vrijdag 12 juni 2015

OMG! Van de 13.000 schapen op transport zijn 5.200 overleden na 8 dagen zonder water en voer

Persbericht van www.vier-voeters.nl


BOOT MET DUIZENDEN OVERLEDEN SCHAPEN GEWEIGERD IN HAVENS

Stichting VIER VOETERS bracht eerder deze week al een bericht uit over een langeafstandstransport van 13.000 schapen van Roemenië naar Jordanië. Twee weken geleden werd de boot geweigerd in de haven van Aqaba, Jordanië. Nadat het schip overal langs de verdere route in de Rode Zee en de Golf van Aden geweigerd is, wordt nu de haven van Berbera in Somalië benadert.
 

 Schapentransport  ( archief )

Acht dagen zonden water en voedsel

Volgens het Jordanese ministerie van landbouw waren 5.200 schapen op het schip overleden, doordat ze al 8 dagen geen water of voedsel hadden gekregen. Het schip, waar nog 7.800 schapen in leven waren, werd geweigerd door de Jordanese autoriteiten. ‘De Jordanese autoriteiten willen dat het schip zich ontdoet van de dode schapen voordat de nog levende schapen het land in mogen’ zegt Inez de Ligt, directeur van VIER VOETERS. ´We hebben bovendien ontdekt dat het schip eigenlijk als cargo schip geregistreerd staat, en niet als vervoersmiddel voor landbouwhuisdieren. Een transport overzee van duizenden dieren, op een schip wat daar niet voor bestemd is, zonder voldoende water en voedsel, is duidelijk bewijs dat langeafstandstransporten niet goed gereguleerd zijn.´  

Foto: archief

Vervolgens vertrok het schip uit Jordanië naar andere havens in het Midden Oosten en Afrika, om daar tevergeefs te proberen de schapen te lossen. Uiteindelijk lijkt het schip nu de haven van Berbera in Somalië te benaderen. Het is onbekend of de dode dieren nog aan boord zijn, en hoe het met de nog levende schapen gesteld is. ‘Het overboord gooien van overleden dieren is een afschuwelijke gewoonte van transportbedrijven. Ziektes kunnen zich zo verspreiden, en de kadavers hebben een negatief effect op het zeeleven’ zegt De Ligt.   
 


Langeafstandstransporten nemen toe in aantal

Dit soort langeafstandstransporten – per truck, boot of vliegtuig – vonden in het verleden veel minder plaats. Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat dieren dagen getransporteerd worden, zonder rustpauzes en vaak zonder toegang tot voedsel en water. De vraag naar goedkoop vers vlees in andere werelddelen neemt sterk toe, en in plaats van vlees worden levende dieren geëxporteerd. Tijdens het undercover onderzoek van VIER VOETERS werd duidelijk dat duizenden schapen veel leed ondervinden en zelfs overlijden tijdens dit soort langeafstandstransporten. Dagenlang stonden de schapen dicht op elkaar gepakt zonder toegang tot vers drinkwater of voedsel.

Ieder jaar worden meer dan 3 miljoen dieren levend getransporteerd vanuit de EU naar landen buiten de EU, naast de miljoenen dieren die binnen de EU getransporteerd worden. Doordat Roemenië op een strategische geografische positie ligt (knooppunt van wegen en toegang tot de zee), worden er in Roemenië veel landbouwhuisdieren verzameld en geëxporteerd naar West-Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

 

VIER VOETERS wilt betere regulering langeafstandstransporten

VIER VOETERS roept de Europese Commissie op om deze zaak te onderzoeken.  Er wordt samen gewerkt met internationale organisaties Compassion in World Farming, Eyes on Animals en Animals Australia, om verder onderzoek te doen naar de misstanden tijdens langeafstandstransporten. VIER VOETERS  legt verder contact met de Europese Commissie, relevante leden van het Europese parlement en de OIE (Wereldorganisatie voor Diergezondheid) om dit vreselijke probleem aan de orde te  stellen en dit soort langeafstandstransporten te staken. Verder zou de organisatie graag zien dat op etiketten van vleesproducten duidelijk vermeld staat waar het dier geboren, vetgemest en geslacht is, zodat consumenten de keus hebben om lokaal vlees te kopen.

WAT GING ERAAN VOORAF
 
DUIZENDEN SCHAPEN STERVEN TIJDENS TRANSPORT NAAR AZIË
Onderzoek toont aan dat welzijnsproblemen al beginnen voor inschepen
Amsterdam, 9 juni 2015 - De internationale dierenwelzijnsorganisatie stichting VIER VOETERS betreurt het leed van duizenden schapen tijdens langeafstandstransporten. Recentelijk werden 13.000 schapen in de haven van Midia, Roemenië, op een schip geladen met als eindbestemming Jordanië. Volgens de Jordaanse autoriteiten overleden 5.200 dieren na een reis van acht dagen zonder eten of drinken. De president van een van de Roemeense landbouworganisaties vertelde ons echter dat het werkelijke aantal slachtoffers 11.000 schapen betrof.
 


Uit onderzoek van VIER VOETERS blijkt dat sommige schapen al in de haven ziek of dood waren of hun oormerken misten. Volgens de wet is het verplicht dat elk landbouwhuisdier voorzien wordt van een oormerk om de herkomst aan te tonen. De dode schapen bleken eigendom te zijn van Holder Trade, een Roemeens bedrijf met een jaaromzet van zes miljoen, dat jaarlijks 120.000 schapen en 4.000 runderen exporteert naar West-Europa, Afrika, Azië en het Midden-Oosten.


“Holder Trade vervoert schapen vanuit heel Roemenië. De dieren zijn dus al uitgeput voordat ze in de haven arriveren”, zegt Inez de Ligt, directeur van VIER VOETERS. “Toen onze onderzoekers in de haven aankwamen, waren de meeste schapen al aan boord gebracht. De dieren die wij in de vrachtwagen zagen, leken geweigerd te zijn voor het transport naar Jordanië en waren achtergelaten met onbekende bestemming. Zonder oormerken is het vervoeren van deze dieren absoluut illegaal”.


Dit alles speelt enkele weken na het opheffen van een acht maanden lang verbod op de invoer van vee uit Roemenië. Dit verbod werd ingesteld door het Jordaanse ministerie van Landbouw na een uitbraak van de virusziekte blauwtong in 2014. De overheid van Jordanië laat nu alleen nog boten toe met levende en gezonde dieren. “Het overboord gooien van dieren die tijdens de boottocht overleden zijn, is een schokkende maar helaas gangbare praktijk. Hierdoor kunnen ziektes verspreid worden en de kadavers vormen een risico voor het marine ecosysteem. Regelmatig spoelen dode dieren aan”, meldt De Ligt.


“Volgens Europese wetgeving zijn langeafstandstransporten alle transporten die langer zijn dan acht uur. Tijdens deze transporten worden de dieren niet behandeld als een levend wezen maar als een ding. Na langdurig leed sterven de dieren op een inhumane manier tijdens de bootreis. Door de toename van het aantal transporten zullen meer en meer dieren op deze gruwelijke wijze sterven, ongeacht de Europese wetgeving. Het zou beter zijn om vlees in plaats van levende dieren te vervoeren en te exporteren”, zegt Inez de Ligt.
VIER VOETERS roept op om een eind te maken aan de langeafstandstransporten. Daarnaast moeten consumenten kunnen kiezen voor vlees afkomstig van dieren die in één land geboren, gehouden en geslacht zijn. Informatie over de herkomst is belangrijk om als consument een bewuste keuze te kunnen maken. Dit zou duidelijk op het etiket vermeldt moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten