donderdag 8 februari 2018

Moldavië is een hel voor zwerfdieren maar er is één lichtpuntje het asiel Datcha ( 8 ontroerende foto's )Datcha, een oase in de hel van Moldavië.
Dit is ons jubileumproject.

Jubileumproject schildje
Een van de ergste plekken in Europa om als zwerfdier te moeten leven is het land Moldavië.

Alleen al in en rond de hoofdstad Chisinau leven tienduizenden straathonden.

Letterlijk aan de Goden overgeleverd. Maar er is één oase en dat is het asiel Datcha.
Hanno en Ria
De gemeente heeft de ‘opvang’ van zwerfdieren ondergebracht bij de gemeentelijke reinigingsdienst...
Duidelijk dus dat deze dieren voor de autoriteiten hetzelfde zijn als straatvuil en ze worden ook dusdanig ‘behandeld’.
Af en toe worden de straten schoongeveegd en de zwerfhonden worden dan gedumpt in ‘Necropolis’, een door de overheid ingerichte opvanglocatie waar de dieren onder verschrikkelijke omstandigheden verblijven tot de verlossende dood erop volgt.

Moeilijk om als vrijwilliger zoveel dierenleed te moeten zien

Eindelijk respect

Maar er is een ander asiel in Chisinau, waar men wèl respect voor dieren heeft. Dat asiel heet Datcha en bevindt zich ook in de hoofdstad Chisinau. Toevallig ontdekte de Nederlander Dieter Eggen dat asiel toen hij een jaar vrijwilligerswerk deed bij de EVS. Een programma van de Europese Unie die jongeren tot 30 jaar uitzendt.
Naast zijn werk voor de mensen werd hij geraakt door de grote ellende die hij om zich heen zag voor de zwerfdieren op straat. Naast zijn werk voor de mensen, besloot hij om al zijn vrije tijd te gaan gebruiken om voor de dieren te zorgen in het asiel Datcha.
Doneerknop
300 honden die iedere dag verzorgd moeten worden

300 honden die iedere dag verzorgd moeten worden

Alleen voor de allerzwaksten

Eigenlijk mag de opvang het woord ‘asiel’ amper dragen. Het is een stukje grond dat 5 jaar geleden door enkele oudere vrouwen in gebruik werd genomen, om de meest zwakke zwerfdieren die zij op straat voerden, wat meer veiligheid en verzorging te kunnen geven.
Het kost kun echter heel veel moeite om wat geld bij elkaar te krijgen, om al deze dieren te voeren en soms enkele broodnodige medicijnen te moeten kopen.
Want voor de meeste Moldaviërs zijn dieren slechts gebruiksvoorwerpen die je aan een ketting legt in weer en wind. Zonder dat je veel moeite doet voor eten, schoon water of een dakje boven het dier.
Laat staan als het dier ziek wordt, dan gooi je hem al snel je tuin uit en neem je gewoon een ander die toevallig voorbijkomt.
kijk eens wat er iedere dag nodig is om zoveel bekjes te vullen.

Kijk eens wat er iedere dag nodig is om zoveel bekjes te vullen.

Zorg voor zo'n 400 dieren

In die 5 jaar groeide Datcha al snel uit zijn voegen. Inmiddels verblijven er 300 honden en 75 katten.
Toen Dieter voor het eerst in het asiel kwam en de verhalen te horen kreeg was hij naar eigen zeggen ‘totaal overdonderd’.
Een Nederlander, gewend aan de situatie en opvang in Nederlandse asielen had geen weet hoe zwerfdieren in andere landen moeten zien te overleven.
De hoeveelheid dieren, de verhalen van hun gruwelijke verleden die hij te horen kreeg. Al het leed kwam keihard binnen.
Maar toch vindt hij Datcha geen trieste plek. Want hoeveel de dieren ook hebben meegemaakt, hoe ontzettend slecht hun ervaringen met mensen ook zijn geweest, de dieren voelen feilloos aan wanneer er een dierenvriend als Dieter binnenkomt en zijn dan heel enthousiast.
Doneerknop
foto van Dieter met kat

Dieter moet in het huis van de katten zijn jas aanhouden omdat er geen geld voor verwarming is..

Tekort aan alles

Ook door de tomeloze inzet van de vrijwilligers en van de leidinggevende Ira, krijgen deze dieren weer langzaam meer vertrouwen in de mens. Maar ondanks alle liefevolle inzet zijn de omstandigheden moeilijk. Aan alles is gebrek.
Er zijn teveel honden bij elkaar, achterstallig onderhoud, gebrek aan stro, medicatie, geen stromend water. Te weinig eten voor de vele pups en kittens. En ze hebben vaccinaties nodig tegen hondsdolheid. Dat laatste is een eis van de overheid, maar is erg duur.
Maar niet gevaccineerde dieren moeten worden afgemaakt!
Het blijft improviseren om de dieren een beetje goed te kunnen verzorgen. Ze doen verschrikkelijk hun best om de situatie te verbeteren. Dieter is er eind december weer geweest.
Hij zag hoe men improvisorisch zelfs een quarantaineruimte op een zolder van een vrijwilliger heeft kunnen maken voor de katten en een stukje veld bij het asiel heeft kunnen bestemmen als ‘uitren-veldje’, dat zo hard nodig was voor de jonge en energieke honden die anders letterlijk dag en nacht in kleine hokken opgesloten zouden zitten.
Het is in Moldavië vaak ijs en ijskoud...

Het is in Moldavië vaak ijs en ijskoud...

Een vrijwilliger had nog een plekje op zolder over voor de meest kwetsbare katten van het asiel.

Een vrijwilliger had nog een plekje op zolder over voor de meest kwetsbare katten van het asiel.

Doneerknop
Gelukkig is er een dierenarts die elke week even langskomt. (Lees haar commentaar in het aparte kader) Regelmatig krijgt zij dan honden of katten te zien, die (zwaar) gewond ergens gevonden zijn.
Soms door mishandelingen, soms door gevechten (om eten) met andere dieren. Als er nog wat geld voor is, verricht zij bovendien sterilisaties op een keukentafel. Zij rekent er weinig voor, maar kan het niet allemaal gratis doen.
Wat zou zij meer kunnen doen met wat extra donaties!
Een aantal van de vele pups die worden gevonden op straat

Een aantal van de vele pups die worden gevonden op straat

Dit asiel is dan ook een oase in een heel moeizaam gebied voor zwerfdieren. De geweldige vrijwilligers willen zo graag nog meer dieren helpen die dit dringend nodig hebben.
Wij weten zeker - mede door het persoonlijke verslag van Dieter - dat dit een heel goed doel is voor onze 100ste Hulpactie-van-de-Maand.
Geef deze maand daarom alsjeblieft ruimhartig! Dieter gaat er binnenkort (op eigen kosten) weer naar toe en hij gaat er absoluut op toezien dat iedere euro van deze hulpactie zéér goed besteed zal worden!
Rechtstreekse donatie is mogelijk naar onze bankrekening:
NL16 INGB 0004 7841 60 t.n.v. Stichting Dierennood o.v.v. '100e Hulpactie-van-de-Maand' en wij zorgen dat de donatie voor 100% en heel snel voor dit goede doel besteed zal worden.
Of doneer via onderstaande knoppen:

 

Mede namens de dieren, alvast hartelijk dank!

Wij kregen een mail van de dierenarts van dit asiel:
Ik ben Charline en als jonge Franse dierenarts kom ik regelmatig in het Datcha asiel in Moldavië.
Wat heb ik veel respect gekregen voor de geweldige Ira, die als asielhouder iedere dag zich volledig inzet voor haar 300 honden en 100 katten!
De situatie voor de dieren in Moldavië is echt verschrikkelijk. De honden van families, moeten het hele jaar door buiten naast het huis verblijven. Aan een ketting, zonder voldoende eten of schoon water. Wanneer een dier ziek wordt, wordt het meestal gedood, om zelfs vaak te worden opgegeten (!).
De zwerfhonden op straat lopen constant gevaar om in elkaar geslagen te worden. Door hondenvangers die voor ieder gevangen dier een beloning ontvangen. Ze worden dan in een vreselijk dodingsstation gegooid, waar hun waarschijnlijk een hongersdood te wachten staat, maar ook worden er regelmatig zwakke dieren door andere honden gedood om door hen te worden opgegeten.
Sommige mensen zoals Ira willen deze dieren proberen te helpen, maar dat is erg gevaarlijk want de hondenvangers zijn meedogenloos en vragen veel geld om een hond uit het dodingsstation te laten vrijkopen.
Ik heb een stichting opgericht om een aantal van deze honden alsnog vrij te krijgen en deze dan te laten adopteren door Franse families. Kijk maar op Facebook naar:
Adoption Moldovan cats and dogs.
Iedere steun is ontzettend welkom en ik garandeer u dat iedere euro daarvan alleen maar voor directe hulp aan zwerfdieren-in-nood ten goede zal komen. Dank u wel voor uw aandacht!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten