dinsdag 10 juni 2014

Staatsbosbeheer is de weg kwijt de Oostvaardersplassen zijn een sterfhuis als topnatuur ( video )
Bericht kreeg ik binnen van Yvonne Bierman oprichter van www.stichtingwelzijngrotegrazer.nl


Notitie t.b.v. de Bijzondere Procedure Oostvaardersplassen op 15 april 2014.


Auteur: Dr. C.F. van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer.

"STAATSBOSBEHEER IS DE WEG KWIJT"

Sterfhuis als topnatuur. 


 
In de Oostvaardersplassen speelt zich iedere winter een drama af, onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer en de minister van  Economische Zaken ( EZ), Henk Kamp. Het gaat om het gestuurd laten verhongeren van grote aantallen paarden, herten en runderen. Deze vorm van dierenmishandeling wordt ons door de betrokken deskundigen en beheerders verkocht als de normaalste zaak van de wereld. Sterker, als het hoogste goed! Het sterfhuis Oostvaarderplassen wordt namelijk met trots gepresenteerd als Nederlands mooiste natuurontwikkelingsproject. "Het doel van dit project is," zo lezen we op de website van SBB, "natuurlijke dynamiek de ruimte te geven. Natuurlijke processen zijn leidend. De natuur kiest haar eigen weg. Precies dat maakt de Oostvaardersplassen zo’n uniek gebied." Imponerende bezweringen, gevolgd door wervende kreten: "Maak kennis met het Nederland van duizenden jaren geleden." De realiteit wordt paradijselijk ingekleurd: "Met elkaar leven de dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft."

 
Natuur met een hek erom heen. Hoe verzin je het ( eigen archief )
Hoe natuurlijk is de natuur in de Oostvaardersplassen eigenlijk?
 
Het is een gebied in ontwikkeling, potentieel rijk aan biodiversiteit, maar wel binnen kunstmatige randvoorwaarden, namelijk de waterhuishouding, de in rastering van het gebied en de keuze van de ingezette grote grazers. En juist bij die grote grazers wringt de schoen. Bij gebrek aan natuurlijke vijanden of uitwijkmogelijkheden zijn ze gaan "woekeren" ten koste van de rest van het ecosysteem. Ze vreten de hele primaire productie op. Grof gezegd bestaat dat ecosysteem nu uit niet veel anders dan gras en grazers: Een zwaar gestoord systeem, dat zich bevindt op het niveau van een intensieve veehouderij. En dat brengt Staatsbosbeheer aan de man als "het Nederland van duizenden jaren geleden."  Kan het anders?
Het ontwikkelen en beheren van ecosystemen is een vak dat alles te maken heeft met het leiden van stuurbare processen in gewenste banen. Concreet: Als grote grazers worden ingezet om habitat en soorten te sturen naar een gewenste kwaliteit en samenstelling, moet men ofwel de randvoorwaarden ofwel de processen ofwel beide tegelijk corrigeren als dat niet goed gaat. Dat is ten onrechte niet gebeurd en daardoor is het z.g. natuurlijke proces voorspelbaar ontspoord.

Hoe is het zover gekomen?

In het oorspronkelijke beheersplan van 1995 staan de grote grazers ten dienste van de prioritaire vogelsoorten. Ze vormen geen op zichzelf staande doelstelling, ze zijn uitsluitend middel! Die doelstelling verandert in het ontwikkelingsplan van 2008. Het in stand houden van het gebied ten behoeve van prioritaire soorten is geschrapt. De doelstelling luidt nu: "Het scheppen van
 randvoorwaarden voor natuurlijke processen en deze in stand houden. Welke randvoorwaarden en voor welke processen dat zijn wordt ontleend aan de spontane ontwikkeling in het gebied zelf en aan natuurlijk functionerende ecosystemen elders in de wereld die als referentiekader dienen."

 Een soort toverformule waarmee je veel kanten op kunt. "Natuurlijke processen" hebben een absoluut karakter gekregen en zijn een geloofsartikel geworden. Dat blijkt ook uit de toon van het document; die is niet zakelijk meer. "De kern van de toekomstvisie OVP is dat wat er tot nu toe aan kwaliteit tot stand kwam en nog komt, de uitkomst was, is en zal zijn van natuurlijke processen." "Niets anders wacht ons dan de top! " Ik zie eerder een afgrond: De natuurlijke processen, te weten het uit de hand laten lopen van de grazerpopulaties, bevorderen de biodiversiteit niet maar brengen die juist om zeep. Ik vind het schokkend dat dit aanvechtbare document, geschreven door één enkele persoon, door Staatsbosbeheer – blijkbaar met goedkeuring van het toenmalige ministerie van Landbouw - is geaccepteerd als basis voor het beheer. Het heeft geen wetenschappelijk fundament, maar is gebaseerd op een blind vertrouwen in natuurlijke processen. 
Foto met dank aan www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl 

 Kortom:

1. Het heersende regiem is een ecologische ramp.

2. Het is gebaseerd op een blind geloof in natuurlijke processen.

3. Het is het volkomen zinloos.

4. Het is een bron van dierenleed en heilloze maatschappelijke discussie. 
 

Als een officiële beheersinstantie desondanks volhardt in de ingeslagen weg, moet zij daar toch wel heel goede argumenten voor hebben. Welnu, die argumenten zijn er niet. Staatsbosbeheer, met al haar commissies en adviseurs, laat zich leiden door een waan, een irrationeel geloof. Het zijn de kleren van de keizer. En bijna iedereen trapt erin, zelfs de politiek. Het is tragisch dat zo’n schitterend en veelbelovend natuurproject als de Oostvaardersplassen zo ver heeft kunnen afglijden

Oplossing.

De oplossing is eenvoudig: Terugbrengen van de dichtheid aan grote grazers tot op het niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van het ecosysteem en die dichtheid handhaven. Daarvoor hoeft het beleid niet te worden aangepast, men haalt de angel eruit. De huidige praktijk is slechts het bedenksel van enkele personen.

Gevolgen als de huidige praktijk wordt gecontinueerd:

Eindeloze voortzetting van onnodig dierenleed, met alle daaruit voortvloeiende maatschappelijke polarisatie en discussie. Een bedroevend resultaat in termen van natuurkwaliteit. Aantasting van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbeheer. Voortzetting van kwalijke misleidende publieksvoorlichting. Uiteindelijk riskeert Staatsbosbeheer, bij ongewijzigde koers, zich ernstig te blameren. 
 


Meer weten?

http://voordierenblogger.blogspot.nl/search?q=oostvaardersplassen

Link naar heel veel meer informatie over het dierenleed in de Oostvaardersplassen ( OVP )

5 opmerkingen:

 1. Kan het niet beter verwoorden. Uitstekende analyse. Het is diep triest dat de droom van 1 enkele man de nachtmerrie is geworden van velen. En zoals je treffend zegt, zelfs de politiek gelooft in de kleren van de keizer. Uit betrouwbare bronnen weet ik dat er velen zijn binnen staatsbosbeheer die er anders over denken en hiervan gruwen maar gewoon bang zijn voor hun baantje. Hypotheken, zorg en brood op de plank weerhoudt velen ervan om hier openlijk keihard stelling tegen te durven nemen. Dit hele horror debacle wordt iedereen door de strot geduwd, het moet lukken, het moet een succes zijn en alles wordt net zolang verdraaid tot het in het gewenste plaatje past. Zou interessant zijn om een anonieme enquette te houden onder het personeel van de betreffende organisatie.

  1 groot gesticht, kan het niet anders noemen. Iedereen kwaakt iedereen na en bedenkingen, feiten en protesten, maakt niet uit van wie worden onder een lawine van boze reakties en positieve superlatieven weggedrukt. Onmiddellijk volgt er een langdurig tegenoffensief in de media met cameraatjes gericht op alles wat men maar als promotie kan zien. Niet op de stervende dieren, nee.... op dieren die goed ovekomen bij het publiek,
  Alle registers worden opengetrokken om het volk, de politiek ea maar te overstelpen, bijna te indoctrineren om vooral het beeld vwat SBB neerzet te blijven geloven. Dat niet vol te houden is, is duidelijk. Alleen wanneer wrijft men in de ogen en ziet dat het een wrede leugen is? Elk jaar dat dit doorgaat is een jaar teveel. Stoppen met dit fiasco, dit debacle, deze nationale schande!

  En dan nog wat: wie betaalt dat media offensief eigenlijk? Hoeveel geld gebruikt SBB eigenlijk om dit hele fiasco bijna dagelijks in de media te houden en hoeveel mensen lobbyen er in dienst van SBB bij bv de politiek? Publiek geld en daar is geen euro fantasie bij. Bij mij gaat de vlag uit als de verantwoordelijken hun biezen kunnen pakken, verantwoording af moeten leggen en dit hele beleid volledig op de schop gaat.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kan de reactie van jou Cath ook niet beter verwoorden. Yvonne van Stichting Welzijn Grote Grazers, is goed bezig. Het Edelhert staat sinds kort aan haar kant en steunt SBB niet meer. De vogelbescherming laat niets van zich horen terwijl een journalist uit mijn dorp Raymond Korse, al een pakkend artikel heeft geschreven in de Stentor over het feit dat de verloedering van de biodiversiteit de oorzaak is dat er bijna geen vogels meer zijn in de OVP. Er komt een dag dat...... laten we het hopen !!

   Verwijderen
 2. Citaat: 1. "Terugbrengen van de dichtheid aan grote grazers tot op het niveau dat in overeenstemming is met de draagkracht van het ecosysteem en 2. die dichtheid handhaven."

  Hoe moet dat dan wel? (1 en 2)

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. In principe moeten ze de OVP teruggeven aan de natuur. Helaas zal dat wel nooit gebeuren. Het lukt www.vier-voeters.nl wel om een geboortebeperkingsproject op te zetten in de Donau Delta voor de paarden. Gewoon de prikpil. Darten dus. SBB heeft dat geweigerd. Als er dan toch grote grazers moeten leven breng dan het getal terug naar 1000 dieren. Ik heb reacties gehad op www.nujij.nl die mij vroegen waarom het vlees niet mag worden verkocht. Een biologische tuin.. Ik vertelde dat de grazers geen oormerken hebben en daardoor niet geschikt zijn voor de consumptie. Dat is willens en wetens door SBB zo besloten. Volgens mij is het beste om een hoeveelheid grazers te herplaatsen, geboortebeperking in te schakelen en misschien als de biodiversiteit weer wat toeneemt dat er vogels terugkeren. Het hele project is één grote drama en mislukking, Het zou direct stopgezet moeten worden. Maar helaas. De vergelijking van SBB dat de OVP een Serengeti is, is ronduit bespottelijk. Een paar winters geleden werden er 1800 dieren afgeschoten of/en doodgehongerd. Als men de karkassen achter mekaar legde, dan had je een lint van 3 km karkassen. Het wegslepen van deze dode dieren was een dagtaak voor alle boswachters, Nu vraag ik je geloven die noch echt dat dit natuur is? Al lang niet meer. Het is een baan, meer niet.. De Stichting krijgt anoniem foto's binnen van boswachters die gezinnen hebben en niet in opstand kunnen/willen komen maar wel de ellende naar buiten willen brengen.
   De video van Sjoerd De Wildernix zegt alles.

   Verwijderen
  2. Ik weet niet of de prikpil zo simpel is. Verschillende soorten, niet alleen paarden. Moet waarschijnlijk ook nog periodiek herhaald worden. Geen sinecure.

   Als je naar een reductie tot 1.000 dieren wilt, zul je er nu zo'n 2.000 teveel hebben. Zie maar dat je die ergens kwijtraakt. Dat zal jaren duren, lijkt mij.

   Verwijderen