Translate

donderdag 12 juli 2018

OMG! Op het Griekse eiland Akynthos is het een hel voor zwerfhonden: Geweldige dierenvrienden kunnen onze hulp heel goed gebruikenAkynthos is een van de Griekse eilanden zonder dierenasiel. Maar zwerfdieren zijn er natuurlijk ook daar volop.


Plaatje van Ria en Hanno
Maar gelukkig zijn er ook daar weer een paar geweldige dierenvrienden, die de zwerfdieren die hard hulp nodig hebben, deze willen proberen te geven.
Jamie Contonis is de spil achter stichting ‘Zante Strays’ een kleine groep vrijwilligers die hun eigen huis, tuin en tijd beschikbaar stellen voor de zwervertjes-in-nood.
Onlangs hebben zij met eigen handen samen op een open veldje een kleine opvang gebouwd omdat er echt geen ruimte meer over was in hun eigen huizen.
Zoals verwacht krijgen ze geen enkele steun van de autoriteiten maar moeten alles zelf ophoesten, soms met behulp van donaties en het weinige dat ze overhouden als er een dier wordt geadopteerd.
zo komen de honden binnen vol met tientallen teken

Zo komen de honden binnen - vol met teken

Maar meestal heeft zo’n dier dan al een veelvoud aan medische verzorging gekost.
Naast de kosten voor voeding moeten de aangereden, zieke, ondervoede en uitgedroogde honden eerst worden opgeknapt.
Dat ze serieus en heel goed bezig zijn, bewijst wel het feit dat vrijwel ieder dier dat door hun is opgevangen inmiddels gevaccineerd en gesteriliseerd is.
Een locale dierenarts doet dit voor een goede prijs en daar maken ze dankbaar gebruik van.
Aangereden hond die dagenlang langs de weg lag en niemand stopte

Aangereden hond die dagenlang langs de weg lag en niemand stopte om te helpen

Zo loopt er sinds twee jaar zelfs ook een voorlichtingsactie om de lokale bevolking meer bewust te maken en is het mogelijk om hun - vaak van de straat gehaalde - hond of kat tegen de helft van de prijs te laten steriliseren of castreren. Zante Strays betaalt dan de andere helft.
Een rib uit hun lijf, maar de actie is een groot succes. Er is al veel gebruik van gemaakt. Dit alles zouden we niet weten zonder de Nederlandse vrijwilligster Astrid Kooring die dat eiland regelmatig bezoekt en dan altijd bij deze opvang gaat helpen. Zij bracht ons op de hoogte met daarbij het verzoek of wij voor deze enthousiaste dierenvrienden èn hun 300 opgevangen dieren wat kunnen betekenen.

De advertentie die honden eigenaren moest aansporen hun dieren te laten stereliseren

De kleine zelf gebouwde kennel

Want de financiële situatie is inmiddels kritisch geworden. Er staat een hoge rekening bij de dierenarts open en het plafond lijkt bereikt….
De economische crisis in Griekenland, met daarbij de vele bosbranden, ook op dit eiland, zorgen ervoor dat de situatie voor de zwerfdieren op Zakynthos snel aan het verslechteren is.
Dieren worden aan hun lot overgelaten en pups worden overal gedumpt. Als oud vuil in containers, langs drukke wegen, achtergelaten in de bergen met geen enkele kans om te overleven. En uiteraard in dozen gedumpt voor het huis van een vrijwilliger gezet. Soms wel 20 tot 40 per week!
De vrijwilligers worden geconfronteerd met gruwelijkheden zoals vergiftiging van straatdieren en zelfs het levend verbranden. De politici en daarmee ook de politie doen hier niets aan, geen onderzoek, daders blijven vrij rondlopen en kunnen ongestoord hun sadisme botvieren.
weer een nestje achtergelaten pups gevonden

Weer een nestje achtergelaten pups gevonden

Op dit moment is het aantal volwassen honden en pups in de opvang gegroeid naar 300. Ondanks dat er veel gezonde dieren na behandeling en sterilisatie weer terug op straat gezet zijn. Dus alle door hun opgevangen dieren hebben echt nog zorg nodig en zouden op de meedogenloze straat niet zelf kunnen overleven.
Iedereen van Zante Strays begrijpt heel goed dat het probleem bij de bron moet worden aangepakt. Maar zonder steun van de lokale overheid wordt het heel moeilijk.
Moeder met pups op verlaten strandje

Zwerfmoeder met pups op verlaten strandje

Ze verdienen het omdat ze geweldig hun best doen. Er zijn, geloof het of niet, wel 1.000 honden geadopteerd in de afgelopen 4 jaar. Maar de 300 die er op dit moment zitten moeten echt eerst verzorgd worden. Eten en hoge rekeningen als er weer dieren worden gebracht die ernstig gewond of mishandeld zijn.
Het toeristenseizoen dat in mei op gang kwam, had als gevolg, dat er ongeruste toeristen meerdere keren per week honden en pupjes komen afleveren.
En alles moet weer gevaccineerd, gesteriliseerd, ontvlooid en ontwormd worden...
eindelijk water voor deze uitgeputte zwerfhond

eindelijk water voor deze uitgeputte zwerfhond

Wij krijgen veel aanvragen binnen en neem maar van ons aan, dat wij heel kritisch zijn en alles heel goed nachecken op betrouwbaarheid en doelmatigheid. Daarom kunnen wij met vaste overtuiging zeggen, dat de geweldige dierenvrienden op dat Griekse eiland, de extra steun via dit 105e Hulpproject dubbel en dwars verdienen!
Mogen wij weer een beroep op jullie allemaal doen? Daarmee kan dan ontzettend veel dierenleed worden voorkomen!

Rechtstreekse donatie is mogelijk naar onze bankrekening:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v. '105e Hulpactie-van-de-Maand' en wij zorgen dat de donatie voor 100% en heel snel alleen voor dit goede doel besteed zal worden. Bij ons geen aftrek voor salarissen, huisvesting en andere overbodige franje!
Of doneer via onderstaande knop:
deze vrijwilliger laat trots de pup zien die zij uit het riool heeft gered

Deze vrijwilliger laat trots de pup zien die zij uit het riool heeft gered

 
Mede namens de dieren, alvast hartelijk dank!