vrijdag 1 mei 2015

Er komen nieuwe regels voor langeafstandstransport van vee maar wie gaat het controleren?

Nieuwsbericht van: www.ciwf.nl

 
Diertransporten vanuit Europa moeten ook buiten de EU aan de Europese dierenwelzijnsregels voldoen, zoals verplichte pauzes voor drinken en eten. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De bescherming houdt niet op bij de EU grenzen, zoals eerder het geval was.

Voorzichtig juichen

De uitspraak van het Hof is een doorbraak voor de dieren, maar toch juichen wij nog slechts voorzichtig. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland: Aan de vreselijke omstandigheden waar Europees vee nu in terecht komt in landen zoals o.a. Libië, Egypte en Turkije, moet met deze uitspraak een einde komen. Wij willen nu zien dat de EU daadwerkelijk ook alles in het werk stelt om deze regels te handhaven. Te vaak worden de EU welzijnsregels voor diertransporten slecht nageleefd en zijn de dieren de dupe.”

Rust, eten en drinken

De EU regels stellen dat runderen en schapen maximaal 29 uur mogen worden vervoerd, waarna ze moeten worden uitgeladen en een pauze van 24 uur krijgen om te rusten, te eten en te drinken. Transporteurs moeten nu een concrete planning van de reis overleggen, waarbij ze rekening houden met deze voorschriften, zowel in het deel van de reis in Europa, als daarbuiten. Als een dergelijke planning ontbreekt mag het routeplan niet worden goedgekeurd en mag het transport niet de weg op. Aanleiding voor de nieuwe regels is een Duitse zaak waarbij een transport naar Oezbekistan werd verboden, omdat de dieren 146 uur zonder pauze moesten rijden in landen buiten de EU.

Wij gaan door

Natuurlijk is deze uitspraak een stap in de goede richting, maar het is niet voldoende. Wij blijven streven naar een algeheel verbod op verre veetransporten. De nieuwe regels hebben bovendien geen betrekking op slacht. Kortgeleden nog maakten onze onderzoekers schokkende opnames van Europees vee dat op afschuwelijke wijze onverdoofd wordt geslacht in Gaza.( zie video )  Geert Laugs: Wij zullen campagne blijven voeren tot de verre veetransporten de wereld uit zijn en alle landen humane slachtmethodes hanteren.”

https://youtu.be/wugTsmasjqw   Deze video kan als schokkend worden ervaren

Stop verre veetransporten!  Petitie :

http://actie.ciwf.nl/ea-action/action?ea.client.id=1771&ea.campaign.id=34386

 Dagelijks worden er duizenden landbouwdieren over verre afstanden door Europa vervoerd. Dicht op elkaar gepakt staan de dieren in overvolle veewagens. Soms duren de transporten wel vijftig uur. Extreme weersomstandigheden, zoals kou of hitte, zijn geen reden voor de chauffeur om te stoppen. Eenmaal aangekomen op de bestemming zijn veel dieren uitgeput, uitgedroogd of dood.
 

Miljoenen dieren

In 2011 exporteerde Nederland bijna zeven miljoen biggen naar verschillende landen in Europa. Meer dan 1,5 miljoen van deze levende biggen werden op transport gezet naar Italië, Spanje, Polen, Roemenië en Hongarije. In hetzelfde jaar importeerde Nederland bijna 900.000 jonge kalveren. Meer dan 200.000 van deze dieren kwamen van ver, bijvoorbeeld uit Polen, Litouwen of Ierland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten