldig fokbeleid ten aanzien van gedragskenmerken. Het LICG pleitte vooral voor goede voorlichting over socialisatie en opvoeding van honden om gedragsproblemen te voorkomen. Daarnaast zijn goede protocollen en aanvullende landelijke regelingen voor aanlijnen en muilkorven nodig. Een hond die bijvoorbeeld in de ene gemeente een muilkorfverbod krijgt, kan de gemeentegrens passeren en in de volgende woonplaats gewoon vrij rondlopen. 


Rol asielen

Elly von Jessen, beleidsmedewerker bij de Dierenbescherming, vroeg de Kamerleden om de asielen te betrekken bij de plannen van de overheid. Zij schetste in welke lastige positie de asielen verkeren. De opvangcentra worden overvraagd met moeilijke honden, terwijl de organisatie daar eigenlijk niet voor ingericht is. Voor deze hoog-energiehonden pakken de kennelhuisvesting en de aanwezigheid van andere honden negatief uit. Daarnaast vragen deze honden om specialistische kennis van medewerkers en vrijwilligers voor een veilige situatie.

Het hele rondetafelgesprek is hier terug te kijken:
Binnenkort, vermoedelijk na het zomerreces, debatteert de Kamer over dit onderwerp.

vrijdag 25 mei 2018

47 honden bij illegale handelaar weggehaald ( video )47 honden bij illegale handelaar weggehaal


De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft in samenwerking met de dierenpolitie en na overleg met het functioneel parket op dinsdag 8 mei 47 honden in beslag genomen. De dieren werden in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen in bedrijfspanden. Een 63-jarige man uit gemeente Hof van Twente is aangehouden voor illegale handel in honden en het onthouden van de nodige zorg. 

Een groot deel van de dieren was sterk verwaarloosd. Ze hadden verwondingen, waren vermagerd en zaten onder de ontlasting. 24 van de 47 aangetroffen honden waren puppy’s. Twee ervan waren er heel slecht aan toe en het is nog maar de vraag of ze het overleven. Na uitgebreid onderzoek stelde een dierenarts vast dat de honden onmiddellijk weg moesten en betere huisvesting en zorg nodig hadden. 


Dode pup in vriezer

Naast de honden vonden de handhavers in een diepvries een dode pup en bedorven vlees. Verschillende zaken die verband houden met illegale handel in honden zijn in beslag genomen. De honden zijn ondergebracht bij een opvangadres waar ze de juiste zorg krijgen. De verdachte is ingesloten voor verhoor.


Onze inspecteur maakte deze beelden van de situatie waarin de honden werden aangetroffen.

donderdag 24 mei 2018

Misstanden op de manege : 80% van de paarden lijden ernstige welzijnsproblemen ( video )Misstanden op de manege

Veel paarden lijden, ondanks hun luxe imago, onder ernstige welzijnsproblemen. Deze sociale kuddedieren worden op veel maneges eenzaam opgesloten in kleine boxen. Urenlang en soms zelfs dagen achter elkaar. Zonder vrije bewegingsruimte, zonder fysiek contact met soortgenoten, soms zelfs zonder languit te kunnen liggen of zonder ook maar één ander paard te kunnen zien. Chronische stress, gedragsstoornissen en maagzweren zijn het gevolg.
Zelfregulering faalt
Ruim tachtig procent van de manegepaarden kampt met ernstige psychische of fysieke problemen. In tegenstelling tot andere landen stelt Nederland geen wettelijke minimumeisen aan de huisvesting en verzorging van paarden. De Nederlandse overheid vertrouwt op zelfregulering van de paardensector, maar het is duidelijk dat de sector hierin faalt!

Al meer dan tien jaar wordt er beterschap beloofd, maar er verandert nauwelijks iets. De richtlijnen van de paardensector stellen weinig voor en worden bovendien vaak niet nageleefd. Maneges hebben helaas vaak geen boodschap aan paardenwelzijn.
Teken de petitie!
Het is hoog tijd dat de overheid ingrijpt. Paarden móeten recht hebben op sociaal contact, op vrij loslopen, op een box waarin ze tenminste languit kunnen liggen en op een leven zonder chronische stress en maagzweren.
Teken nu de petitie en roep de overheid op om de bescherming van paarden wettelijk vast te leggen!

woensdag 23 mei 2018

Bali is een hel voor wilde dieren: Bij dolfijnen worden de tanden verwijderd zodat ze geen zwemmende toeristen kunnen verwonden


Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 Nederlanders het vakantie-eiland Bali. We roepen toeristen op om alle vormen van entertainment met wilde dieren op Bali te vermijden.
Het rapport Wildlife Abusement Parks beschrijft de bevindingen vanuit 26 onderzochte parken, waar in totaal zo’n 1.500 dieren gevangen zitten. Zij worden ingezet voor circusshows, olifantenritten, zwemmen met dolfijnen en het maken van selfies met orang oetans. De onderzoekers troffen zelfs dolfijnen aan waarbij preventief de tanden waren verwijderd, zodat ze geen zwemmende toeristen konden verwonden.
Interactie met dolfijnenen is een populair onder toeristen op Bali

Misstanden ongekend

Collega Karin Bilo: “Waar Bali een paradijs is voor de vakantieganger, blijkt het een hel voor wilde dieren in gevangenschap. We hebben vaker onderzoek gedaan naar dierenwelzijn in de toeristische sector, maar de misstanden op Bali zijn ongekend. In andere landen was er altijd wel een plek met entertainment waar het dierenwelzijn redelijk of goed was. Maar op Bali is er niet één.”
Veel toeristisch vermaak lijkt op het eerste oog onschuldig. Maar achter de schermen gaat groot dierenleed schuil. Zo worden dieren al op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald, en op grove wijze mishandeld om ze ‘geschikt’ te maken voor de toeristische uitstapjes. Ook de dagelijkse leefomstandigheden op Bali zijn gruwelijk. Dolfijnen leven in zwembaden van 10 bij 20 meter. Olifanten lopen de hele dag in de brandende zon met meerdere toeristen op hun zwakke rug, en orang oetans hebben geen enkele bewegingsvrijheid bij het urenlange maken van toeristen-selfies. De dieren zullen dit moeten blijven doen tot hun dood.
Deze makaken worden hun leven lang aan korte kettingen gehouden om op de foto te gaan met toeristen.

Vermijd alle entertainment

“Kijk vooral niet naar eventuele mooie of goede beoordelingen op internet”, zeg Karin Bilo. “Als je op een wild dier kunt rijden, er mee mag knuffelen of er een selfie mee kunt maken, dan kan je er zeker van zijn dat je bijdraagt aan ernstig dierenleed.”
Samen met onze supporters vragen we reisorganisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen entertainment met wilde dieren meer aan te bieden. Ook roepen we toeristen op om entertainment met wilde dieren op Bali te mijden. 

dinsdag 22 mei 2018

Goed nieuws: De Rabobank investeert niet meer in bont, foie gras en angorawol


De Rabobank, een wereldleider in landbouwfinanciering en grote investeerder van de Nederlandse nertsenhouderij, heeft aangekondigd te stoppen met het investeren in de bontindustrie. Deze koerswijziging maakt deel uit van het nieuwe duurzaamheidsbeleid dat vorige week werd gepubliceerd en waarin de nieuwe plannen van de bank inzake veehouderij en dierenwelzijn uiteen worden gezet.

Dit nieuwe beleid van de van origine Nederlandse bank sluit aan bij het Nederlandse verbod op de nertsenhouderij en het wereldwijde toenemende antibont sentiment.


In de nieuwe duurzaamheidsbeleidsplannen staat de bontindustrie genoemd op de lijst met sectoren waarin de Rabobank niet actief wil zijn omdat deze niet passen bij het profiel van de bank. Zij sluiten het volgende expliciet uit: “Het aannemen van nieuwe klanten en het ondersteunen van uitbreidingen van bestaande klanten uit de bontsector.” Hierdoor zal de bank de financiering weigeren van Nederlandse pelsdierhouders die hun huidige activiteiten willen uitbreiden of verplaatsen naar andere landen.

Daarnaast zijn ook de productie van angorawol en foie gras op de dezelfde lijst opgenomen en zal de bank zich inzetten voor een beter dierenwelzijn. Dit zal in het bijzonder zijn voor legkippen en varkens. Het duurzaamheidsbeleidsplan van de Rabobank is hier te lezen.

Met de beslissing om haar steun voor de bontindustrie te laten vallen, treedt de Rabobank in de voetsporen van de ING en ABN AMRO, die al eerder een soortgelijk beleid hebben ingevoerd. Omdat de Rabobank de belangrijkste investeerder is van de Nederlandse bontindustrie, is deze aankondiging een serieuze tegenvaller voor de sector.

Het nieuwe dierenwelzijnsbeleid van verschillende banken is het gevolg van verschillende gesprekken die gevoerd worden in het kader van de Eerlijke Bankwijzer. Bont voor Dieren werkte mee aan een onderzoek (A case study for the Dutch Fair Insurance Guide) dat ervoor gezorgd heeft dat Rabobank, ING en ABM AMRO zijn gestopt met investeringen in de bontindustrie.

maandag 21 mei 2018

Verwondering en enthousiasme: ‘Van kroeg tot kraamkamer'Terwijl hete, broeierige dagen afgewisseld werden door regen en kou, vond van 14 april t/m 13 mei de tuintelling ‘Van kroeg tot kraamkamer’ plaats. We vermoeden dat het frisse weer er de oorzaak van is dat deze telling wat minder snel uit de startblokken kwam, maar bij het stijgen van de temperaturen werd alsnog een flinke eindsprint gemaakt. In totaal zijn zo'n achthonderd tellingen genoteerd door circa vijfhonderd deelnemers.

Kroeg aan huis

De cijfers laten zien dat 45,5% van de deelnemende tuinen en balkons gebruikt werd als kroeg: een plek waar dieren komen om te eten of te drinken. De mooiste taferelen kwamen voorbij. Zo liet Coot uit Erp enthousiast weten dat een aantal koolmezen voor zijn raam kwam zitten om van een pindaslinger te eten. Bij Dinie uit Valkenswaard kwamen de pimpelmezen niet alleen voedsel halen, maar gaven daar ook weer wat tuinmest voor terug: ‘Ze brengen steeds voer naar binnen, en poepjes naar buiten.’ 

Een pimpelmees voor 'zijn' nestkast. 

Hotel in je tuin

Van alle dieren die geteld werden, gebruikte 28,1% de achtertuinen en balkons als hotel: een gebied waarin ze wat langer rond bleven hangen en heerlijk overnachtten. Zo nam een egel het er lekker van in de tuin van Vincent uit Doetinchem. Nadat deze een holletje maakte van takken in een composthoop, was het tijd voor een ommetje en ging hij 'rond 21:15u aan de wandel.’ Natuurlijk hoort daar ook een drankje bij aan de ‘hotelbar’: een slokje uit de vijver van Vincents tuin.

Nieuw leven: kraamkamers

Het laatste meetpunt in de telling ging over dieren die een achtertuin of balkon gebruikten als kraamkamer: een plaats waar gezorgd werd voor nageslacht. Dit was bij 26,4% van de deelnemende tuinen het geval. Uit de reacties van tellers bleek wel hoezeer zij van deze lieflijke taferelen genoten hebben. Zo ook bij Margot uit Simonshaven: ‘Er zit een nestje met jonge koolmezen in mijn vogelhuisje. De ouders komen om de beurt met voedsel het huisje in!'  

Koolmees op een tuinhek. 

Natuur in de problemen

Een van de aanleidingen voor de tuintelling is de afname van het aantal vlinders, insecten, vogels en overige dieren in Nederland. Alle hulp is hierbij welkom. Tijdens de telling geven we dan ook tips & trucs waarmee tuinen en balkons omgetoverd kunnen worden tot diervriendelijke paradijsjes. Of je nu een achtertuin hebt ter grootte van een voetbalveld, of een klein balkonnetje op vijftien hoog: iedereen kan een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in Nederland.

Jaarrond Tuintelling

De tuintelling ‘Van Kroeg tot Kraamkamer’ is onderdeel van het platform Jaarrond Tuintelling waar de Dierenbescherming sinds februari 2017 bij aangesloten is. Via dit platform worden gegevens verzameld om in kaart te brengen wat er zoal leeft in en rondom de tuinen van Nederland. Tellers kunnen hun waarnemingen het hele jaar doorgeven. 

'Van kroeg tot kraamkamer' maakt onderdeel uit van het platform Jaarrond Telling. 

Mooie resultaten

Koolmezen, mussen, egels, kikkers en de mooiste vlinders… ze kwamen allemaal voorbij in jullie achtertuinen. We hebben enorm genoten bij het lezen van alle verwonderde reacties.
We hopen dan ook van harte dat deelnemers en iedereen die dit gevolgd heeft zich meer bewust is geworden van het dierenleven in onze tuinen, en hoe je ervoor zorgt dat je hotel, kroeg of kraamkamer zo aangenaam mogelijk is voor de gasten die erin verblijven.

zondag 20 mei 2018

Eindelijk vrij !! Beer Anca moest 20 jaar lang in een roestige oude kleine kooi het publiek vermaken
Op 23 april werd de 24-jarige bruine beer gered uit een dierentuin in Piatra Neamt, Roemenië. Dit gebeurde met behulp van lokale autoriteiten en onze partner Asociatia Milioane de Prieteni (AMP). 
Haar zusje, Ina, deelde de kooi met Anca, tot zij in 2014 werd gered. Sindsdien werd er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat ook Anca werd vrijgelaten. In april was het eindelijk zover. Paula Ciotlos, vicepresident van AMP, zegt: ‘Ze is een fantastisch dier. Prachtig, kalm en zachtaardig. We zijn allemaal erg blij dat ze eindelijk haar vrijheid heeft in de berenopvang’.
Anca in haar oude verblijf in de dierentuin. 

Haar leven in de dierentuin

Anca’s oude verblijfplaats bestond uit drie kleine kooien. In de middelste en tevens kleinste kooi, bracht ze het grootste deel van haar leven door. De vloer was van beton en de spijlen van metaal. In het weekend werd ze in een iets grotere kooi gehouden, zodat toeristen haar beter konden bekijken. Zonder enige vorm van afleidingsmateriaal kon Anca niets anders dan heen en weer wiegen – een duidelijk teken van een stress. In de derde kooi had Anca een klein strookje gras. Vlak voor ze werd gered, groef ze daarin een kuil, waar ze weigerde uit te komen omdat ze zo bang was.
Anca leefde jarenlang met haar zusje Ina in het kleine verblijf. Beren zijn erg territoriaal: zonder eigen grondgebied raken ze erg gestrest. De twee zusjes vochten vaak voor ruimte. Dit is uiteindelijk de reden geweest dat de dierentuin Ina wilde afstaan aan berenopvang Libearty. Sinds de vrijlating van Ina hebben verschillende partijen zich jarenlang ingezet om ook Anca vrij te krijgen. 
Het oude verblijf van Anca en Ina in de dierentuin. 

De bevrijding

Toen AMP ’s ochtends aankwam in de dierentuin, werd Anca onder narcose gebracht. Ze werd gechipt en gevaccineerd. Met zes mensen, onder wie medewerkers van de dierentuin, werd Anca naar het busje gedragen. Een paar uur later arriveerde ze in de berenopvang. Ze was erg nieuwsgierig naar haar nieuwe woonplaats.
Anca’s vacht is erg pluizig, wat indiceert dat ze in goede psychische gezondheid verkeerd. Ze verbleef een aantal weken in quarantaine, zodat dierenartsen haar gezondheid goed konden monitoren. Inmiddels is Anca vrijgelaten in het bos van Libearty, waar ze alle vrijheid heeft die ze nodig heeft, en verdient. Anca verblijft in dezelfde opvang als haar zusje Ina. Samen met onze supporters steunen wij deze opvang. We wensen Anca een lang en gelukkig leven in de berenopvang!
Anca heeft eindelijk haar vrijheid in het bos van berenopvang Libearty in Roemenië.