woensdag 4 juni 2014

OMG! Dit is beschamend.! Zie de foto's en huiver !!De Dierenbescherming maakt zich ernstige zorgen dat de controle op de huisvesting van kalkoenen, konijnen en vleeskuikens volgend jaar tekort zal schieten. Hierdoor zullen bedrijven geneigd zijn meer dieren in een stal te houden dan toegestaan.


Foto: www.wakkerdier.nl

Donderdag praat de Tweede Kamer met de bewindsvrouw over onder meer de gevolgen van het opheffen van het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE). De welzijnsvoorschriften van deze organisatie voor de betrokken dieren worden nu weliswaar in wetgeving vastgelegd, maar de jaarlijkse controle van de bedrijven komt te vervallen. Hiervoor in de plaats komt handhaving door de Nederlandse Voedsel en Warenwet, NVWA. http://www.vwa.nl/ Het is bekend dat de NVWA gemiddeld slechts eenmaal per 10 à 15 jaar een bedrijf controleert op regels met betrekking tot dierenwelzijn. Het loont voor bedrijven om de regels te overtreden, omdat de hoogte van de boete gemakkelijk opweegt tegen de extra winst die kan worden gemaakt door het overtreden van de regels.OMG !! Dit is beschamend!!


Meer controleurs


De Dierenbescherming roept de staatssecretaris  met klem op om ervoor te zorgen dat de frequentie en de kwaliteit van de controles op tenminste hetzelfde niveau liggen als voorheen bij de Productschappen. Dit kan door het aanstellen van meer controleurs, specifiek voor controles op regelgeving voor dierenwelzijn, of door toezicht van de overheid op de controles. De controles kunnen dan jaarlijks worden uitgevoerd via een erkend ketenkwaliteitssysteem, waarbij de regels in de criteria van dat systeem zijn geïntegreerd. De overheid controleert deze ketenkwaliteitssystemen op de kwaliteit van de uitvoering van de controles en voert steekproefsgewijs schaduwcontroles uit. Een dergelijke werkwijze wordt nu ook al toegepast bij andere diersoorten, zoals varkens en vleeskuikens.


Dit is toch vreselijk ! Ze kunnen niet eens fatsoenlijk liggen      
       
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten