dinsdag 14 mei 2013

'We zijn het MEGA zat!' U ook?
Twee foto's van een varkens megastal en een kuiken megastal. Mensen dit is toch vreselijk! Dieren zijn geen dingen!In megastallen hebben de dieren geen dierwaardig bestaan. 575 megastallen!!Waar moet dat heen? Protesteren dus!!

 
Wat  is een megastal?
 
Een megastal is een hele grote stal vol met dieren voor de productie van vlees of zuivel. Megastallen zijn minstens drie keer zo groot als een gemiddeld gezinsbedrijf.
Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Het veevoer wordt ver van de boerderij geteeld en met vrachtwagens aangevoerd. De mest en het slachtvee worden weer afgevoerd. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken. Daarom noemen we een megastal ook wel een veefabriek.

Je spreekt van een megastal bij de volgende aantallen dieren:
 • 7.500 vleesvarkens,
 • 1.200 fokvarkens,
 • 120.000 leghennen,
 • 220.000 vleeskuikens,
 • 250 melkkoeien of
 • 2.500 vleeskalveren.

Hoeveel megastallen zijn er in Nederland?In de vier belangrijkste provincies voor de veehouderij (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel) zijn er momenteel 242 megastallen met koeien en varkens. Met kippen, geiten en nertsen erbij zijn het er 375. In 2005 waren er nog slechts 95 megastallen met koeien en varkens. Dit aantal is in deze provincies dus meer dan verdubbeld.
Voor heel Nederland is door Milieudefensie een berekening gemaakt van het totale aantal megastallen. In 2010 waren er 575 megastallen, tegenover 184 in 2005!

Wat is er mis met megastallen?

De intensieve veehouderij is slecht voor het milieu, dieren en mensen:
 • er ontstaat een groot mestoverschot,
 • dieren worden behandeld als vleesmachines,
 • megastallen veroorzaken lokale milieuvervuiling zoals fijnstof,
 • er zijn risico's voor de volksgezondheid in verband met de kans op de verspreiding van ziektes,
 • het veevoer komt uit andere landen (bijvoorbeeld soja uit Latijns-Amerika) en veroorzaakt uitputting van de bodem daar,
 • veehouders zijn slachtoffer: voor iedere megastal sluiten minimaal drie gezinsbedrijven,
 • megastallen verpesten het landschap.
Kortom, een megastal is een extreme vorm van intensieve veehouderij waar we vanaf willen.


Op zaterdag 18 mei vindt op de Dam in Amsterdam de tweede ‘We zijn het MEGA zat’ manifestatie plaats tegen intensieve veehouderij en megastallen.

Het idee ontstond begin vorig jaar op Facebook na de massale protestbijeenkomst in Duitsland tegen de intensieve veehouderij: ‘Wir Haben Es Satt!’. Om duidelijk te maken dat ook Nederland hier helemaal klaar mee is, vond op 17 maart 2012 op de Amsterdamse Dam de eerste ‘We zijn het MEGA zat’ manifestatie plaats.

Het kan anders!

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is de bouw van megastallen een actueel onderwerp. Behalve op dierenwelzijn hebben de stallen negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. “Dieren in de industrie zien vaak geen daglicht, tot ze op transport gaan voor de slacht. Het hoeft niet zo te gaan, het kan anders,” aldus de initiatiefnemers van ‘We zijn het MEGA zat’. Het doel van de tweede protestactie is duidelijk: “alleen goed geïnformeerde consumenten kunnen de juiste keuzes maken”.

De ‘We zijn het MEGA zat’ manifestatie opent zaterdag 18 mei om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam met verschillende sprekers en een debat van Kamerleden Tjeerd van Dekken (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD), Henk van Gerven (SP) en Jesse Klaver (GL). Om 14.00 uur zullen de demonstranten een korte, vastgestelde route door Amsterdam afleggen. De protestactie eindigt om 15.00 uur en wordt afgesloten met een aantal toespraken en optredens van diverse artiesten.
Voor meer informatie en het dagprogramma, kijkt u hier.

Megastal voor legkippen
 
 

´We zijn het MEGA zat´ actie in 2012
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten