vrijdag 1 juli 2016

In Nederland komen 30% van de koeien nooit meer buiten.....
 
 Dierenbescherming en Milieudefensie pleiten voor wetgeving voor weidegang

De Dierenbescherming en Milieudefensie pleiten voor wetgeving voor weidegang. Steeds meer melkveebedrijven steken de grens van extensieve naar intensieve veehouderij over. Allerlei stimulerende maatregelen hebben niet kunnen verhinderen dat inmiddels 30% van de koeien nooit meer een weiland ziet. Initiatieven vanuit de markt zijn niet voldoende. Daarnaast zijn er ontwikkelingen die het behoud van de koe in de wei tegenwerken.

Stimuleren en begeleiden van weidegang blijft belangrijk en het is altijd beter wanneer melkveehouders vanuit hun eigen motivatie - en niet omdat het moet - voor weidegang kiezen. Maar gezien het belang van weidegang voor het welzijn van runderen zou al dan niet weiden geen vrije ondernemerskeuze moeten zijn. Net zo min als het vervuilen van het milieu of het blootstellen van werknemers aan gevaren dat zijn. Het zou voor een overheid die zegt bij haar beleid uit te gaan van de intrinsieke waarde van het dier logisch moeten zijn weidegang tot wettelijke norm te verheffen, zo vindt de Dierenbescherming.

Milieudefensie constateert dat nog lang niet alle zuivelorganisaties hun boeren voor weidegang een premie van minimaal 1 cent per liter betalen en dat de kwantumtoeslag, een premie voor bedrijven die veel melk produceren, nog volop wordt toegepast. Deze kwantumtoeslag kan de boer meer opleveren dan de weidepremie en stimuleert dus schaalvergroting. Daarnaast zijn er volgens Milieudefensie ontwikkelingen buiten het convenant weidegang die het behoud van de koe in de wei tegenwerken. Zoals het bij sommige zuivelorganisaties verplichte nutriëntenbeheer. Ook het stimuleren van vergisting van mest, zoals door FrieslandCampina, werkt remend op het toepassen van weidegang. De organisatie wil dat de overheid het heft in handen neemt door nieuwe afspraken te maken in het convenant weidegang en weidegang wettelijke verplicht te stellen voor bedrijven die willen uitbreiden. Daarnaast door bedrijven te verplichten te beschikken over voldoende weilanden om de koe te laten weiden.


bron: Dierenbescherming / Milieudefensie, 30/06/16

Geen opmerkingen:

Een reactie posten