dinsdag 27 december 2016

Bekijk de VIDEO met de hoogtepunten 2016 van het International Fund for Animal WelfareOplossingen voor dieren via maatschappelijke partnerschappen: India, Kenia, Malawi

Een familiegroep olifanten drinkt water aan de oever van de rivier de Shire in Liwonde.Een familiegroep olifanten drinkt water aan de oever van de rivier de Shire in Liwonde.
Het IFAW ziet voor zichzelf een belangrijke taak als bruggenbouwer tussen dierenbeschermers en de lokale bevolking die zich langs de randen van kritische leefgebieden van dieren heeft gevestigd. In de meeste gebieden waar dieren het zwaar hebben of populaties teruglopen, hebben ook de mensen moeite om het hoofd boven water te houden.
Vooral in gebieden waar mensen dicht in de buurt van bedreigde diersoorten leven, zijn de problemen vaak urgent. Willen we de natuur op de lange termijn beschermen, dan is het van cruciaal belang dat we de problemen van de gemeenschappen rondom nationale natuurreservaten serieus nemen, en gemeenschappen betrekken bij zinvolle beschermingsmaatregelen.
En dat is de reden waarom het IFAW werkt aan oplossingen die zowel de dieren als de mensen ten goede komen.
We noemen een aantal recente projecten van het IFAW waarbij dit principe in de praktijk is gebracht:
IFAW-medewerker Mike Labuschagne in gesprek met een lokaal stamhoofd in Malawi.IFAW-medewerker Mike Labuschagne in gesprek met een lokaal stamhoofd in Malawi.

Voor Malawi, één van de armste landen van Afrika, zijn de nationale parken een belangrijke bron van inkomsten voor het toerisme. Het ontbreekt de regering echter aan de middelen om die parken goed te beheren. Het IFAW werkt daarom samen met het Department of National Parks and Wildlife van Malawi om een modelprogramma op te zetten in Liwonde National Park, dat later ook in andere gebieden kan worden toegepast.
We verbeteren de veiligheid in het park en verminderen het aantal conflicten tussen mensen en olifanten. Daarbij zetten we ook speciale programma's in om essentiële problemen van de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en voedselzekerheid, aan te pakken. Een goed voorbeeld is een project rond een visfarm die deze maand open zal gaan.

Het IFAW en de Wildlife Trust of India werken al jaren samen bij het redden van verweesde olifanten en neushoorns, die in Manas National Park worden uitgezet. Ook werken we samen met de lokale gemeenschappen om leefgebied in het park te beschermen tegen stropers en andere schadelijke activiteiten. Zo hebben we in mei huishoudens in de omgeving van Greater Manas National Park voorzien van fornuizen om het kappen van bomen in het park tegen te gaan.
Tot nu toe zijn 182 huishoudens voorzien van zo'n fornuis. Dit levert een besparing op van zo'n 2.500 bomen per jaar, doordat het brandstofverbruik door deze fornuizen omlaag gaat met ongeveer 1 kilo per persoon per dag. Daarmee zorgt het project voor betere leefomstandigheden voor de lokale gemeenschappen, en voor behoud van de natuur voor iedereen.

In Amboseli National Park in Kenia, waar de beroemdste olifantenpopulaties van Kenia leven, ligt het grootste deel van het kritische leefgebied van wilde dieren buiten de grenzen van het park. In de loop der jaren is de oprichting van 'groepsranches' van de Massaï langs de grenzen van Amboseli een bedreiging gaan vormen voor dit kritische leefgebied. Er ontstaan dorpen en kleine boerderijen, en grote veestapels. Op andere plaatsen vormen mijnbouwactiviteiten en commerciële landbouw een serieuze bedreiging.

Dat is de reden waarom het IFAW een historische pachtovereenkomst heeft gesloten met de gemeenschap van de Olgulului-Ololarashi Group Ranch (OOGR) in Amboseli. Met deze overeenkomst wordt 6500 hectare land gereserveerd voor de zogenaamde 'Kitenden Corridor'.
Bijna 1.600 Massaï-landeigenaren hebben elk een deelcertificaat ondertekend, waarmee ze instemmen met het verpachten van het land. Daarmee zijn ze onze partners in natuurbescherming geworden, en hebben ze de garantie van een vast inkomen voor hun gezin uit de pachtovereenkomst, terwijl ze tegelijkertijd land beschermen dat onmisbaar is voor gezonde olifantenpopulaties.
Het zijn slechts enkele voorbeelden van de inspanningen die het IFAW doet om lokale gemeenschappen te betrekken bij de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor natuurbescherming op de lange termijn.
Deze praktijkprojecten zijn niet alleen effectief, maar dienen ook als voorbeeld voor een aanpak die door het IFAW, andere non-profitorganisaties, regeringen en gemeenschappen kan worden toegepast bij het vinden van praktische oplossingen die bijdragen aan een humanere wereld.
--AD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten