donderdag 18 september 2014

Snapt u het nog?Wat een onzin ! Wilde zwijnen mogen op zondag niet woorden neergeknald ( video )Komen we even terug op de doodgeschoten zwijnen in Weert. Die moesten dus dood vanwege een richtlijn die bepaalde dat ze niet buiten een bepaald gebied mochten. MAAR! Voor het doodschieten van die zwijnen is dus ook een richtlijn. We quoten wederom de NOS:
 
 
De jager die in Weert de wilde zwijnen afschoot die even daarvoor uit het water waren gered, zat fout. Volgens de provincie Limburg had hij de zwijnen wel mogen doodschieten, maar niet op zondag. “Op iedere andere dag was dit geen probleem geweest“, zegt een woordvoerder van de provincie. “Maar op zondag mag niet worden gejaagd.” Volgens de landelijke wetgeving moeten wilde zwijnen die buiten de natuurparken komen, worden afgeschoten. Dat heeft te maken met ziektes die ze kunnen overdragen op vee, zoals bijvoorbeeld de varkenpest, met de schade die ze kunnen aanrichten aan gewassen en tuinen, en vanwege de verkeersveiligheid. De woordvoerder noemt het “ongelukkig” dat de dieren eerst werden gered door de brandweer en daarna door een jager zijn afgeschoten. Er zal binnenkort worden besproken waar het precies is misgegaan en de jager zal moeten uitleggen waarom hij toch schoot, terwijl dat op zondag verboden is

Dierenbescherming pleit voor nieuw beleid zwijnen       

Tot grote ontsteltenis van het publiek en de Dierenbescherming werden bij het Limburgse Weert gisteren acht zwijnen afgeschoten, nadat ze kort daarvoor nog van de verdrinkingsdood waren gered door de brandweer. De Dierenbescherming vraagt zich af of dit niet anders opgelost had kunnen worden. Dierenbescherming Limburg stuurde daarom vandaag een brief aan de provincie om voor een nieuw beleid te bepleiten.

Gered en toen meteen afgeknald

De zwijnen waren buiten het Meinweggebied geraakt en daarmee 'buiten een aangewezen leef- en verblijfgebied'. Volgens de provincierichtlijnen betekent dit enkele feit dat ze moesten worden afgeschoten. Dierenbescherming Limburg stuurde vandaag een brief aan de provincie om aangepast beleid te bepleiten.

Preventie versus afschot

In het wild levende dieren komen geregeld in de problemen, doordat Nederland meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Leefgebieden zijn verkleind of in kwaliteit achteruitgegaan. Dieren moeten zodoende van het ene naar het andere gebied trekken om voedsel te zoeken. Ze vormen daarbij soms een gevaar voor de verkeersveiligheid of kiezen een verkeerde plek uit om te eten. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt dan doodschieten.

De Dierenbescherming is er echter van overtuigd dat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn, die effectiever zijn dan afschot. Dit standpunt wordt door wetenschappers en zoogdierspecialisten onderschreven. Maatregelen zoals het plaatsen van hekken op strategisch geschikte plekken, bijvoorbeeld op de scheiding van weg en bosgebieden, en landbouw- en bosgebieden, zorgen voor grote afname in gewasschade en verkeersongevallen.

Beinvloeden provinciebeleid


Niet alleen in Limburg pleit de Dierenbescherming voor diervriendelijk beleid, ook in tal van andere provincies brengen we waar mogelijk diervriendelijke alternatieven onder de aandacht. Dat is belangrijk, omdat provincies veel invloed hebben op het welzijn van in het wild levende dieren. Ons lobbytraject met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen (maart 2015) wordt inmiddels gestart om politici op te roepen tijdens de verkiezingen, en daarna, aandacht te hebben voor dierenwelzijn en zich in te zetten voor diervriendelijk beleid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten