zondag 7 juli 2013

30.000 olifanten jaarlijks in Afrika gedood voor hun slagtanden. De WNF zet ´eco-drones´ in. Lees over deze nieuwe aanpak ( video)
http://youtu.be/Jrz3q0sdm5o      Video over eco-drones
De Amerikaanse president Barack Obama heeft tijdens zijn bezoek aan Tanzania ambitieuze plannen aangekondigd om door stroperij bedreigde diersoorten beter te beschermen.
 
Drugs, wapens en mensenhandel
 President Obama heeft 10 miljoen US dollar toegezegd om Afrikaanse landen te helpen bij de strijd tegen de criminele organisaties die zich bezighouden met illegale handel in producten als ivoor en neushoorn. Ook maakt een speciale Taskforce Wildlife Trafficking (handel in wilde dieren) het komende half jaar een strategie hoe wildlife crime aangepakt moet worden.
Verder vindt de president dat bekeken moet worden of illegale handel in bedreigde dieren op één lijn gesteld kan worden met illegale handel in wapens, drugs en mensen.

Enorme opsteker


 Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) is de belofte van de Amerikaanse president een enorme opsteker voor iedereen die zich met wildlife crime bezig houdt, van parkrangers tot en met beleidsmakers. Stroperij is op dit moment een van de belangrijkste bedreigingen voor het voortbestaan van olifanten, neushoorns en tijgers in het wild. Daarnaast is wildlife crime een directe bedreiging voor de veiligheid in met name Centraal Afrika, waar regionale conflicten in de hand worden gewerkt. En het zijn juist die landen die de strijd tegen deze ernstige vorm van criminaliteit niet alleen af kunnen.

30.000 olifanten jaarlijks gedood


 De Amerikaanse president voegde eraan toe dat de hele wereld er belang bij heeft dat de schoonheid van Afrika bewaard blijft voor toekomstige generaties. Jaarlijks worden in Afrika bijna 30.000 olifanten gestroopt voor hun slagtanden. Het ivoor wordt verscheept naar landen als China en Thailand. Stroperij van neushoorns neemt ook alarmerende proporties aan. In Zuid-Afrika zijn sinds begin dit jaar
al meer dan 428 neushoorns gedood vanwege hun hoorn, die tienduizenden euro's waard
is op de zwarte markt. In Vietnam doen hardnekkige geruchten de ronde dat de gemalen hoorn van neushoorn kanker geneest en dat jaagt de vraag naar neushoorn hoorn aan. Ook drinkt de steeds groter worden middenklasse gemalen neushoornpoeder in het uitgaanscircuit als middel tegen een kater. De realiteit is dat neushoorn hoorn van hetzelfde materiaal is als nagels en haar.

Stropers doden dieren als de neushoorn en de olifant voor hun hoorn en slagtanden. Want met de illegale handel in wildlife producten is veel geld te verdienen. Met een eco-drone kunnen stropers sneller worden opgespoord en gestopt. Jij kunt de rangers in het veld helpen door mee te investeren in een eco-drone!
 
   
Waarom
Door de groeiende welvaart in Azië kunnen steeds meer mensen statusverhogende 'luxe' producten van bedreigde dieren kopen, zoals ivoren beeldjes, neushoornhoorn en tijgerwijn. Dat heeft in de afgelopen 5 jaar voor een enorme toename van gestroopte dieren gezorgd. Neem bijvoorbeeld de neushoorn. In de grafiek hieronder zie je de stijging van neushoornstroperij van 2000 tot 2011 (de korte lijn met rode bolletjes geeft het aantal arrestaties weer).
Samenwerken
De illegale handel in bedreigde dieren is een big business waar een bedrag van 6-8 miljard euro per jaar in omgaat. Daartegen optreden kan het Wereld Natuur Fonds natuurlijk niet alleen. We werken samen met politie, douane, juristen, regeringen... en met jou!
Aanpak
Samen met parkmanagers, rangers en de lokale bevolking versterkt het Wereld Natuur Fonds bestaande antistroperijprogramma’s. Naast het opleiden en inzetten van extra rangers en het geven van voorlichting om de vraag in Azië terug te dringen, investeren we in monitoring- en opsporingsapparatuur, zoals eco-drones. Een eco-drone is een onbemand vliegtuigje waarmee we vanuit de lucht boven natuurparken kunnen patrouilleren om stropers op te sporen. Want waar een ranger een dag over loopt, kun je met een eco-drone in een uur verkennen.

WNF-ambassadeur André Kuipers is razend enthousiast over de eco-drone:
"Vanuit de ruimte ervaar je de kwetsbaarheid van de aarde. Je kunt heel goed de verwoestijning en boskap zien. Wat je vanuit de ruimte niet ziet zijn de stropersbendes die bedreigde dieren als olifanten en neushoorns meedogenloos afslachten. Daarom vind ik de eco-drone een geweldige vinding. Eco-drones worden door parkrangers ingezet als extra paar ogen in de lucht waardoor er vaker en effectiever gepatrouilleerd kan worden. Mooi om te zien dat WNF innovatieve technologieën in zijn natuurbeschermingswerk inzet!“
 
Jouw foto op een echte eco-drone
Als jij meefinanciert met een eco-drone kijken jouw ogen straks letterlijk mee op het vliegtuig om stropers op te sporen. Want al vanaf € 15,- komt jouw foto op een echte eco-drone die boven Nepal gaat vliegen!

Afhankelijk van de grootte van je bijdrage krijg je ook de mogelijkheid om een eco-drone van dichtbij te bekijken tijdens een demonstratiedag in Nederland. Verder organiseren we een chatsessie met Christaan van der Hoeven, onze natuurbeschermer die zich bezighoudt met de inzet van de eco-drone, en word je uiteraard op de hoogte gehouden van de inzet en resultaten van de eco-drones in dit project.
Succesvol getest
Het WNF test het werken met eco-drones op verschillende locaties over de hele wereld. De eerste proefvluchten zijn uitgevoerd in Nepal, Congo en op de legstranden van Gabon. Deze tests waren positief en leverden veel informatie voor de leverancier om de ontwerpen te optimaliseren voor het gebruik in het veld. Nu zijn we hard aan het werk om het juiste model, uitrusting en software te selecteren en om rangers en veldwerkers te trainen. Daarmee kunnen we de eco-drone straks structureel inzetten in door stropers bedreigde gebieden.
Onze partner Conservation Drones is continu bezig om de hard- en software van de eco-drones te verbeteren. Op hun website kun je de nieuwste ontwikkelingen volgen.

De inzet van eco-drones is een belangrijke en efficiënte toevoeging voor het werk van het WNF. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om de high tech-middelen van de professioneel georganiseerde stropersbendes bij te benen.

Dus steun de strijd tegen stropers en investeer in een eco-drone!
Over het WNF
Het Wereld Natuur Fonds werkt al meer dan 50 jaar aan de bescherming van de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde. Samen met particulieren, bedrijven, overheden en lokale bevolking willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven. Dat doen we in meer dan 100 landen met gepassioneerde mensen in het veld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten