vrijdag 17 oktober 2014

Wat zegt U? Betalen wij mee aan stierenfokkerijen voor stierenvechten? No way !! Petitie .....

Ik wist niet dat ik meebetaal via subsidies aan stierenfokkerijen voor stierenvechten. Ik teken de petitie tegen dit beleid! U ook??  En delen graag.....

Stop EU-subsidies voor stierenvechten

Stierenfokkerij

 http://supportgreens.eu/nl/stierenvechten   De petitie !!


Op 22 oktober stemt het Europees Parlement over de nieuwe begroting van 2015, met daarin onder andere de Europese landbouwsubsidies. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout vindt het onacceptabel dat boeren die stieren fokken om ze te gebruiken bij stierenvechten, nog steeds aanspraak kunnen maken op Europese subsidies. Hij dient een voorstel in om te voorkomen dat Europese subsidies worden gebruikt om deze boeren financieel te ondersteunen.

Eickhouts voorstel om EU-subsidies voor stierenvechten te stoppen kreeg eerder al een meerderheid in de milieucommissie van het Europarlement, maar werd niet aangenomen in de begrotingscommissie. Daarom brengt Eickhout zijn amendement nu opnieuw in en moet het hele Europarlement er hoofdelijk over stemmen. Dan weten we dus precies wie ons wel en niet steunt.
Het Europees Verdrag voor de bescherming van dieren is duidelijk:

Sadisten !!

Dieren mogen niet lijden aan pijn, verwondingen, angst of stress.

Het is duidelijk dat boeren die stieren fokken om ze deel te laten nemen aan stierengevechten niet voldoen aan deze voorwaarden. Daarom mogen ze niet in aanmerking komen voor EU-subsidie. Het is de taak van de Europese Commissie om toe te zien op de naleving van de Europese verdragen en om actie te ondernemen als dat niet het geval is.
In het Europees Parlement werken de Europarlementariërs van Groen (België) en GroenLinks (Nederland) nauw samen. Bart Staes, de Europarlementariër van Groen, staat naast Bas Eickhout in de strijd tegen EU-subsidies voor stierenvechten en is een van de eerste ondertekenaars van het amendement.
 

Share this page!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten