donderdag 22 juni 2017

Jaarlijks 640.000 ton aan spooknetten in de oceanen oorzaak dood van honderdduizenden dierenNederlandse steun voor strijd tegen spooknetten 

  • Op de eerste Oceanenconferentie van de Verenigde Naties ooit, heeft Nederland officiële steun gegeven aan het Global Ghost Gear Initiative.
  • Dit initiatief bindt de strijd aan tegen de 640.000 ton vistuig dat jaarlijks in de wereldzeeën terecht komt en als ‘spooknetten’ de dood veroorzaken van honderdduizenden walvissen, dolfijnen, zeehonden, zeeschildpadden en zeevogels. 
Tijdens de Oceanenconferentie van de Verenigde Naties  in New York plaatsvond, heeft Nederland steun toegezegd aan het Global Ghost Gear Initiative, dat tot doel heeft verloren of gedumpt vistuig in de oceanen terug te dringen. 

Beter bekend als ‘spooknetten’, veroorzaken visnetten, vislijnen en ander vistuig dat op zee wordt gedumpt of verloren gaat grote schade aan het leven in zee: dieren raken erin verstrikt en verdrinken of sterven van honger en uitputting. Jaarlijks gaat het om naar schatting 640.000 ton aan vistuig verantwoordelijk voor honderdduizenden slachtoffers. Studies laten zien dat ruim 800 diersoorten de schadelijke gevolgen ondervinden van deze vorm van afval in zee, waaronder walvissen, dolfijnen, zeehonden, zeeschildpadden en zeevogels. Vistuig is zo ontworpen dat het sterk en duurzaam is en niet snel afbreekt in zee; verloren netten kunnen tot wel 600 jaar blijven ‘spookvissen’ en belasten zo visbestanden die sowieso al onder druk staan. 

Met het tekenen van de steunverklaring voor het Global Ghost Gear Initiative committeert Nederland zich om de staat van marine ecosystemen te verbeteren, dieren in zee te beschermen en bij te dragen aan het waarborgen van het levensonderhoud van mensen die van de zee afhankelijk zijn. Dit draagt bij aan de wereldwijde Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, waarvan Doel 14 zich richt op de oceanen en oproept om in 2025 een sterke vermindering van de vervuiling van de zeeën, waaronder door spooknetten, te realiseren. 

World Animal Protection heeft het Global Ghost Gear Initiative (GGGI) ontwikkeld om samen met overheden, NGO’s, universiteiten en de visserijsector economisch haalbare oplossingen te genereren die spooknetten verminderen en zo zeedieren beschermen. Pascal de Smit, directeur World Animal Protection Nederland, is blij met de politieke steun van de Nederlandse overheid: ‘Spooknetten zijn een reusachtig en wereldwijd probleem, waarvoor internationale samenwerking nodig is om ‘Duurzaamheidsdoel 14’ van de Verenigde Naties te realiseren. Het Global Ghost Gear Initiative is daarvoor dé partner. Maar zonder steun van overheden komen we nergens. Zeker van een zeevarend land als Nederland, met een sterk ontwikkelde visserijsector, is steun van groot belang.’ 

Het Global Ghost Gear Initiative staat geregistreerd als vrijwillig commitment voor de VN oceanenconferentie:  https://oceanconference.un.org/commitments (Engelstalig).

pastedGraphic.png

Over World Animal Protection:
World Animal Protection is een wereldwijde dierenbeschermingsorganisatie die samenwerkt met overheden, bedrijven, NGO’s en burgers om bescherming te bieden aan dieren in het wild, dieren in de veehouderij, gezelschapsdieren en dieren die het slachtoffer zijn van natuurrampen. Voor meer informatie: worldanimalprotection.nl 

Over Global Ghost Gear Initiative (GGGI):
Het Global Ghost Gear Initiative (GGGI) is een cross-sectorale alliantie gericht op het genereren en promoten van oplossingen voor het probleem van vistuig dat op zee wordt verloren of gedumpt. De GGGI heeft als doel de gezondheid van marine ecosystemen te bevorderen, zeedieren te beschermen en bij te dragen aan de menselijke gezondheid en het levensonderhoud van mensen die hiervoor van de zee afhankelijk zijn. Voor meer informatie over het Global Ghost Gear Initiative: www.ghostgear.org (Engelstalig)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten