zondag 7 februari 2016

Onderzoek gestart van risico's voor mens EN dier bij ontbossing,internationale handel,verstedelijking en klimaatverandering


Goede zaak. Eindelijk een onderzoek waar ook dieren een plaatst hebben. Mens EN dier.

NCOH bundelt onderzoek mens en dier


De universiteiten van Utrecht en Wageningen starten samen met AMC, Erasmus MC en UMC Utrecht een nieuw virtueel onderzoekscentrum voor infectieziekten. Minister Schippers opent dit Netherlands Centre for One Health (NCOH) vandaag tijdens een congres in Den Haag.
 
Klimaatverandering, bevolkingstoename, verstedelijking, ontbossing en toegenomen internationale handel brengen risico’s met zich mee voor mens, dier en ecosysteem. Het NCOH wil onderzoek doen vanuit een ‘ge├»ntegreerd perspectief’ dat zowel de mens, dieren in de veehouderij en in het wild als het milieu in beschouwing neemt, zo stelt het NCOH in zijn strategische onderzoeksagenda. De vier onderzoeksthema’s zijn: een verstandige en gezonde veehouderij, voorbereid zijn op opkomende infectieziekten, antibioticaresistentie tegengaan en een gezond ecosysteem en wildedierenleven bevorderen.
 
Het NCOH brengt onderzoekers uit verschillende disciplines samen en stelt de gezamenlijke onderzoeksagenda vast. Het is een samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties. Het werkt samen met onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 
Eva Nyst

De link naar de Engelstalige doelstelling van het onderzoek:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten