woensdag 4 januari 2017

Definitief einde aan bontindustrie Kroatië......35 bontfokkers sluiten hun deuren


Na een 10-jarige transitieperiode is deze week een definitief einde gekomen aan de bontindustrie in Kroatië. De inwerkingtreding van het verbod op het fokken van dieren voor hun vacht is het resultaat van een langdurige en hardnekkige strijd van burgers, deskundigen en dierenbeschermingsorganisaties, terwijl de bontfokkers alles op alles probeerden te zetten om het verbod onderuit te halen.

Zo werd er binnen de Kroatische regering eerst gedebatteerd over een uitzondering in de wet voor chinchilla’s. Toen dat niet lukte, probeerden de fokkers de overgangsperiode met een jaar te verlengen. Deze week werd besloten dat er geen uitzondering in de wet komt; per direct moeten alle 35 bontfokkerijen hun deuren sluiten.Onze partnerorganisatie in Kroatië heeft aangeboden de overgebleven chinchilla’s te huisvesten en zal er samen met het ministerie op toe zien dat de fokkerijen daadwerkelijk op non-actief gaan

Bont voor Dieren voerde samen met haar internationale partners van de Fur Free Alliance de druk op de Kroatische regering op om het fokverbod te handhaven. Zo deed Bont voor Dieren aan de Kroatische Minister van Landbouw een dringende oproep per brief om de huidige dierenbeschermingswet in stand te houden. Ook riep Bont voor Dieren haar volgers op om protest aan te tekenen via een digitale brief. Vanuit het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken werd er ook een brief verstuurd om steun te betuigen aan het Kroatische bontfokverbod. Met de inwerkingtreding van het bontfokverbod is Kroatië een van de voorlopers op het gebied van dierenwelzijn in Europa.

Lees hier meer over het Kroatische bontfokverbod:Kroatisch bontfokverbod blijft van kracht
Wereldwijd steun voor het Kroatische bontfokverbod
Bontfokverbod in Kroatië ernstig onder druk
Help de chinchilla’s in Kroatië

Geen opmerkingen:

Een reactie posten