dinsdag 25 februari 2014

Schokkend! 2 baby-tijgertjes op een bedrijfsfeest in Amsterdam...dat dit mag in Nederlamd!!

Baby-tijgers in beslag genomen op Amsterdams bedrijfsfeest

25 feb 2014 - Categorie: Algemeen

Baby-tijgers in beslag genomen op Amsterdams bedrijfsfeest
Dierenbescherming Amsterdam kreeg onlangs een melding van een genodigde van de openingsparty van het bedrijf Paymentwall. Het Amerikaanse software bedrijf opende op 11 februari een vestiging in Amsterdam en om dit te vieren moesten de gasten op ludieke wijze vermaakt worden.
De genodigde verbaasde zich over de aanwezigheid van twee baby-tijgers die ter sfeestvermaak aan de genodigden werden aangeboden, van hand tot hand gingen en besloot melding te maken bij Dierenbescherming Amsterdam.
De melder heeft op advies van Dierenbescherming Amsterdam 144 gebeld en van daaruit is de melding doorgezet naar de NVWA. De tijgers zijn tijdens het feest in beslag genomen, er is een boete gegeven en de dieren zijn elders in bewaring gebracht. De tijgers zijn in beslag genomen omdat de begeleider geen CITES papieren had voor de dieren. Dit betekent dat de dieren illegaal in Nederland verblijven. Helaas is het met de benodigde papieren toegestaan om exoten als tijgers  bedrijfsmatig te verhuren.
De Dierenbescherming maakt zich grote zorgen over de handel in exoten, is tegen het bedrijfsmatig verhuren van exoten en het houden van exoten als huisdier. Dierenbescherming Amsterdam is heel blij met de opmerkzaamheid van de melder en roept iedereen op om altijd melding te maken indien er op (bedrijfs)feesten en partijen ter vermaak exotische dieren worden gebruikt. Indien zich een dergelijke festiviteit in de openbare ruimte afspeelt is het van belang om naast melding bij 144 ook kritische vragen te stellen bij de gemeente. Denk hierbij aan de inzet van bijvoorbeeld kamelen.
Exotenhandel
Nederland telt steeds meer exotische huisdieren. De handel is omvangrijk. Alleen het aantal ingevoerde tropische vissen ligt al rond de 20 miljoen per jaar. Het aantal reptielen/amfibieƫn ligt rond de 130 duizend per jaar, waarvan circa honderdduizend schildpadden.
Transport
Voor elke wasbeer, papegaai, aap of schildpad die in Nederland terechtkomt, zijn tijdens de vangst en het transport al minstens zo veel soortgenoten omgekomen. Dieren sterven een hongerdood of overlijden door stress. Tussen de 40 en 60 procent overleeft het transport niet. Hoewel er Europese regels zijn voor het transport voor dieren in vliegtuigen, komen regelmatig vele dieren om. Doodsoorzaken zijn stress, overbevolking, zuurstofgebrek, temperatuurverschillen, ruwe behandeling en ernstige watervervuiling. Voor het transport over de weg of op een boot bestaan geen regels en zijn de dieren dus aan de willekeur van de handelaar overgeleverd.
Handel
Enkele schokkende feiten over de handel in exotische dieren:
  • Bij de vraag naar exotische dieren spelen factoren als marktwaarde, aaibaarheid of exclusiviteit een belangrijke rol.
  • Bijna alle dieren zijn binnen de Europese Unie makkelijk verkrijgbaar. Dus ook dieren ongeschikt als huisdier (python, grijze roodstaartpapegaai en apen), gevaarlijke dieren (beren, krokodillen, gifspinnen en slangen), dieren die de inheemse natuur bedreigen (wasberen, waterschildpadden, reuzepadden) en dieren die een groot risico vormen voor de gezondheid van mens en dier (vogels, roofdieren, apen en hoefdieren).
  • De handel in bedreigde diersoorten gebeurt systematisch. Zo worden deze dieren als 'gefokte dieren' te koop aangeboden en met valse documenten aan elke willekeurige koper geleverd.
  • Consumenten hebben vaak geen kennis van de behoefte, kracht en omvang van een exotisch dier.
  • De handel in exotische dieren is praktisch probleemloos, omdat er weinig eisen worden gesteld aan vakbekwaamheid, huisvesting, transport of verzorging. De illegale importmogelijkheden bijna onuitputtelijk zijn. Het toezicht tekortschiet, waardoor dieren ontraceerbaar verplaatst kunnen worden.
  • Kenmerkend voor de handel is de grote doorstroomsnelheid. Het dier verblijft nergens lang. Investering in huisvesting blijft tot een minimum beperkt, waardoor de huisvesting niet of nauwelijks tegemoet komt aan de behoeften van het dier.
  • De dieren worden zo veel mogelijk aangepast aan de wensen van de klant. Dit gebeurt door extreem vroege isolatie van het moederdier, waardoor inprenting op de mens kan plaatsvinden. Het operatief verwijderen van organen die overlast bezorgen (sterilisatie, nagel- en tandverwijdering en klierverwijdering) en onderwerping door systematische afstraffing of uithongering.
 Bron: Dierenbescherming Amsterdam

2 opmerkingen: