vrijdag 20 december 2013

Moet het klonen van dieren verboden worden ? Wat is uw mening ?
Europese Commissie wil verbod op klonen van dieren

De Europese Commissie heeft twee wetgevingsvoorstellen over het klonen van dieren goedgekeurd. De voorstellen betreffen een verbod op het klonen van landbouwhuisdieren in de Europese Unie en de invoer van deze dieren. Ook de handel in levensmiddelen afkomstig van gekloonde dieren wordt verboden. Deze voorstellen zijn bedoeld om de ethische en dierenwelzijnsproblemen aan te pakken die aan het gebruik van deze techniek verbonden zijn.

Zolang de dierenwelzijnsvraagstukken spelen, mogen in de Europese Unie geen dieren voor landbouwdoeleinden worden gekloond. Dieren die buiten de Europese Unie voor landbouwdoeleinden zijn gekloond, mogen niet worden ingevoerd.
 
 
Het beroemde gekloonde schaap Dolly

 Het eerste voorstel voor een richtlijn betreft een tijdelijk verbod op het gebruik van de kloontechniek voor landbouwhuisdieren en op het in de handel brengen van levende gekloonde dieren en gekloonde embryo's. De tweede voorgestelde richtlijn zorgt ervoor dat in de Europese Unie geen levensmiddelen, zoals vlees en melk, in de handel mogen worden gebracht die van gekloonde dieren afkomstig zijn.

Klonen voor bijvoorbeeld onderzoek, de instandhouding van zeldzame rassen en bedreigde soorten of het gebruik van dieren voor de productie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, wordt niet verboden, mits de toepassing van deze techniek kan worden gerechtvaardigd.

De door de Europese Commissie voorgestelde wetgeving wordt nu voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van ministers, die hierover te zijner tijd een standpunt zullen innemen. In dit stadium wordt verwacht dat de ontwerpwetgeving op zijn vroegst in 2016 in werking zal treden.

bron: Europese Commissie, 18/12/13
 
Compassion in World Farming www.ciwf.nl  is niet tevreden met deze beslissing van de EC...lees verder:
 
    
       
De Europese Commissie wil het klonen van landbouwdieren in de EU verbieden. Dit blijkt uit een voorstel dat de Commissie deze week presenteerde. Volgens EU-commissaris Borg is het consumeren van producten van gekloonde dieren niet schadelijk voor mensen, maar zijn er grote bezwaren voor het welzijn van de dieren. Daarom wil de commissie niet alleen het klonen van landbouwdieren verbieden maar ook het verkopen van hun vlees, melk of eieren.

Onvoldoende

Compassion in World Farming (CIWF) vindt het voorstel van de commissie onvoldoende. Het verbiedt weliswaar het klonen, maar staat het fokken met gekloonde dieren en het verkopen van producten van hun nakomelingen gewoon toe. Als het voorstel door de lidstaten van de EU en het Europees Parlement wordt goedgekeurd zal het in de EU bijvoorbeeld wel toegestaan zijn om gekloonde dieren te importeren, met hen te fokken en het vlees in Europa te verkopen, zonder dat dit op het etiket vermeld staat.

Nog sneller groeien

Klonen is niet alleen schadelijk voor de gezondheid en het welzijn van de gekloonde dieren. De introductie van gekloonde dieren in de fokkerij versnelt ook het fokken voor een snelle groei. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de dure kloontechniek gebruikt zal worden om slachtvee voort te brengen. Eerder zal men succesvolle fokdieren willen klonen om zo nóg sneller dieren te kunnen fokken die snel groeien en veel produceren. Ook dat gaat vaak gepaard met ernstige gezondheidsklachten. Denk bijvoorbeeld aan mastitis, de uierontsteking die vaak voorkomt bij hoogproductieve melkkoeien.

Aanscherping nodig

CIWF zal daarom blijven pleiten voor een verdere aanscherping van de commissievoorstellen. Ook het op de markt brengen van producten van nakomelingen van gekloonde dieren moet verboden worden. Mocht dit toch worden toegestaan dan is in elk geval verplichte etikettering noodzakelijk, vindt CIWF.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten