zondag 17 december 2017

Nederlandse stichting 'Bring the Elephant Home' beleidsplan 2018-2022 ( video )We gaan ons ook inzetten voor Afrikaanse olifanten! 


Beste vrienden en donateurs,

Een nieuwsbrief die u dit keer vanuit Zuid-Afrika ontvangt, met belangrijk nieuws over onze uitbreidingsplannen!
De komende twee weken werk ik hier aan het opzetten van onderzoek naar de impact van mens-olifant conflicten en om duurzame oplossingen hiervoor te ontwikkelen. Net zoals we in Thailand doen.

Samen met de Elephant Specialist Advisory Group geef ik op 12 oktober een workshop over de mobiele app die we speciaal ontwikkeld hebben om deze conflictsituaties te monitoren. Spannende tijden omdat Bring the Elephant Home na 13 jaar hard werken voor de bescherming van de Aziatische olifant, zich nu ook gaat inzetten voor de Afrikaanse olifant!

De laatste jaren zijn we ons steeds meer gaan richten op de bescherming van wilde olifanten en de aanpak van mens-olifant conflicten. We hebben veel nagedacht over wat de komende jaren onze focus moet zijn. Wat is er nodig om de olifant als soort voor uitsterven te behoeden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven? 


Samenwerken, onderzoek en actie!

Het voor ons steeds duidelijker dat er dringend actie nodig is. Mens-olifant conflicten dreigen op vele plekken in Azië en Afrika te escaleren. De groeiende wereldbevolking zal dit alleen maar verder doen verslechteren…. tenzij we samenwerken, kennis uitwisselen en actie ondernemen!

De harmonie tussen mens en olifant bevorderen wordt onze meest belangrijke doelstelling in Azië en Afrika. Om ons potentieel maximaal te benutten, richten we ons vanaf 2018 ook op de bescherming van de Afrikaanse olifant. Dit is hét moment om onze ervaring en deskundigheid in te zetten om deze problematiek op beide continenten aan te pakken. Dan bereiken we meer. Net zoals in Azië werken we samen met lokale gemeenschappen, onderzoekers en rangers aan praktische en duurzame oplossingen. Uiteraard hebben we uw steun en betrokkenheid daarbij hard nodig! Wat gaan we de komende periode doen:

Thailand
 • We werken in Chanthaburi en Kanchanaburi verder aan herstel van de leefomgeving van wilde olifanten.
 • Met ons project Bee the Change onderzoeken we of bijenkorfhekken in Thailand net zo effectief zijn als in Afrika. Begin 2018 zal ik het eerste onderzoeksrapport publiceren, waarna deze duurzame oplossing gepromoot kan worden in andere mens-olifant conflictgebieden in Zuidoost Azië.
 • Met behulp van het Conservation Leadership Program bieden we - dankzij doorlopende steun van de organisatie IUCN - lokale gemeenschappen en studenten ondersteuning en middelen om zelf actie te ondernemen.

Zuid-Afrika
 • In samenwerking met het bedrijf Electric Bench hebben we de app HECTOR ontwikkeld. Met deze app kunnen mens-olifant conflicten nauwkeurig gemonitord worden, wat cruciaal is om beschermingsprojecten beter te plannen.
 • We zijn nu bezig om een versie van de app voor Zuid-Afrika te ontwikkelen en volgende week geef ik hier de eerste workshop. We streven ernaar om deze technologie in geheel Zuid-Afrika in te zetten zodat we veel data kunnen verzamelen dat meer inzicht oplevert over de afloop van conflicten.
 • Nadat ik in december mijn Master biologie heb gehaald, hoop ik in 2018 in Zuid-Afrika een promotieonderzoek te doen naar de oorzaak van het escaleren van mens-olifant conflicten en naar de middelen om dit te voorkomen. Zogenaamde ‘probleem’ olifanten worden nu vaak zonder procedure of eerlijke kans doodgeschoten. Met meer kennis en begrip over de oorzaak van problematisch gedrag kunnen programma’s ontwikkeld worden om een dodelijke afloop in de toekomst te voorkomen. Die kennis gaan we dus in meerdere landen inzetten.
Wilde olifanten bij ons bijenkorfhekproject in Chanthaburi, Oost Thailand.
Afrikaanse olifanten in de buurt van het onderzoeksstation van partnerorganisatie Elephants Alive.
Beleidsplan 2018-2022

We hopen natuurlijk dat u ons blijft steunen en net zo enthousiast bent over de nieuwe plannen als ik! Bring the Elephant Home gaat door met dezelfde kernwaarden die voor ons zo belangrijk zijn: holistisch, actief, positief, praktisch en flexibel. Het nieuwe beleidsplan voor de komende jaren, een nieuw logo en een nieuw adoptieprogramma maken daar deel van uit. We zetten ons in voor de bescherming van wilde olifanten en het bevorderen van harmonie tussen mens en olifant!

Steun en volg BTEH!
Uiteraard hebben we bij dit alles uw betrokkenheid nodig!
 • Helpt u ons bij het realiseren van onze ambitieuze doelen door een gift over te maken? Dat kan op IBAN: NL76 INGB 0001675200. BIC / SWIFT code: INGBNL2A van Bring the Elephant Home in Vlaardingen.
 • Heeft u vragen over de nieuwe plannen? Wilt u er op reageren? We zijn benieuwd! U kunt reageren via info@bring-the-elephant-home.nl.
 • Meer details over de nieuwe plannen kunt u lezen in ons Engelstalige beleidsplan 2018-2022.
 • Via onze Facebook pagina kunt u de komende weken het laatste nieuws volgen over de workshops en andere activiteiten in Zuid-Afrika.
 • En via de links hieronder kunt u deze nieuwsbrief delen of doorsturen.

Veel dank voor uw steun!
Hartelijke groet,
Antoinette
 
Doneer online

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten