dinsdag 24 april 2018

'Bee the Change' - van de 10.000 olifanten in Thailand zijn 4000 overgebleven...Bee the Change


Naarmate in Azië meer land ten prooi valt aan ontbossing en ontginning, komen mensen vaker in conflict met de kolossale dieren die daar voorheen ongestoord hun leven leidden: de olifanten. Met Bee the Change kunt u hen helpen. 
In het dichtbevolkte Thailand is de populatie wilde olifanten de afgelopen eeuw afgenomen van 100.000 tot 4.000. Een van ’s werelds grootste resterende Aziatische olifantenpopulaties leeft in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar, waar hun leefgebied nog steeds afkalft. Reservaten met wilde olifanten worden de laatste 40 jaar geconfronteerd met illegale houtkap, handel in wilde dieren, bosbranden en mens-olifant conflicten. 
BTEH helpt lokale gemeenschappen met het ontwerpen en uitvoeren van duurzame en natuurlijke projecten die olifanten en hun leefgebied beschermen en tegelijk bijdragen aan de lokale economie.

Bijen en olifanten

Afbrokkeling van hun leefgebied dwingt wilde olifanten het beschermde bos uit te trekken, op zoek naar eten en water. Op dit moment gebruiken boeren schrikdraad en vuurwerk om olifanten die hun gewassen plunderen tegen te houden. Stroomhekken zijn duur, onnatuurlijk en makkelijk door de intelligente dieren te omzeilen. Olifanten hebben zelfs al mensen verwond en gedood. Wanhopige boeren grijpen steeds vaker naar gewelddadige oplossingen. Zijn er dan geen vreedzame methoden? Jawel!

Onderzoekers in Kenia hebben aangetoond dat olifanten bang zijn voor bijen. Ze hebben zelfs een speciaal geluid om elkaar te waarschuwen als ze bijen signaleren. Experimenten hebben aangetoond dat bijen olifanten kunnen verjagen van plantages.
In Thailand heeft het Phu Luang Wildlife Research Station nu ook veelbelovende tests gedaan met bijenkorfhekken. Men hangt rond plantages bijenkorven op en verbindt die met elkaar door een ketting. Als een olifant een plantage probeert in te komen, raakt hij de ketting waardoor de korf beweegt. De bijen komen zoemend naar buiten en de olifant maakt rechtsomkeert. De honing levert boeren extra inkomsten.
In samenwerking met het Research Station en met lokale gemeenschappen start BTEH het project Bee the Change. We plaatsten in twee provincies bijenkorfhekken langs de grens van beschermde gebieden en meten de resultaten. We bouwen een netwerk van waaruit we deze simpele, natuurlijke win-winoplossing ook in andere provincies kunnen verspreiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten