donderdag 13 augustus 2015

Protestactie: " We zijn het MEGAzat" goed bedoeld maar zolang wij goedkoop vlees willen heeft het zin?


Nieuwsbericht van: www.milieudefensie.nl

Zaterdag 29 augustus: We zijn het MEGAzat manifestatie in Den Haag
      
Milieudefensie en 'We zijn het MEGAzat' organiseren dit jaar samen de 'We zijn het MEGAzat' manifestatie. Demonstreer mee tegen de intensieve veehouderij en de gevolgen die de industrie heeft op het klimaat, de wereldvoedselverdeling en de volksgezondheid. De 4e 'We zijn het MEGAzat' manifestatie vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2015, op het Malieveld in Den Haag. Kom ook!

Nederland telt 120 miljoen dieren: zie jij ze weleens?


Nergens houden we meer dieren per hectare landbouwgrond dan in Nederland. Velen van deze 120 miljoen landbouwdieren staan in megastallen. Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken.

Veehouderij zorgt wereldwijd voor grote problemen


De veehouderij in Nederland zorgt voor een mestoverschot, luchtvervuiling, stank, problemen met de volksgezondheid én megastallen tasten ons landschap aan. Wereldwijd draagt de veehouderij  voor 20 procent bij aan de uitstoot van broeikasgassen. De grootschalige teelt van veevoer legt bovendien een groot beslag op landbouwgrond. Zo is de sojateelt verantwoordelijk voor de kap van regenwoud, uitputting van de bodem, vervuiling door landbouwgif en landroof.

We zijn het MEGAzat! En jij?

Terwijl de gevolgen voor mens, dier en milieu steeds duidelijker worden, wordt de vee-industrie alleen maar groter. Maak jij je ook zorgen over de verindustrialisering van de veehouderij met steeds grotere stallen, meer dierenleed, antibioticaresistente bacteriën en vervuiling van het milieu? Kom dan 29 augustus naar het Malieveld in Den Haag. Laat weten dat jij het ook MEGAzat bent!

Meer informatie

Wat: We zijn het MEGAzat!
Waar: Malieveld Den Haag
Wanneer: 13 uur – 16 uur
www.wezijnhetmegazat.nl
milieudefensie.nl/veestapel

2 opmerkingen: