zondag 21 juli 2019

Getraumatiseerde leeuwen en tijgers in Big Cat Centre FELIDA, Nijebekoop Friesland genieten van het warme weerFELIDA Big Cat Centre is een opvangcentrum van Stichting VIER VOETERS. VIER VOETERS, internationaal bekend als VIER PFOTEN of FOUR PAWS International, heeft wereldwijd diverse opvangcentra en reservaten voor beren, orang-oetans en grote katachtigen. FELIDA in Nijeberkoop, Friesland, is hier één van. We zorgen voor dieren die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of verminkt zijn en in slechte omstandigheden moesten leven in privébezit, circussen en erbarmelijke dierentuinen.
Tijger Rhadja bij FELIDA.
© VIER VOETERS | Jeanine NoordermeerOntwikkeling van het centrum


VIER VOETERS is eind 2013 officieel betrokken geraakt bij het opvangcentrum in Nijeberkoop en sinds mei 2014 draagt het de naam FELIDA. Sindsdien is er een hoop gebeurd. Meerdere dieren zijn naar LIONSROCK, www.lionsrock.org ons beschermde reservaat voor grote katachtigen in Zuid-Afrika, gebracht. Voor de achterblijvers is er daardoor meer ruimte ontstaan. Hun verblijven zijn vergroot waardoor zij meer bewegingsruimte hebben en actiever kunnen spelen met hun verrijking. Ondanks de locatie met beperkte ruimte en oude verblijven, was FELIDA in staat om zich te ontwikkelen als een 'special care' centrum voor de opvang van grote katachtigen met fysieke en mentale trauma's. Als een gevolg daarvan werden in 2017 twee door oorlog getraumatiseerde tijgers uit Syrië naar FELIDA gebracht en werden zij in 2018 gevolgd door drie leeuwen uit Bulgarije met ernstige gezondheidsproblemen door inteelt en slechte verzorging.De huidige verblijven bij FELIDA zijn oud en te klein om te kunnen voldoen aan onze eigen kwaliteitsstandaarden voor een reservaat zoals LIONSROCK in Zuid-Afrika. Daarom doen we onderzoek naar nieuwbouw op de huidige locatie met als doel de rol als 'special care' opvangcentrum te behouden en verder te ontwikkelen, maar staan we ook open voor mogelijkheden op een nieuwe locatie, waar we nog meer voor nog meer dieren kunnen betekenen.


Leeuw Ivan-Asen werd gered uit Bulgarije en heeft veel vooruitgang geboekt bij FELIDA.
© VIER VOETERS | Jeanine NoordermeerDierenwelzijn eerst


Niet alleen de grootte van de verblijven behoren tot belangrijke onderwerpen van de VIER VOETERS kwaliteitsstandaarden. Andere onderwerpen zijn dierenwelzijn, gezondheid, mens-dier relatie, voeding, veiligheid, hygiëne, transport en onderzoek. Wilde dieren horen niet in gevangenschap, maar de grote katachtigen die wij uit de slechte omstandigheden redden, kunnen niet terug naar het wild.Daarom richten wij ons op een oplossing waarbij de dieren een leven kunnen leiden dat past bij hun soort. Dat betekent dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, geen honger of dorst lijden en vrij zijn van pijn, angst, stress en ander ongerief. Dierenwelzijn heeft onze hoogste prioriteit!


In 2017 zijn in Gelderland 30.000 kraaien en kauwen doodgemarteld en nu ondanks verbod begint het weerDe dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en Animal Rights stappen samen naar de rechter. De provincie Gelderland heeft vorige maand namelijk besloten dat kraaien en kauwen rondom fruittelers tot en met februari 2023 gevangen mogen worden met ellendige kooien, waarna ze worden gedood met slag-, snij-, en steekwapens, of cervicale dislocatie: het breken van de nek. De organisaties reageren op dit onbegrijpelijke besluit: “Deze vangkooien met lokvogels en lokvoer zorgen er juist voor dat kraaiachtigen actief naar de percelen met fruit worden gelokt.”In deze provincie worden al enorme aantallen vogels doodgeschoten.
Jessica Smit, Animal RightsELLENDIGE KOOIEN

De vangkooien worden geplaatst op en rondom percelen waar appels en peren worden gekweekt. In de kooien mogen levende en kunststof lokvogels worden gebruikt en er mag tevens gebruik worden gemaakt van voer als lokmiddel. Eenmaal per etmaal moeten de kooien worden gecontroleerd. Wilde dieren worden op deze manier gevangen en komen vast te zitten, zonder mogelijkheid om te ontsnappen.
In 2017 alleen al zijn er in Gelderland 20.556 kraaien en 11.100 kauwen met het geweer gedood.1 Jessica Smit, campagneleider Animal Rights: “In deze provincie worden al enorme aantallen vogels doodgeschoten, wij vinden het onbegrijpelijk dat de bevoegdheden van jagers nog verder worden opgerekt.”Er op geen enkele manier vast te stellen of te sturen welke dieren nou precies de kooi in vliegen.
Pauline de Jong, Fauna4LifeONTHEFFING ONTERECHT VERLEEND

Een ontheffing (toestemming) om dieren te doden, mag alleen worden verleend als de instandhouding van de soort niet in gevaar is en als er geen andere bevredigende oplossingen zijn. De provincie beargumenteerd dat ze vooral “zwervende groepen zwarte kraaien en kauwen” willen vangen, omdat deze de meeste schade zouden veroorzaken. Ze stellen verder dat territoriale kraaien geen probleem vormen en zelfs van nut kunnen zijn voor de fruitteelt, omdat zij kleinere zangvogels prederen en zwervende kraaien en kauwen wegjagen.2Pauline de Jong, Fauna4Life: “Deze vangkooien zorgen er juist voor dat kraaiachtigen actief naar de percelen en dus de appels en peren worden gelokt en daarnaast is er op geen enkele manier vast te stellen of te sturen welke dieren nou precies de kooi in vliegen.”


SNIJDEN, STEKEN EN BREKEN NIET TOEGESTAAN

De dodingsmethoden die de provincie toestaat: slag-, snij-, steekwapens en het breken van de nek, mogen alleen worden gebruikt voor het doden van “in nood verkerende, gewonde vogels”. Zo oordeelde ook de rechter in 2018 nog.3 In andere gevallen zijn deze methoden bij wet verboden. Deze toestemming had de provincie dus helemaal niet mogen verlenen.


WILDE DIEREN HOREN BIJ NEDERLAND

Provincies in Nederland verlenen aan de lopende band ontheffingen die het mogelijk maken om wilde dieren te doden. Bij conflicten tussen mensen en dieren worden in bijna alle gevallen dodelijke middelen aangedragen als enige effectieve oplossing, zonder te kijken naar diervriendelijke alternatieven. Kraaien en kauwen hebben hun eigen plek in ons landschap en moeten in principe met rust worden gelaten.