vrijdag 19 april 2013

De das in Nederland vogelvrij? Laat het niet gebeuren!!
Wetsontwerp ‘Wet Natuur’ rampzalig voor dassen


In de nieuwe ‘Wet Natuur’ worden alleen nog de met acuut uitsterven bedreigde diersoorten beschermd, zoals de otter en de korenwolf, om een directe aanvaring met Brussel te voorkomen.

Echter alle andere diersoorten raken hun bescherming kwijt, ook kwetsbare soorten, waar het na veel inspanning weer iets beter mee gaat, zoals de das.
Het komt er op neer, dat alleen opzettelijk doden verboden is, verder is vrijwel alles toegestaan.

Weg bescherming van burchten, foerageergebied en leefgebied, weg verbod op verstoren en verontrusten van dassen. Ook het systeem van schadevergoeding en gedoogovereenkomsten aan boeren gaat op de helling.

Als enige diersoort in Nederland is de das onvoorstelbaar kwetsbaar; hij is namelijk altijd thuis. Zijn eeuwenoude burchten zijn makkelijk te vinden, mede omdat hun even oude wissels je er moeiteloos naar toe leiden.
Iedereen kan begrijpen wat er nu te gebeuren staat met de net weer op adem gekomen dassenbevolking. In Nederland zullen we snel weer terug zijn op het niveau van 1980, het jaar waarin voormalig minister Braks van het CDA een reddingactie is gestart om de das te redden.

Das&Boom blijft juridisch monitoren

De bezuinigingen van het kabinet Rutte I hebben Das&Boom genoodzaakt haar activiteiten begin 2011 weer over de volle breedte uit te breiden. Das&Boom is nog steeds bezig met de juridische toetsing van het natuurbeleid. Want ondanks de huidige voornemens van het nieuwe kabinet, vinden veel ingezette bezuinigingsmaatregelen nog steeds doorgang. Het blijft noodzakelijk om juridisch te toesten of wezenlijke onderdelen van beleid gaan breken met het beleid van het vorige kabinet. Deze activiteiten kosten veel geld. Steun Das&Boom hierbij:

 http://www.dasenboom.nl/

Lees alles over de das

http://www.dasenboom.nl/de%20das.html

  
Foto van een dassenburcht

Artikel met dank aan Das en Boom      

Geen opmerkingen:

Een reactie posten