zondag 27 augustus 2017

Bomen in Someren worden gekapt omdat zielepoten het erg vinden als er een vogelpoepje op hun auto terecht komt

Foto: Plataan een van de soort bomen die gekapt gaat worden

Bezwaarschrift Bomenkap Albert Kuijpersstraat 

Bij deze maak ik bezwaar tegen het voornemen van de Gemeente Someren om naar aanleiding van klachten van omwonenden een aantal gezonde bomen te kappen in de Albert Kujipersstraat.
De klachten gaan over vallend blad, vogeluitwerpselen, overhangende takken, verminderde lichttoevoer en opdrukken van bestrating door wortels.  
Dit is een uiterst subjectieve stellingname waartegen veel argumenten in te brengen vallen:
- Door het kappen van bomen die én gezond zijn én niemand in de weg staan neemt de
gebruikswaarde van de straat juist af.
De bomen waar het over gaat.

De vogel- en insectenstand is de afgelopen jaren drastisch verminderd en door kap van de gezonde bomen zal hier nog verder aan worden bijgedragen.
In de gemeente Someren zijn nog vele tientallen van dergelijke situaties en zouden dan al deze bomen gekapt moeten worden omdat er vogeltjes in zitten en er bladeren van af vallen . Zijn we ondertussen niet erg vervreemd van de natuur dat we zo redeneren. Temeer daar de klachten komen van autobezitters die hier mee sterk bijdragen aan de luchtvervuiling en opwarming van de aarde. 
- Het voornemen van de gemeente Someren om een groot aantal gezonde bomen in de Albert Kuijpersstraat  te kappen zal leiden tot een achteruitgang van de luchtkwaliteit in en buiten de omgeving.

Bomen zorgen immers voor het filteren van schadelijke stoffen uit de lucht, waaronder
koolstofdioxide, stikstofdioxide en fijnstof. Dit laatste is van belang voor de kwaliteit van de
lucht in onze leefomgeving, die over het algemeen slecht te noemen valt, temeer daar we leven in een landelijk gebied met veel veeteelt .

Om nog maar niet eens te spreken van gebleken gevaarlijke opslag van milieubelastende zaken.
De bomen zijn een toevluchtsoord voor vele vogels en dieren. Vooral nestgelegenheid van kleine
vogels wordt vernietigd door het verwijderen van struiken en bomen. Dit terwijl er voor
het kappen van deze bomen op de kaplijst geen enkele
noodzaak bestaat.

Overhangende takken kunnen worden gesnoeid, de opdruk van de bestrating is heel klein en kan moeiteloos worden opgelost .
Aangezien het bladdragers zijn geven ze in de zomer verkoeling en schaduw en in de winter genoeg zon.
- Bomen zorgen voor het afvoeren van (regen) water. Een volwassen boom kan tot 1500 liter
water per dag uitwasemen. Dit is van groot belang in een bebouwde kom dat –door een toename van het aantal periodes met extreme regenval- kampt met steeds nattere condities. Het is
onverstandig van een gemeente – en in feite ook een vorm van kapitaalvernietiging- om een
goed functionerend natuurlijk waterafvoersysteem geheel onnodig af te breken.
Tevens maak ik bezwaar tegen het voornemen van kappen aangezien dat het onderlinge ecosysteem van de groep bomen aan zal tasten. Het is bij veel mensen niet bekend dat de bomen een onderlinge communicatie hebben met elkaar en met de al of niet nuttige insecten.

De autobezitters kunnen moeiteloos met een emmertje water hun auto’s reinigen, de bomen kunnen gesnoeid worden en als elke boom die blad verliest gekapt moet worden blijft er weinig over.
De kleine nadelen van de aanwezige bomen wegen op geen enkele wijze op tegen de vernoemde voordelen .
Dus verwacht ik dat de gemeente Someren een wijs besluit zal nemen en deze prachtige, gezonde bomen  zal sparen !

Drs. A.M.M. Booms
Bioloog, imker, (medisch) entomoloog.
TAO Foundation
http://www.thepetitionsite.com/nl-nl/419/311/869/spaar-de-bomen-save-the-trees/

1 opmerking: