woensdag 8 maart 2017

Kort geding: Grote schadepost voor pluimveehouders vrije- uitloop eieren door ophokplicht nu scharreleiVrije uitloop pluimvee-houders spannen kort geding aanHans en Anne-Greet Wilting gaan een kort geding starten tegen de overheid. Zij vinden dat er geen begrip is voor de positie van pluimveehouders met vrije uitloopkippen en de schade die deze bedrijven dagelijks lijden.

Hans en Anne-Greet Wilting hebben een gemengd bedrijf met 95.000 vrije uitloop kippen en akkerbouw in het Groningse Stadskanaal. Zaterdag 4 maart stelden zij een brief op om collega pluimveehouders te vragen het kort geding mee op te starten.

Juridisch advies
Wilting heeft juridisch advies ingewonnen bij een advocaat met specialistische kennis van het agrarisch recht, mr. dr. J.G.A. Linssen van Linssen Woodrow De Ruijter Advocaten in Tilburg. Anne-Greet Wilting: „Ons bedrijf heeft schade. Daarvoor zullen we zelf duitloope verantwoordelijkheid en maatregelen moeten nemen. Binnen LTO of NVP zijn alle deelsectoren van pluimvee vertegenwoordigd. Wij, als vrije uitloop pluimveehouders, voelen ons weinig gehoord en denken dat een kort geding de snelste weg is om iets te bereiken. Daarom willen we een kort geding tegen de overheid te starten. Jack Linssen zal ons als raadsman bijstaan.”

Kort geding
In dit kort geding willen ze het volgende onder de aandacht van de rechter brengen:
  1. Billijkt de huidige stand van zaken omtrent de vogelgriep het laten voortduren van de ophokplicht;
  2. Verzoek om duidelijke criteria wanneer en onder welke omstandigheden de ophokplicht wordt opgeheven;
  3. Eurocommissaris Hogan houdt vast aan de twaalf weken regeling. Voor de schade die pluimveehouders hierdoor lijden stelt hij EU gelden beschikbaar. Voorwaarde hierbij is dat de Nederlands overheid voor de helft aan deze compensatieregeling bijdraagt. Staatsecretaris Van Dam weigert dat. Ons inziens is het niet redelijk en billijk dat de vrije uitloop pluimveehouders niet gecompenseerd worden.
Anne-Greet Wilting: „Misschien dat er nog andere punten naar voren kunnen worden gebracht, de advocaat is dit nu nader aan het bestuderen.

Meedoen
Tientallen pluimveehouders met vrije uitloop kippen hebben al toegezegd mee te doen aan dit kort geding. Een grote groep creëert draagkracht vanuit de sector alsook kunnen de kosten die gepaard gaan met het kort geding door de groep worden gedragen. De kosten, voorlopig geraamd op ongeveer €10.000, bestaan uit advocaatkosten, kosten derden (griffiekosten en deurwaarderskosten) en eventueel kosten van deskundigen mocht de Rechtbank hiertoe verzoeken. Tevens dient opgemerkt te worden dat bij het voeren van gerechtelijke procedures rekening gehouden moet worden met een eventuele proceskostenveroordeling.
Pluimveehouders die als eiser deel willen nemen aan dit kort geding kunnen dit schriftelijk uiterlijk op 8 maart a.s. per email  laten weten. Voor mondelinge toelichting kunnen pluimveehouders bellen met Hans of Anne-Greet Wilting op telefoonnummer 0599 610493.

Anne-Greet Wilting: „We hebben de laatste dagen veel telefoontjes en mails gehad. De bio pluimveehouders hebben een organisatie, wij als vrije uitloop pluimveehouders niet. Het voelt goed om te merken dat er samenhang is en dat we de overheid een boodschap afgeven dat we met heel veel vrije uitloop pluimveehouders zijn die nu dagelijks veel schade ondervinden zonder uitzicht op enige oplossing.
 
Tekst:Monique van Loon

Geen opmerkingen:

Een reactie posten