zaterdag 11 juli 2015

Het is droevig gesteld: Weidegang zuivelproducten meestal vervuild met stalmelk


        
Het is droevig gesteld met de verkrijgbaarheid van zuivelproducten die uitsluitend zijn gemaakt van melk van koeien die in de wei hebben gelopen. De meeste producten, waaronder kaas, toetjes en boter, zijn volgens de Dierenbescherming 'vervuild' met stalmelk. Hoewel nog tegen de 70% van de koeien weidegang krijgt, wordt slechts een klein deel van de zuivel van deze koeien apart opgehaald en verwerkt tot weidezuivelproducten.

Uit het vandaag gepresenteerde rapport ‘Maak van de melkveehouderij geen vee-industrie' blijkt dat de keuze in de winkel beperkt is tot dagverse en biologische zuivelproducten. Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming riep tijdens een bijeenkomst van de ondertekenaars van het Convenant Weidegang supermarkten en zuivelproducenten op hun aanbod koevriendelijkere zuivel snel te vergroten. 
 

Weidemelk gescheiden ophalen

Dat kan bijvoorbeeld door alle weidemelk gescheiden op te halen en apart te verwerken tot weidezuivelproducten. De Dierenbescherming doet een dringend beroep op de zuivelproducenten om melk van koeien, die wel weidegang hebben gekregen, niet langer te mengen met stalmelk. Producten als margarine en boter, slagroom, allerlei toetjes en kaas zijn daardoor niet of nauwelijks verkrijgbaar als weidegangvariant. Eigenlijk is kaas het enige niet-dagverse zuivelproduct dat (zij het heel beperkt) ook verkrijgbaar is met weideganggarantie. Terwijl juist bij kaas veel winst valt te behalen. Ruim de helft van de Nederlandse melk wordt gebruikt om kaas van te maken. Voor één kilogram kaas is bijna tien liter melk nodig.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten