zondag 28 augustus 2016

Burgemeester Pamplona: 'running with the bulls' niet meer van deze tijd ( graphic video )Bron: www.peta.nl
Ieder jaar – bij de aanvang van de maand juli – wijden media-outlets over de hele wereld een aantal minuten van hun nachtelijke berichtgeving aan luidruchtige, dronken toeristen die tijdens het afschuwelijk wrede stierenrennen in het Spaanse Pamplona met moeite ontkomen aan paniekerige stieren. Wat ontbreekt in deze uitzendingen, zijn de gruwelheden van de arena, waar elk van deze stieren – die glibberend en glijdend door de smalle straatjes te zien zijn – wordt gekweld, gemarteld en aan het einde van elke marathon wordt geslacht.
Dit jaar werden tijdens Pamplona's San Fermín festival 54 stieren voor een juichende menigte afgeslacht, maar als recente nieuwberichten enige indicatie mogen geven (en als we ons werk, met uw steun, krachtig voortzetten) dan zijn de dagen van die afslachting – en stierenvechten waar dan ook – geteld.
Sinds 2002 hebben PETA en onze internationale zusterorganisaties – met behulp van de geweldige Spaanse dierenrechtenorganisatie Anima Naturalis – in het oog springende demonstraties in Pamplona georganiseerd om de aandacht te vestigen op de marteling en het slachten van stieren waar toeristen die met de stieren rennen zich – met of zonder opzet – niet van bewust zijn. Bij een deel van de protesten werd de oproerpolitie ingezet, maar met ieder voorbijgaand jaar is de beweging om de bloedige stierengevechten te stoppen gegroeid.
Vorige maand reisden onze supporters samen met anderen vanuit alle hoeken van de wereld af naar Pamplona om deel te nemen aan wat wellicht de meest krachtige demonstratie is tot nu toe. De demonstranten – die 'stierenhoorns' droegen en weinig anders – creëerden een opmerkelijk schouwspel toen zij zich met 'bloed' overgoten om duidelijk te maken dat Pamplona's jaarlijkse San Fermín festival een 'bloedbad voor stieren' is. Opzienbarende beelden van deze demonstratie zijn verschenen in kranten en op websites over de hele wereld, waaronder in Australië, Hong Kong, India en Zweden.

Het meest veelbelovende van dit alles is dat dit jaar in reactie op de demonstratie, de burgemeester van Pamplona aan verslaggevers vertelde dat het tijd was om "het baseren van het festival op het leed van een levend wezen" te heroverwegen.
Het merendeel van de Spanjaarden verzet zich inmiddels tegen het stierenvechten en dat is al bijna een wonder! En de golf van anti-stierenvechten gevoelens die door Spanje jaagt, heeft al meer dan 100 steden helpen overtuigen om stierengevechten in zijn geheel te verbieden. Maar ieder jaar sterven nog steeds duizenden dieren in stierenvechten arena's over heel Spanje, Frankrijk, Mexico, Zuid-Amerika en Frankrijk, en we hebben nog een lange weg te gaan voordat mishandelde en uitgeputte stieren niet langer worden doodgestoken voor dergelijk barbaars vermaak. Maar dankzij uw steun en onze meeslepende acties, ben ik ervan overtuigd dat die dag komt.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Newkirk

Ingrid E. Newkirk
Oprichter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten