dinsdag 8 december 2015

Milieudefensie: 11 en 12 december 'March on to Paris' met bussen en fietsen ( helaas alle bussen vol )


www.milieudefensie.nl

Volg onze dagelijkse updates over de klimaattop!

De klimaattop in Parijs is begonnen met klimaatmarsen over de hele wereld. Van Tokio tot Londen en van Sydney tot Amsterdam. Vanaf nu zullen wij dagelijks verslag doen over de klimaattop in Parijs. Volg de klimaattop in Parijs online!

Wij gaan naar Parijs!

Milieudefensie gaat op 11 en 12 december met bussen uit heel Nederland naar Parijs. Alle beschikbare plekken zitten vol. Ook fietsen we naar Parijs. Vanaf vrijdag 4 december vertrekt een grote groep fietsers voor een tocht van 7 dagen richting de klimaattop. Zo willen we maximaal bijdragen aan een succesvolle klimaattop en ook na Parijs uitdragen waar we voor staan!

In Parijs zullen alle deelnemers meedoen aan de acties tegen klimaatverandering. Vrijdagavond 11 december zijn ze bij de door het Friends of the Earth-netwerk (Milieudefensie is de Nederlandse tak) georganiseerde internationale manifestatie; 'People. Power. Action'. Een programma met ooggetuigenverslagen van klimaatverandering en diverse sprekers en bands. Deze manifestatie is naar binnen verplaatst vanwege de aangescherpte veiligheidsmaatregelen na de aanslagen in Parijs.

Op zaterdagochtend 12 december zal iedereen deelnemen aan de grote actie van de Franse klimaatcoalitie. Deze actie is een alternatief voor de oorspronkelijk geplande actie. Er wordt gebruik gemaakt zal worden van GPS, een methode om iemands locatie in real time te kunnen volgen en zichtbaar te maken. In kleine groepjes en met behulp van GPS vormen de actievoerders reusachtige letters in de straten van Parijs. Samen vormen die letters een oproep die (alleen) online te zien zal zijn.

Achtergrond klimaattop

Logo COP21

Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs 'COP21' plaats, de 21e Conference of Parties'  van het VN-klimaatprogramma UNFCCC. Doel van de klimaattoppen is om tot effectieve internationale samenwerking te komen in de strijd tegen klimaatverandering en daarbij 'gevaarlijke klimaatverandering' te voorkomen. Internationaal is besloten dat de gemiddelde mondiale opwarming onder de 2 graden moet blijven.

Sinds 1995 houdt het UNFCCC elk jaar een klimaattop. Deze conferenties zijn niet altijd even belangrijk. Parijs is dat wel omdat hier getracht wordt een slotakkoord te bereiken voor een nieuw internationaal klimaatverdrag. Het is de derde poging om tot zo'n verdrag te komen: in 1997 werd in  Japan het 'Kyoto-protocol' afgesloten, met 2012 als richtjaar. In 2009 had in Kopenhagen tijdens COP15 een vervangend klimaatverdrag tot 2020 moeten komen, veel omvangrijker dan het Kyoto-protocol. Maar die top mislukte. Parijs is nu de herkansing van de klimaattop in Kopenhagen, met als richtjaar 2030. Door deze vertraging is het wel een stuk lastiger om de opwarming tot 2 graden te beperken.

Wat wil Milieudefensie?

Klimaatexperts wereldwijd zeggen nu dat 2 graden opwarming zelfs al onacceptabele impact heeft op miljarden mensen en dat we grote risico's lopen. Om dit te voorkomen, moet alles erop gericht zijn om de stijging van de wereldwijde temperatuur onder de 1,5 graden te houden. En we moeten het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd eerlijk verdelen. Dat betekent dat de landen die het meest en het langst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde de zwaarste lasten dragen.

Als we alle beloften die landen in de aanloop naar de klimaattop in Parijs gedaan hebben bij elkaar optellen, komen we bij lange na niet in de buurt van 1,5 of zelfs 2 graden opwarming. Bovendien is het maar de vraag of landen hun beloften gestand doen. Daarom is de inzet van Milieudefensie en het wereldwijde netwerk van Friends of the Earth, waarbij we zijn aangesloten, om de druk op de wereldleiders zo groot mogelijk te maken.

Maar of het klimaatakkoord in Parijs nu mee- of tegenvalt, Milieudefensie gaat er in 2016 nog harder tegenaan om klimaatverandering te stoppen. Zo richten we onze pijlen op het sluiten van alle kolencentrales in Nederland. En willen we alle woningen in Nederland energieneutraal maken. De energiebesparing die dit oplevert, is gigantisch. Maar Milieudefensie kan dit niet alleen. Jouw hulp is keihard nodig. Samen zijn we niet te stoppen!

Aanslagen Parijs

Natuurlijk zijn ook wij geschokt door de aanslagen in Parijs. Waar Parijs voor ons symbool staat voor de klimaattop en het belang van een duurzame aarde, gaat ons hart uit naar de Parijzenaar en de slachtoffers van het afschuwelijke geweld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten