woensdag 24 april 2013

Hartverwarmend project in Frankrijk: Zorg en hulp voor daklozen en hun geliefde honden
Ook hier weer een prachtig project van het IFAW:

In de Franse stad Reims loopt sinds enige tijd het CAIR-project: een opvang- en informatiecentrum, waar daklozen uit de stad met hun hond of kat terecht kunnen. Het project wordt gerund door het International Fund for Animal Welfare IFAW en is gericht op de verbetering van de gezondheid van zowel de dieren als hun dakloze eigenaren, die onder zulke moeilijke omstandigheden moeten leven.

De afgelopen twintig jaar zien we in de steden steeds meer jonge mensen die samen met hun huisdier op straat leven. Het IFAW heeft zich daarom verdiept in de complexe band tussen deze dieren en hun dakloze eigenaren, en in de problemen die het hebben van een huisdier met zich meebrengt als je op straat leeft.

Tijdens hun onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het meest geliefde huisdier onder daklozen nog altijd de hond is. Een hond is als een reddingslijn, een geliefd familielid en een beschermer en biedt troost in moeilijke situaties.

We hebben gezien hoe nauw de band tussen dier en baasje kan zijn. Soms is deze band nog het enige wat een volledige breuk met de maatschappij in de weg staat, een maatschappij die daklozen genadeloos afwijst en vooralsnog  zich niet of nauwelijks bekommert om deze mensen en hun trouwe viervoeters.

Daarom ontstond het idee om, met steun van lokale maatschappelijke organisaties, een centrum op te zetten waar deze dieren tijdelijk terecht kunnen, zodat hun baasjes hun handen vrij hebben om de eerste stappen te zetten op weg naar herintegratie in de maatschappij (doktersafspraken, sollicitatiegesprekken, etc.).

Daarnaast gaat het centrum verantwoord voedsel, materialen en scholingsadviezen verstrekken, waarbij ook ruimte is voor een luisterend oor en respect voor de band tussen mens en hond wordt bevorderd.

Terwijl we de komende maanden wachten tot dit centrum helemaal klaar is voor de opening, blijft het IFAW gewoon diergeneeskundige hulp bieden. Ook heeft ons team in de koude winterperiode overlevingspakketten uitgedeeld om deze maatjes, die door de maatschappij in de steek zijn gelaten, te helpen de vrieskou in Oost-Frankrijk te trotseren.

Samen staan we voor het mooie avontuur om de moeilijke tijden in het leven van Tornade, Turbule, Bobby en hun baasjes, iets te verlichten.

Ze doen me denken aan een gedicht van Charles Baudelaire, die de band die we met dit project onder de aandacht willen brengen van publiek, media en politieke instanties, zo treffend heeft verwoord:

"Ik bezing de voor het ongeluk geboren honden van de zwervers, die eenzaam de grillige krochten van de onmetelijk grote stad afschuimen, maar ook de honden die met knipperende ogen en intelligente blik aan die op straat gezette man vragen: "Neem me mee, laten we ons miserabele lot delen, misschien kunnen we hier samen nog enige vorm van geluk uit peuren!"

http://www.ifaw.org/nederland/nieuws/diapresentatie-hulp-aan-daklozen-en-hun-huisdieren-frankrijk

Met dank aan de IFAW


Geen opmerkingen:

Een reactie posten