dinsdag 24 januari 2017

Enorme groei in biologisch gehouden kippen en runderen.....3 miljoen kippen en 70.000 runderen

@ bioboer.

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer biologisch gehouden kippen en -koeien. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal biologisch gehouden kippen in de jaren 2011 tot en met 2016 met bijna twee derde is gegroeid tot 3 miljoen stuks. Het aantal biologisch gehouden runderen verdubbelde in die periode tot bijna 70.000 dieren.

Ondanks de enorme groei werd in 2016 nog altijd slechts drie op de honderd kippen in Nederland biologisch gehouden. Het aantal bedrijven dat zich bezighield met de biologische pluimveehouderij steeg in de afgelopen vijf jaar met 24 procent. Bij de koeien besloeg het aandeel biologische gehouden dieren slechts 2 procent van de totale veestapel. Het areaal biologisch grasland steeg daarbij met ruim 10 procent.


Sowieso groeit het aantal biologische boeren in Nederland. Momenteel telt Nederland circa 1400 biologische bedrijven, 2 procent meer dan in 2011. Het landbouwoppervlakte dat zij in gebruik hebben, nam in de afgelopen vijf jaar met bijna 10 procent toe tot ongeveer 52.000 hectare.
Het aantal biologische akkerbouwbedrijven steeg in de afgelopen vijf jaar met 4 procent tot 539. Deze bedrijven waren goed voor 10.000 hectare grond, 2 procent meer dan in 2011. De biologische tuinbouw op open grond zag het areaal grond met 43 procent stijgen. Onder glas nam het aantal telers af, terwijl qua oppervlakte de biologische glastuinbouw wel in de lift zat.

Ook in de varkenssector is er een groei in biologisch gehouden dieen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten