vrijdag 12 augustus 2016

Training in september dierenpolitie : Mishandelde dieren kunnen een signaal zijn van huiselijk geweld 
 
KADERA training Zwolle : Signaleren huiselijk geweld en dierenmishandeling > 28 september 2016.
 
announcerFullName
 
Walter Vernooij - Linked Dierenpolitie
 
 
.
Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen binnen de Nederlandse samenleving. In de helft van de gevallen van huiselijk geweld blijkt er ook sprake van dierenmishandeling. Een pleger van huiselijk geweld kan een huisdier mishandelen, als wapen inzetten of als chantagemiddel gebruiken om een slachtoffer te bedreigen, angst toe te brengen of te dwingen in de relatie te blijven.


De kans dat u in aanraking komt met een situatie van dierenmishandeling of huiselijk geweld is groot. Desondanks kunnen twijfels u ervan weerhouden actie te ondernemen bij vermoedens van geweld. Het vinden van bewijslast, het ontbreken van de juiste kennis om te kunnen signaleren, niet weten waar hulp in te schakelen of te melden, angst voor verstoring van de relatie met de cliënt, angst voor het schenden van privacyregels, twijfels of u zich er wel mee mag bemoeien en of dit wel bij uw taken hoort.


Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de problematiek huiselijk geweld en dierenmishandeling en krijgen deelnemers zicht op hun eigen positie rond dit thema. Deelnemers krijgen vaardigheden aangereikt om te kunnen signaleren en leren te handelen volgens de officiële richtlijnen van de ‘Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ en de ‘Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen’.

Voorafgaand aan de training ontvangen deelnemers achtergrondinformatie over huiselijk geweld en dierenmishandeling. Na afloop ontvangen deelnemers nog naslagmateriaal, waaronder een exemplaar van het onderzoeksrapport ‘Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland (2012)’ en het praktisch bruikbare instrument de ‘Signalenkaart Huiselijk geweld en dierenmishandeling’.

Doelgroep

Professionals en vrijwilligers die met (vermoedens van) dierenmishandeling en/of huiselijk geweld te maken kunnen krijgen. Hierbij valt o.a. te denken aan dierenwelzijnsorganisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren binnen: dierenartspraktijken, dierenambulance, dierenopvang, dierenpolitie en dierenbescherming.

Meer informatie over de training en de wijze van aanmelden >>>
http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/Beschrijving%20openinschrijftraining%2028-9-2016.pdf

Sluitingsdatum 14 september 2016.
Bij deelname van minimaal 6 deelnemers zal de training doorgaan.

Datum: 28 september 2016
Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur
Locatie: Kadera, Zwolle
Kosten: €115,-
Organisator: Kadera
http://www.huiselijkgeweld.nl/agenda/2016/signaleren-huiselijk-geweld-en-dierenmishandeling-september-2016-
.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten