donderdag 25 januari 2018

Stichting Welzijn Grote Grazers dringt aan op versneld afschot van 2000 uitgehongerde dieren in de Oostvaardersplassen ( video )

Video; De Wildernix


Persbericht:

Stichting Welzijn Grote Grazers dringt aan op versneld afschot.

De stichting Welzijn Grote Grazers heeft in een brief bij de directeur van Staatsbosbeheer krachtig aangedrongen over te gaan tot een versneld afschot van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Er lopen deze winter meer herten, paarden en runderen in de Oostvaardersplassen als ooit en door het slechte weer zijn de terreinomstandigheden erg slecht. Er lopen nu meer dan 5000 grote grazers binnen de hekken van de Oostvaardersplassen.


Veel van deze dieren zijn in een slechte conditie en de Stichting Welzijn Grote Grazers vreest dat er deze winter meer dan 2000 dieren zullen moeten worden afgeschoten omdat ze van honger dreigen te sterven. De Stichting vindt het onacceptabel dat Staatsbosbeheer met het afschieten wacht tot deze dieren in een nog slechtere conditie zijn. Nu al lopen de dieren door ontbreken van voedsel ernstig te lijden.

Door nu reeds het aantal dieren sterk terug te brengen, kan veel ellende worden voorkomen. Staatsbosbeheer is eigenaar van de Oostvaardersplassen en heeft een zorgplicht voor de herten, paarden en koeien. Ook beschikt Staatsbosbeheer al over een ontheffing op het doden van edelherten. De Stichting heeft de directeur van Staatsbosbeheer opgeroepen om gebruik te maken van deze ontheffing en al tot afschot over te gaan wanneer de herten nog niet het eindstadium hebben bereikt.

Bron: www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten