woensdag 28 december 2016

Boer gebruikt drone om vogels te redden ( foto's )


Melkveehouder Anton de Wit uit Reeuwijk heeft hoge verwachtingen van een technisch hoogstandje. De weidevogel- drone moet uitsterven van de kievit en de grutto voorkomen.

De Wit kijkt ernaar uit om volgend jaar gebruik maken van zijn weidevogel drone: een speciaal ontwikkelde drone met een warmtecamera, die van 35 meter hoogte de legsels vindt en de coördinaten vastlegt.

Dan hoeft hij het nest alleen nog te markeren om te voorkomen dat het onder de maaimachine komt. Het opsporen van de nesten is namelijk een tijdrovend werk, waar vrijwilligers soms dagen mee bezig zijn. Kieviten zijn er meester in eierzoekers voor het lapje te houden. En grutto's weten hun nest zo goed onder het gras te verstoppen dat je het soms van een paar meter afstand nog niet ziet.


„Er zijn steeds minder vrijwilligers die de boeren komen helpen'', zegt De Wit, die zelf samen met een vrijwilliger de klus klaart. „De drone kan 30 tot 40 hectare afzoeken in een uur, daar is een vrijwilliger soms een dag mee bezig'', zegt De Wit, die honderd koeien heeft op 70 hectare grasland, pal naast de A12.

Anton de Wit doet niet alleen zelf aan weidevogelbeheer, hij coördineert dit bij de agrarische natuurverenigingen De Lange Ruige Weide en (deels) Weide- en Waterpracht. Dat beheer houdt niet alleen het markeren van nesten in, maar tal van maatregelen; zoals het uitstellen van maaien, het sparen van speciale kuikenvelden en stukjes extra natte weide creëren, het zogenoemde plas-dras.

Geen enkel nest

„Tot nu toe mogen we niet klagen over de weidevogelstand, maar we zien wel dat het aantal nesten sterk verschilt van polder tot polder'', zegt De Wit. „En dat is op mijn bedrijf hetzelfde: op sommige plekken gaat het goed, maar op andere percelen vind je geen enkel nest meer.''
Landelijk gezien is sinds 1960 meer dan 60 procent van de weidevogels verdwenen en bij de voortgaande schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw dreigt uitsterving van soorten als kievit, grutto en scholekster. Algemene oorzaken zijn: op de industriële weides van 100 procent Engels raaigras is geen bloempje of insect te vinden; de voor de boeren noodzakelijke lage waterstand en het mede daardoor steeds vroeger in het seizoen maaien van het gras.

Ook het toenemend aantal jagers speelt een rol: kraaien, roofvogels en vossen. En volgens De Wit kan ook de explosieve toename van het aantal ganzen meespelen, die 
de weidevogels zouden verdringen.
De weidevogeldrone helpt ook bij het zoeken naar wilde zwijnen
Volledig scherm 
De weidevogeldrone helpt ook bij het zoeken naar wilde zwijnen © Ruud Spoor

De Wit waakt dan ook voor al te hoge verwachtingen van het effect van de drone. „We kunnen met de drone zorgen dat veel meer nesten niet door mensenhanden vernield worden, maar bij het succesvol opgroeien en uitvliegen van de jongen spelen heel veel factoren een rol. En die heb je niet allemaal in de hand, hoe graag je dat ook zou willen als boer’’, zegt De Wit.
De gegevens, die de drone levert, kunnen ook helpen bij het benaderen van boeren die nog niet aan weidevogelbeheer doen of nog niet de juiste aanpak hebben. „Maar met de gegevens in de hand kun je makkelijker in gesprek gaan met de veehouder. Kijk, hier zitten zoveel nesten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle eieren uitkomen en de jongen ook daadwerkelijk uitvliegen.''

Drone

Toen De Wit begin dit jaar hoorde over de ontwikkeling van de weidevogel drone was hij meteen enthousiast en hij gaf aan er eentje te zullen aanschaffen, waarmee hij de verdere ontwikkeling mede mogelijk maakte. ,,Als je moet wachten op het moment dat de overheid over de brug komt, dan is het meestal te laat.''

Geen opmerkingen:

Een reactie posten