woensdag 16 april 2014

Eindelijk ! Er worden grenzen gesteld aan de enorme aantal dieren die we in megastallen in Nederland mogen houdenMilieudefensie is blij met het behoud van grenzen veestapel
               
15 april 2014
 
 Natuur en Milieu en de Natuur en Milieufederaties zijn blij met het behoud van de dierrechten, het stelsel waarmee er grenzen worden gesteld aan het aantal varkens en kippen dat we in Nederland mogen houden. Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het behouden van deze grenzen.      
           
 
Megastal legkippen
 
 
Megastal vleesvarkens
 
 
Megastal vleeskippen
 
 
 
Een ook een megastal met koeien en daar wordt niets over gezegd door Dijksma !
 
Milieudefensie voerde campagne tegen de groei van de veestapel, omdat dit onder andere leidt tot groei van het mestoverschot. “Het is goed nieuws dat de Kamer kiest voor grenzen aan de veestapel in plaats van voor ongebreidelde groei, met alle gevolgen van dien,” aldus Jacomijn Pluimers van Milieudefensie.

Het mestoverschot zorgt voor verzuren van de bodem en vervuiling van grondwater en oppervlaktewater. Door de veestapel in Nederland te laten groeien neemt het mestoverschot toe. Uit onderzoek van Arcadis in opdracht van de milieuorganisaties bleek dat de vee-industrie door het wegvallen van grenzen zelfs kan verdubbelen. De samenwerkende organisaties zijn dan ook blij dat de Tweede Kamer ervoor kiest om de dierrechten in stand te houden. Wel zijn de organisaties bezorgd over de ontsnappingsmogelijkheid die de intensieve veehouderij wordt geboden middels de zogenaamde 'POR-regeling'. Veehouders kunnen onder deze regeling vrijstelling vragen om toch meer dieren te houden dan waar ze dierrechten voor hebben. De praktijk moet uitwijzen of hier veel misbruik van wordt gemaakt.

Ook waarschuwen de milieuorganisaties voor de groei van de melkveesector. Door de afschaffing van het melkquotum zal deze sector naar verwachting twintig procent groeien. Volgens de organisaties moeten er duidelijke normen voor de melkveehouderij komen om de groei te beperken en te zorgen dat er niet meer koeien worden gehouden dan dat er grasland beschikbaar is. Staatssecretaris Dijksma heeft laten weten nog voor de zomer met een plan voor de melkveehouderij te komen.

10 mei demonstratie : Wij zijn het Megazat !!

https://www.milieudefensie.nl/vee-industrie/nieuws/10-mei-demonstratie-we-zijn-het-mega-zat

Meer lezen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten