dinsdag 13 juni 2017

Stichting AAP: Lucky's vrijlating vanuit Lilongwe Wildlife Center Malawi ( Een must see video )AAP over de grens

Stichting AAP is in Nederland vooral bekend als opvanglocatie voor exotische zoogdieren in Almere. Veel minder bekend en zichtbaar voor het publiek, is het werk dat we doen achter de schermen en over de landsgrenzen. In Malawi heeft AAP onlangs een wildlife project ondersteund. 
Malawi
Malawi is één van de armste landen in de wereld, met tegelijkertijd één van de snelst groeiende bevolkingen. Rijk is het Afrikaans land aan biodiversiteit. Zelfs de iconische ‘Big Five’ zijn er te vinden. Helaas worden de wilde dieren en natuurlijke hulpbronnen zeer serieus bedreigd. Dieren worden in het wild vermoord voor hun vlees (bushmeat), hoorn of gevangen om illegaal verhandeld te worden als exotisch huisdier. Deze kwalijke praktijken, die aan de orde van de dag zijn in Malawi, veroorzaken immens leed voor individuele dieren en bedreigen soorten met uitsterven. Malawi’s zwakke wetgeving, slechte rechtshandhaving en corruptie, maken het land aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad. Momenteel is Malawi’s Zuid-Afrika’s belangrijkste doorvoerhaven voor ivoor en andere producten van wilde dieren.           
Aan de kaak stellen
Dat moet een halt worden toegeroepen vindt ook AAP. Daarom sloot de stichting zich vorig jaar aan bij een grootschalige wildlife project van de Lilongwe Wildlife Trust (LWT). Deze Malawische organisatie richt zich, net als AAP, op het beïnvloeden van landbestuurders, waarbij het doel is wetgeving over wilde dieren in landen over de hele wereld te herzien en de handhaving van wetten te verbeteren. Daarnaast worden de wilde dieren fysiek beschermd tegen stropers in hun natuurlijke leefgebied. LWT is geen onbekende van AAP. Beide organisaties hebben al jaren een band. AAP draagt structureel bij aan de verzorging van dieren in het opvangcentrum van LWT, geeft advies en deelt expertise en helpt met de werving van vrijwilligers.
Lokale bevolking
Maar de belangrijkste pijler in het project is de (lokale) bevolking. Toekomstig behoud van wild-life en natuur lukt namelijk alleen als de mensen in Malawi duurzaam met hun natuur en dieren omgaan. In de beschermde gebieden van Nyika, Vwaza, Kasungu en Salima zijn daarom kleinschalige levensonderhoud en educatieve projecten opgezet. Volwassenen leren lezen en schrijven, kinderen worden bewust gemaakt van natuurbescherming en voor het dagelijkse leven worden duurzame alternatieven aangeboden. Soms is dat zoiets simpels als niet-vervuilende briketten voor het stoken van vuurtjes, het planten van bomen of mensen leren hoe ze bijen kunnen houden.
Stop wildlife crime 
Sinds president Mutharika van Malawi en vijftien ambassadeurs van verschillende landen, waaronder de grootste afzetmarkt China, het project hebben omarmd (bekijk hier het Engelstalig filmpje), is er veel aandacht voor de boodschap van LWT, AAP en andere internationale partners. Zo is er, mede dankzij de financiële bijdrage van AAP, een internationale film gemaakt over de illegale handel in ivoor en andere ongeoorloofde producten. Ook de nationale televisie- en radioprogramma’s besteden uitgebreid aandacht aan de Stop Wildlife Crime campagne. Dat draagt allemaal bij aan hoe wordt gedacht over natuur en wilde dieren en dat is weer verbonden met hoe we ze behandelen.
Succes
Dankzij de gezamenlijke inzet, is er inmiddels reden voor enig optimisme. In één jaar tijd is namelijk veel bereikt. Zo werden er in 2016 101 handelaars gearresteerd. Dat is tien keer zoveel als in de hele periode 2008 tot 2015 bij elkaar. En hield de gemiddelde straf tussen 2008 -2015 een boete van slechts $40, - in en geen detentie, in 2016 werden de arrestanten gemiddeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ook werd er afgelopen jaar 955 kilo ivoor onderschept en in beslag genomen. Ivoor waarvoor heel veel olifanten zijn gedood. Het beste nieuws is dat in de beschermde gebieden sinds 2016 geen enkele olifant meer is gedood door toedoen van een mens. Dat is ook de verdienste van iedereen die AAP ondersteunt met donaties en/of recycle producten. Mede namens LWT en Malawi, dank daarvoor!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten