6 pluimveehouders uit Limburg en Noord-Brabant krijgen in totaal voor ruim € 830.000 aan ontnemingen van winst opgelegd. Ze hielden veel meer dieren dan het aantal dierrechten waarover ze beschikten.
De pluimveehouders hadden grote financiële voordelen omdat ze zonder de noodzakelijke dierrechten pluimvee hielden. Er werden duizenden tot in een enkel geval meer dan 100.000 dieren te veel gehouden.
Daarnaast zijn de pluimveehouders veroordeeld tot geldboetes, voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen door de rechtbank in Den Bosch.
De rechtbank heeft met deze vonnissen de eisen van het Openbaar Ministerie tegen de pluimveehouders grotendeels gevolgd. Officier van Justitie Zwiers had ter zitting ruim € 865.000 aan ontnemingen geëist, de rechtbank blijft daar in de uitspraak een kleine € 30.000 onder zitten.

Onterecht verkregen voordeel

Het gaat om 6 pluimveebedrijven in Limburg en Noord-Brabant, in de plaatsen Ysselsteyn en Hilvarenbeek en uit de gemeenten Reusel-De Mierden, Weert en Leudal.
2 pluimveehouders, een man en een vrouw, uit het Limburgse Stramproy (gemeente Weert) werden het zwaarst bestraft. Zij hielden over meerdere jaren elk ongeveer 100.000 kippen meer dan waar ze dierrechten voor hadden. De man krijgt een ontneming van ruim € 325.000 opgelegd en daarnaast een voorwaardelijk gevangenisstraf van 6 maanden en een taakstraf van 240 uur wegens overtredingen in de jaren 2014-‘17. De vrouw krijgt een ontneming van € 139.000 opgelegd wegens onterecht verkregen voordeel. Daarnaast is haar 120 uur taakstraf opgelegd. Bij haar gaat het over de jaren 204-‘15. Haar betrokkenheid bij de overtredingen in de jaren 2016-‘17 wordt nog nader onderzocht.

Alle straffen op een rij

Ook een pluimveehouder in Ysselsteyn krijgt een stevige veroordeling, hij hield ruim 330.000 dieren, terwijl hij rechten had voor 200.000 dieren. Hij moet van de rechter € 277.700 betalen. Ook kreeg hij een boete van € 50.000 waarvan € 25.000 voorwaardelijk en moet hij een taakstraf van 120 uur uitvoeren.
Een pluimveehouder uit Ell (gemeente Leudal) kreeg een lagere straf omdat hij minder ver afweek van het aantal dierrechten waarover hij beschikte. De onterechte winst is geschat op € 14.500, daarnaast een boete van € 10.000 waarvan € 5.000 voorwaardelijk en een taakstraf van 80 uur.
Een pluimveehouder uit Haghorst (gemeente Hilvarenbeek) in Brabant werd veroordeeld tot 180 uur werkstraf, waarvan 60 uur voorwaardelijk en een geldboete van € 15.000, waarvan € 10.000 voorwaardelijk. De ontneming van het onterecht genoten voordeel bedraagt bij hem € 180.000.
Tot slot wordt een pluimveehouder uit Lage Mierde (gemeente Reusel-De Mierden) € 37.500 ontnomen aan onterecht verkregen voordeel met daarnaast een boete € 40.000 euro, waarvan € 20.000 voorwaardelijk en een taakstraf van 180 waarvan 60 voorwaardelijk.

Derogatie in gevaar gebracht

Met deze veroordelingen laat de rechtbank blijken het de pluimveehouders zwaar aan te rekenen dat ze Meststoffenwet hebben overtreden door veel meer dieren te houden dan is toegestaan. Ze brengen hiermee het terugdringen van het mestoverschot in gevaar net als de derogatie die Nederland nu nog heeft, aldus de rechtbank.