donderdag 27 juni 2013

Honderdduizenden wilde dieren leven in gevangenschap in slechte omstandigheden. Europese dierenwelzijnsorganisaties luiden de noodklok 
Foto: Stichting Vier Voeters

Conferentie over welzijn vraagt om duidelijke maatregelen

Wildlife experts dringen bij de EU aan op betere leefomstandigheden voor wilde dieren in gevangenschap, naleving van bestaande wetgeving en gedegen educatie. Dat is de uitkomst van een tweedaagse conferentie, georganiseerd door dierenwelzijnsorganisaties STICHTNG VIER VOETERS en Born Free Foundation.

Samen met de Humane Society International (HSI), de Europese Federatie van Dierenartsen (FVE) en de Europese Coalitie ENDCAP werden op 19 en 20 juni meer dan honderd afgevaardigden bij elkaar gebracht. Vertegenwoordigd waren EU- instellingen, de lidstaten, de dierenwelzijnsbranche, dierentuinen, universiteiten en andere belangroepen. Het voornaamste doel van de conferentie was kennismanagement, vaststellen van problematiek, bestuderen van succesvolle situaties en tot praktische oplossingen komen, op zowel EU als nationaal niveau.


Foto: Stichting Vier Voeters

Ook welzijnseisen wilde dieren
Honderdduizenden wilde dieren leven in slechte omstandigheden en zijn gehuisvest op een manier die niet voorziet in hun basisbehoeften. De invoering van bepaalde welzijnseisen voor het houden van productiedieren, zou daarom ook moeten gelden voor wilde dieren. “Deze conferentie is de basis van de Europese norm voor de relatie tussen mens en dier,” zegt Marlene Wartenberg, directeur van het Europese beleidskantoor van  VIER VOETERS in Brussel. “Europa ’s visie voor dierenwelzijn tezamen met het Verdrag van Lissabon en Artikel 13 erkennen dieren als gevoelige wezens. Een duidelijk verbod op wilde dieren in circussen is daarom niet meer dan logisch.”

Problematiek
De Europese Commissie heeft met de EU Strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 het belang hiervan erkend. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de naleving van wetgeving omtrent dierenbescherming bij de lidstaten zelf ligt, hebben onderzoeken aangetoond dat de bevoegde instanties over te weinig middelen beschikken, specifieke kennis missen en niet de benodigde expertise hebben om aan de verwachtingen van  de Dierentuinrichtlijn te voldoen*.


Belangrijkste bevindingen conferentie
Tijdens de conferentie zijn maatregelen bepaald om de EU in de juiste richting te sturen.  De afgevaardigden zijn het erover eens dat een eenduidige strategie noodzakelijk is. De inzet van verschillende sectoren en stakeholders is vereist om het welzijn van wilde dieren in gevangenschap in Europa te verbeteren. “De talloze wilde dieren die wegkwijnen in dierentuinen, circussen, opvangcentra en zij die als huisdier worden gehouden, staan er niet langer alleen voor. Van nu af aan zal een krachtig team van vertegenwoordigers van de lidstaten, EU afgevaardigden, parlementariërs, wildlife experts, dierenartsen en advocaten intensief samenwerken om het lijden te beëindigen. Ik nodig iedereen die zich het lot van wilde dieren in gevangenschap aantrekt uit, om zich aan te sluiten,” aldus Will Travers, directeur van de Born Free Foundation.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten