Translate

maandag 9 september 2013

Te zot voor woorden: op walvisspot- boten moedigen reisleiders toeristen aan om walvissen aan te rakenSea Shepherd Brazilië onderneemt actie om Australische walvissen langs de kust van Santa Catarina te beschermen

 Het is te zot voor woorden...toeristen worden aangemoedigd om met blote voeten walvissen te aaien. Alsof het een knuffel is, alsof het geen wild dier is waar je met je pot.. af moet blijven. Geen respect voor de natuur en dieren die in de natuur leven. Absoluut hersenloze lui die weer zo nodig 'look at me' willen zeggen. Hopelijk sleept Sea Shephard de touroperators voor de rechter.

Reisleiders moedigen toeristen aan om walvissen aan te raken, waarbij de vereiste afstand van 100 meter wordt overschreden


In oktober 2012 werd Sea Shepherd Brazilië geïnformeerd over een situatie waarbij Australische walvissen langs de kust van Santa Catarina (een staat gesitueerd ten zuiden van Brazilië) worden lastiggevallen in het Southern Right Whale Environmental Protection Area, een reservaat voor de Australische walvis.

Sea Shepherd heeft vrijwilligers vanuit Santa Catarina en Rio Grande do Sul naar het gebied gestuurd om de melding te onderzoeken. Door aan boord te gaan van de walvisspot-boten die geëxploiteerd worden door reisbureau's in Garopaba, hebben de vrijwilligers bewijs kunnen verzamelen van de illegale activiteiten die daar worden verricht. Het beeldmateriaal dat de vrijwilligers hebben verzameld laat zien hoe boten de verplichte afstand van 100 meter overschrijden, hoe reisleiders toeristen aanmoedigen om de walvissen aan te raken, en zelfs hoe een walviskalf wordt geramd. Sea Shepherd Brazilië heeft direct een klacht ingediend bij het Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio), de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op walvisspot-activiteiten, en heeft hen gevraagd om een overzicht van de maatregelen die zullen worden getroffen om de walvissen gedurende de 72 uur na de melding te beschermen. Sea Shepherd Brazilië heeft de ICMBio ook medegedeeld dat de zaak voor de rechter gebracht zal worden wanneer de overtredingen niet binnen korte tijd worden opgelost.

Toeristen plaatsen hun voeten op een voorbij zwemmende walvis
Toeristen plaatsen hun voeten op een voorbij zwemmende walvis
Foto: Turismo Vida Sol e Mar en IBF
 
Sea Shepherd Brazilië erkent dat walvisspot-expedities een waardevol educatief middel zijn om de natuur te behouden en waarvan de lokale gemeenschappen grote economische voordelen hebben. Ook brengt het mensen samen in een wederzijds respect voor de oceanen. Daarom willen we met een proces ook niet bereiken dat deze expedities stoppen, maar willen we dat het welzijn van de Australische walvissen en hun jongen gegarandeerd wordt, door ervoor te zorgen dat deze lokale operaties op een verantwoorde manier worden uitgevoerd, binnen de grenzen van de wet.

Sea Shepherd Brazilië werkt momenteel ook aan het introduceren van nieuwe regelgeving voor het huidige walvisspot-beheerplan, zodat Sea Shepherd niet langer Braziliaanse wetgeving hoeft af te dwingen bij het beschermen van walvisachtigen. Alhoewel de Australische walvisreservaten in Garopaba, Laguna en Imbituba aan de zuidkust van Santa Catarina, in september 2000 op werden gericht, zijn er nog geen bijbehorende plannen aanwezig voor het beheren van deze beschermde gebieden.

Voordat reisbureaus begonnen met het walvisspotten en andere activteiten binnen het reservaat voor de Australische walvis ontplooiden, stond ICMBio een aantal potentieel milieuonvriendelijke activiteiten toe die konden worden uitgevoerd zonder vergunning of studie. Sea Shepherd Brazilië is een civielrechtelijke procedure gestaart, waarbij zij de overheid vraagt om de handhaving van de wetten ter bescherming van walvisachtigen op te schroeven en in te grijpen bij dubieuze activiteiten, totdat regels en milieu-effectrapportages in de regio kunnen worden vastgesteld.

De federale rechtbank verleende een bevel tot schorsing van het walvisspotten op zee, waarbij zij verklaarde dat de walvisspot-boten – die opereren op de grenzen van het reservaat en de bijbehorende bufferzone – een potentieel gevaar blijven vormen, aangezien de impact van deze activiteiten vooralsnog onbekend is. De rechter voegde hier aan toe, dat het verstandig is om het spotten van Australische walvissen vanaf een boot, met of zonder schroef, rond de grenzen van het reservaat en de bufferzone in Garopaba, Imbituba en Laguna onmiddellijk op te schorten, totdat er een beoordeling van de uitvoerbaarheid van de activiteiten in deze regio heeft plaatsgevonden voor wat betreft het milieu, en er milieuvergunningen tot stand zijn gekomen.

“Wij denken dat dit een geweldige kans is om een duurzame en ecologisch verantwoorde toerismesector te creëren. De kans om iets op te bouwen dat heel positief is voor zowel zeedieren als mensen ligt voor het oprapen”, zei Wendell Estol, directeur van Sea Shepherd Brazilië.
Luiz André Albuquerque, juridisch coördinator voor Sea Shepherd Brazilië, wees er nogmaals op dat “de rol van Sea Shepherd Brazilië bij het monitoren van het walvisspot-toerisme langs de Braziliaanse kust belangrijk is, vanwege onze kennis over veiligheidsregelgeving, met name met betrekking tot de wetten ter bescherming van walvisachtigen. Ook het ontbreken van milieu-impact studies met betrekking tot toerismeactiviteiten binnen het reservaat en de bijbehorende bufferzone was een bepalende factor bij het verlenen van het bevel."

Renata Forbes, advocaat van Sea Shepherd Brazilie, voegde toe: “Brazilië zou zich bewust moeten zijn van de globale trend waarbij het spotten van walvissen in afgesloten baaien verboden is, vooral als het gaat om bedreigde Australische walvissen.

Reisleiders moedigen toeristen aan walvissen aan te raken
Reisleiders moedigen toeristen aan walvissen aan te raken,
terwijl zij hierbij de vereiste afstand van 100 meter duidelijk overschrijden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten