vrijdag 25 augustus 2017

Geweldig nieuws: Vietnam stopt met de berengal-industrie....de 1000 beren die nu nog in kooien zitten komen in de toekomst vrij


Nieuwsbrief augustus 2017Bekijk de webversie


Geweldig Nieuws !


Afbeelding


Vietnam heeft ingestemd met een project van Animals Asia om eindelijk de berengal-industrie in het hele land te beëindigen. De Akte van Overeenkomst geeft de punten weer die de basis vormen van de officiële afspraak tussen de onafhankelijke dierenbeschermingsorganisatie Animals Asia en het Vietnamese Departement van Bosbouw om samen te werken bij het bevrijden van de overgebleven galberen die op boerderijen over heel Vietnam nog in kooien zitten – het zijn er naar schatting ongeveer duizend!

Het document was getekend en gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling in Hanoi op woensdag 19 juli 2017.


Lees meer
“No. 9” en zijn vriendjes zijn bevrijd,

“No. 9” en zijn vriendjes zijn bevrijd, dank zij alle gulle gevers, dus dankzij u!
Nog maar enkele dagen geleden waren deze aanhankelijke moonbears niets anders dan nummers.  Hun waarde werd afgemeten aan het bedrag van de gal die hun eigenaar kon “oogsten” uit hun organen. Maar dank zij u allen gaan hun levens nu zó  veranderen zoals zij dit zelfs nooit gedroomd zouden hebben! Geen nummers meer, ieder van hen heeft nu zijn eigen naam. Dit zijn ze: vier meisjes en vijf jongens, negen kostbare berenlevens, die door de financiële hulp van u bevrijd konden worden en in veiligheid gebracht zijn.


Lees meer


Filmpje


DONEER


Suki Su van Animals Hope And Wellness Foundation redt 400 katten en 300 honden.
Marc Ching

Op 6 juli 2017 werd een vrachtwagen vol katten en honden (ong. 400 katten en 300 honden) ontdekt door onze fantastische vrijwillige dierenarts toen hij op weg was naar ons asiel. In zijn eentje achtervolgde hij deze vrachtwagen van Yue Yang naar ZhuZhou, 6 uur lang, over een afstand van 384 mijl. Toen de vrachtwagen omstreeks 9 uur `s avonds stilhield bij een tankstation, riepen wij de mensen in Huan op voor assistentie. Actievoerders, politie en ambtenaren van het Departement van Quarantaine kwamen ons te hulp, en ook medewerkers van radio en televisie voegden zich bij ons. Wij wisten de vrachtwagen te beletten om weg te rijden en mochten de honden en katten eruit  halen, daar de chauffeur geen vergunning had.

We brachten enkele uren door bij het tankstation om de dieren te drinken te geven,  de kooien uit de wagen van de slachterij te tillen en de dieren voorzichtig uit hun kooien te bevrijden. Omstreeks 4 uur in de ochtend droeg het Departement van Quarantaine de honden en katten over aan de dierenbeschermingsvereniging van ZhuZhou. Een mevrouw, genaamd Wang LiSha had de leiding van deze overdracht. Vanwege de quarantaine moesten de dieren op een tijdelijke plek worden ondergebracht. Tot  `s middags 1 uur moesten enkele katten nog in hun roestige kooien blijven.

Animal Hope and Wellness Foundation had een kosteloos verblijf en medische zorg aangeboden, zodra we de vrachtwagen tot stilstand hadden gebracht. Vanwege de quarantaine-regels kunnen we de dieren nog niet in ons asiel opnemen. In dit stadium kunnen we alleen maar ons best doen om de dierenbescherming van ZhuZhou te helpen, zodat de honden en katten alle nodige verzorging krijgen. En we willen de nazorg van al deze kostbare dieren op ons nemen. En het teefje dat ik meenam uit de vrachtwagen, waar het in een dichtgebonden zak zat, is nu ook  veilig en wel in ons asiel.

SUKI SU VAN ANIMAL HOPE AND WELLNESS FOUNDATION, NA DE REDDINGSACTIE VAN 6 JULI 2017
Marc Ching

Soms begrijp ik niet wat men eigenlijk verstaat onder “reddingsacties”.

De ego`s, bij wie het alleen gaat om eigen eer, glorie en geld.....….. De leugens…. Ze roepen de vraag bij me op: wat is menselijkheid?

De redding van 6 juli jl.  was een groot succes, doordat we hulp kregen van de politie en van het Departement van Vlees en Quarantaine. Alles verliep zo gunstig als het maar kon, totdat andere organisaties zich ermee gingen bemoeien. Door hun inmenging verplaatste het accent zich van dierenleed en dierenbevrijding naar de verschillende groepen die zelf met de eer wilden gaan strijken.

Er werden geen honden achtergelaten – jullie waren niet bij de actie aanwezig, dus houd eens op met verzinsels de wereld in te sturen, wat jullie altijd doen. En tegen de andere organisaties – ik zal nu even geen namen noemen – zou ik willen zeggen: dwarsboom onze werkwijze niet!

Door verwarring te stichten verzwaren de ego`s uiteindelijk het lijden van de dieren.  En degenen die mij kennen weten: als het om de dieren gaat laat ik door niemand met me sollen en laat ik me door niemand uit de koers drijven. Je kunt me, terwijl ik onderweg ben, tegenhouden, je kunt ontkennen dat we dieren bevrijd en geholpen hebben, maar je kunt me er niet van afhouden met mijn werk door te gaan en alles op alles te zetten opdat deze honden en katten de zorg krijgen die ze verdienen.

Bij alle honden en katten die we met onze eigen handen uit de vrachtwagen bevrijdden, houd ik een oogje in het zeil, totdat ieder van hen zijn bestemming:  een blijvend, veilig tehuis, gevonden heeft.

De persoon aan wie we onze dank willen betuigen, is onze vrijwillige dierenarts, Dr. Chen  Liang, de vrijwilliger die in zijn eentje zes uur lang de vrachtwagen achtervolgde die hij in het oog gekregen had.  Er zijn nog anderen aan wie we dank verschuldigd zijn, nl. de intens-betrokken, warmhartige Chinese activisten en de dierenartsen die zich bij ons aansloten om de dieren medische verzorging te geven. En persoonlijk wil ik Marc Ching bedanken voor zijn leiding en hulp om noodlijdende dieren zo goed mogelijk op te vangen en te helpen. En mijn dank gaat ook uit naar jou, Zoe Macneil, omdat je gedurende de hele reddingsaactie met mij samen gebleven bent.


Laten we standvastig blijven. We moeten ons niet uit het veld laten slaan, en levens redden.


DONEER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten