donderdag 1 juni 2017

Het geredde baby luipaard Dotty is nu 18 maanden oud en klaar voor een terugkeer naar het wild ( video )Vorige maand bezocht ik Dotty, een geredde luipaard die op dit moment een rehabilitatietraject doorloopt dat haar voorbereidt op een terugkeer naar het wild. Dotty werd in Tsavo East National Park gered door een ranger van de Kenya Wildlife Service (KWS) toen ze nog maar net twee weken oud was. Haar ogen waren toen nog niet eens helemaal open. De ranger bracht haar naar Tsavo Trust, een natuurbeschermingsorganisatie in de buurt van het nationale park. Officials van de KWS gaven de vereiste toestemming om Dotty op te vangen en voor te bereiden op een terugkeer naar de vrije natuur. Het IFAW werkt samen met Tsavo Trust en stelt de middelen en de expertise beschikbaar voor haar verzorging en rehabilitatie.

Dotty is nu anderhalf jaar oud en het is duidelijk dat ze er behoefte aan heeft om meer tijd alleen in het wild door te brengen. Daarom hebben we een speciaal Post-Release Monitoring-plan (PRM) voor na haar vrijlating opgesteld. Met dit PRM-plan kunnen we gegevens verzamelen over het leefgebied dat ze kiest, de afmetingen van haar territorium, bewegingspatronen, mensenmijdend gedrag, individueel gedrag, of ze in leven blijft en, in het ernstigste geval, haar doodsoorzaak. Deze informatie geeft ons inzicht in hoe goed Dotty's rehabilitatieproces haar heeft voorbereid op haar vrijlating.

Hier geldt het bekende gezegde ‘meten is weten’. Daarmee bedoelen we dat je noodzakelijke aanpassingen in je proces alleen kunt doorvoeren, als je succes definieert en de vorderingen naar dat succes meet. En dat geldt zeker voor de doelstellingen die het IFAW hanteert bij het redden van wilde dieren: we willen ze redden, rehabiliteren en vervolgens weer uitzetten in veilige leefgebieden. Met Post Release Monitoring meten we het succes van individuele gerehabiliteerde dieren.
We spreken van een succes als de resultaten bij een gered dier vergelijkbaar zijn met die van zijn wilde tegenhangers. Kort gezegd streven we naar de volgende resultaten:
  • Dat ze zichzelf kunnen voeden met geschikt, in de natuur beschikbaar voedsel
  • Dat ze zich gedragen op een manier die sociaal acceptabel is voor hun soortgenoten
  • Dat ze mensen mijden
  • Dat ze zich voortplanten
Onderdeel van Dotty's PRM-plan is het gebruik van een gps-halsbandzender waarmee we haar bewegingen op afstand kunnen volgen. Deze zender zendt met specifieke tussenpozen een signaal uit waaruit we kunnen opmaken waar ze zich bevindt. We kunnen hem ook gebruiken om te bepalen hoe snel ze zich verplaatst. En op basis van deze gegevens kunnen we ook een gefundeerde inschatting maken van wanneer ze slaapt, haar territorium verkent of zelfs wanneer ze een prooi heeft weten te vangen. We zijn ook van plan wildcamera's te plaatsen om Dotty en andere diersoorten in haar territorium vast te leggen. Met elke mijlpaal die ze na haar vrijlating passeert, hopen we dat we haar op een dag met haar eigen welpen zullen zien, zoals kortgeleden ook is gebeurd bij een Amoertijger die het IFAW in 2014 in Rusland vrijliet.
We houden je op de hoogte van Dotty's verdere vorderingen.
--MW

1 opmerking: